9.1 C
Bucharest
20 martie 2019
Loading Evenimente

← Back to Evenimente

Palatul Parlamentului

+ Harta Google
str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+4021.316.03.03 www.cdep.ro

martie 2019

Conferinţa Internaţională de Siguranţă Rutieră

20 martie @ 9:00 am - 21 martie @ 5:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Acest eveniment va avea ca scop promovarea și accelerarea implementarii pe scară largă a soluțiilor digitale, știut fiind că succesul digitalizării în sectorul transporturilor depinde de o cooperare strânsă între toți actorii, inclusiv între entitățile private și publice de la toate nivelurile.

Află mai mult »

Reuniunea Grupului de Lucru Cercetare la București (Reuniune RECH)

20 martie @ 9:00 am - 22 martie @ 5:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Grupul de lucru pentru Cercetare (GL RECH) este unul dintre grupurile pregătitoare ale Consiliului UE care dezbate, la nivel tehnic, problematicile aferente domeniului cercetării și inovării, inclusiv actele legislative, înainte ca acestea să fie discutate în Consiliul Competivitate.

Află mai mult »

Reuniunea Comitetului privind Spațiul European de Cercetare și Inovare (ERAC)

21 martie @ 9:00 am - 22 martie @ 5:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Întâlnirea medicilor, asistenților și dentiștilor șefi CMO/CNO/CDO

21 martie @ 9:00 am - 22 martie @ 5:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În perioada 21-22 martie 2019 va avea loc la București întâlnirea comună a medicilor șefi, asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din Statele Memebre ale Uniunii Europene //Joint meeting of the EU Chief Medical, Dental and Nursing Officers (CMOs, CNOs and CDOs). În cadrul evenimentului vor fi prezentate și dezbătute teme de interes, precum siguranța pacienților și calitatea îngrijirii și controlului infecțiilor asociate asistenței medicale, combaterea rezistenței la antimicrobiene, valorificarea inovației, și intensificarea cooperării pentru sprijinirea sănătății populației din…

Află mai mult »

Conferință privind cercetarea și inovarea în domeniul capabilităților pentru apărăre

26 martie @ 9:00 am - 9:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Adresa de e-mail disponibilă pentru acest eveniment: conference2019@dpa.ro Acest eveniment este organizat de Ministerul Apărărării Naționale prin Departamentul pentru Armamente. Cei care doresc să se înscrie la conferință, pot accesa platforma de acreditare la următoarea adresă:  https://accreditation.romania2019.eu/events/conference/xyEZNeJRzYVv0QOqoBwdnW5rNJOrlxD3K1j4Pbma82ML7p6gAk. Notă: Participarea la conferință este condiționata de e-mailul de confirmare primit de la organizatori. Agenda conferinței Informații utile  Invitația ministrului apărării și a directorului EDA

Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor transporturilor

26 martie @ 9:00 am - 27 martie @ 5:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune a Consiliului Director Frontex

27 martie @ 9:00 am - 28 martie @ 5:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Consiliul de administrație al FRONTEX este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și doi reprezentanți ai Comisiei, toți având drept de vot.

Află mai mult »

Reuniunea informală a directorilor generali pentru dezvoltare rurală

27 martie @ 9:00 am - 29 martie @ 5:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferință la nivel înalt privind rețelele TEN-T

28 martie @ 9:00 am - 6:00 pm EET
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Vor fi abordate teme precum: finanțarea europeană pentru proiectele de infrastructură  de transport, implementarea acestora și impactul pe care-l vor determina în dezvoltarea europeană. Orar: 9:00 – 18:00 (conferința), 18:00 – 19:00 (vizită Palatul Parlamentului), 19:00 – 23:00 (cină) Website: : http://tentcefro.eu/

Află mai mult »

aprilie 2019

Reuniunea ministerială CESEC

1 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Principalul obiectiv al reuniunii CESEC este îmbunătățirea cooperării regionale între statele Europei Centrale și de Sud-Est în domeniul energiei.

Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor energiei + dimensiunea Parteneriatului Estic

2 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În cadrul dezbaterii vor avea loc dezbateri pe tema implementării inițiativelor aferente Uniunii Energiei și asupra viitorului sistem energetic european post 2020.

Află mai mult »

A 36-a reuniune a Grupului de lucru ape subterane

2 aprilie @ 9:00 am - 3 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunea Grupului de lucru “Ape Subterane” se desfășoară în cadrul Strategiei de Implementare Comună a Directivei Cadru Apă (CIS WFD), adoptată de statele membre, Norvegia și Comisia Europeană, în vederea asigurării unei implementări coerente și armonioase a acestei directive.

Află mai mult »

Conferința “Mobilitatea forței de muncă, element de bază în asigurarea echilibrului pieței muncii”

2 aprilie @ 9:00 am - 3 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Conferința va acorda o atenție deosebită modelelor de mobilitate a forței de muncă orientate spre dezvoltarea mobilității geografice și profesionale a lucrătorilor în condiții echitabile, prin dezvoltarea și consolidarea instrumentelor UE existente.

Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor cercetării

3 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea EXPP (Grupul de experți guvernamentali al Comisiei privind achizițiile publice)

3 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Grupul EXPP a fost creat pentru a oferi consultanță Comisiei Europene cu privire la politica sa în domeniul achizițiilor publice. Grupul este compus din reprezentanți ai guvernului din toate statele membre ale Uniunii Europene. Reprezentanții provin dintr-o serie de organisme guvernamentale, inclusiv ministere ale economiei sau finanțelor, agenții de achiziții publice, autorități din domeniul concurenței etc.

Află mai mult »

Reuniunea grupului de lucru “Cartels – European Competition Network”

3 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Rețeaua Europeană de Concurență (European Competition Network - ECN) a fost creată ca un forum de discuții și cooperare între autorităţile de concurenţă, în scopul unei abordări comune a cazurilor de concurenţă. Grupurile de lucru ECN sunt destinate exclusiv reprezentanţilor autorităţilor de concurenţă din Statele Membre. Similar acţiunilor anterioare, reuniunea de la Bucureşti va permite autorităților de concurență să facă schimb de experiență și bune practici, în scopul consolidării expertizei în materie de înţelegeri anticoncurenţiale de tip cartel.

Află mai mult »

Reuniunea membrilor Rețelei europene a organismelor de remedii de primă instanță

3 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Ziua Europeană a Concurenţei și Consumatorilor

4 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Politica de concurență și sfera activităţilor ce vizează interesele economice ale consumatorilor se vor afla pe ordinea de zi în timpul asigurării Președinției Consiliul UE de către România. Prin urmare, conferinţa noastră reprezintă o oportunitate de a pune în dezbatere subiecte de interes ce vizează cele două domenii, în scopul respectării normelor, funcționării corespunzătoare a pieței interne şi facilitării convergenţei la nivelul Uniunii Europene.

Află mai mult »

Conferință la nivel înalt în materie de achiziții publice

4 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO)

4 aprilie @ 9:00 am - 5 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Comitetul pentru ocuparea forței de muncă (EMCO) a fost creat în temeiul Deciziei Consiliului din 24 ianuarie 2000 de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, având la bază prevederile articolului 150 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Comitetul contribuie la dezvoltarea Strategiei Europene privind Ocuparea forței de muncă.

Află mai mult »

”Conferința la nivel înalt privind cercetarea agricolă – bază de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale și a bioeconomiei”

5 aprilie @ 8:30 am - 6:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Președinția română urmărește cu fermitate stabilirea rolului sectoarelor agricol și alimentar în dezvoltarea bioeconomiei ca viziune pentru creșterea agriculturii. În multe țări UE există în prezent în aplicare politici menite să crească dezvoltarea bioeconomiei, în domenii precum: schimbările climatice, agricultura durabilă, efectivele de animale și acvacultură, silvicultură și biodiversitate, biotehnologie, bioenergia și utilizarea biomasei reziduale. Multe dintre aceste politici au evoluat în timp, ca răspuns la diferite acorduri naționale și internaționale, cât și la diverse contexte politice. În acest cadru,…

Află mai mult »

Reuniunea Eurogrup

5 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune informală a miniștrilor finanțelor publice

5 aprilie @ 9:00 am - 6 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

La această reuniune, alături de miniștrii de finanțe ai statelor membre UE, vor participa și guvernatorii băncilor centrale din UE. Aceștia vor avea o întâlnire la Banca Națională a României.

Află mai mult »

Reuniune informală a Grupului de lucru pentru neproliferare (CONOP)

9 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea directorilor generali de Protecție Civilă

9 aprilie @ 9:00 am - 10 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea Coordonatorilor Naționali din UE în domeniul drogurilor

9 aprilie @ 9:00 am - 10 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunile coordonatorilor naționali în domeniul drogurilor sunt organizate semestrial de către statul membru UE care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene, având ca teme de dezbatere și informare politicile antidrog la nivel național și european, tendințe ale fenomenului drogurilor, potențiale riscuri și provocări.

Află mai mult »

Conferință cu tematica Securității și Sănătății în Muncă

9 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Principalele obiective ale Conferinței vizează creșterea gradului de conștientizare privind afecțiunile musculo-scheletice în relație cu locul de muncă (AMS) și a efectelor acestora asupra securității și sănătății lucrătorilor și promovarea unei culturi preventive pe tot parcursul vieții profesionale, oferind un cadru de discuții pentru toți actorii implicați pentru a face schimb de informații, cunoștințe și bune practici.

Află mai mult »

Reuniunile rețelelor de experți ENLETS din cadrul Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii (LEWP)

9 aprilie @ 9:00 am - 10 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Rețeaua ENLETS va fi cea mai importantă platformă europeană care consolidează cooperarea polițienească și trece peste decalajul dintre utilizatorii și furnizorii de tehnologii în domeniul aplicării legii.

Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor ocupării și politicilor sociale

10 aprilie @ 9:00 am - 11 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea informală a Comitetului Militar al Uniunii Europene (EUMC Away Days)

10 aprilie @ 9:00 am - 12 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

La sesiunea oficială a Comitetului Militar vor participa Reprezentanţii Militari la Uniunea Europeană (MILREPs) ai ţărilor membre UE, însoţiţi de câte un ofiţer de stat major (expert), precum şi alţi oficiali UE (reprezentanţi ai SEAE, EUMS, CMPD, EDA).

Află mai mult »

Grup la Nivel Înalt în domeniul Ocupării Forței de Muncă și Afacerilor Sociale (în marja EPSCO)

10 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu gestionarea fondurilor europene

11 aprilie @ 9:00 am - 12 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Pe agenda reuniunii se vor regăsi elemente de actualitate referitoare la viitorul politicii de coeziune (coeziunea ca o prioritate politică în cadrul financiar multianual 2021-2027 - orientări pentru negocierile în curs) în funcție de evoluțiile negocierilor pe dosarele europene.

Află mai mult »

Conferință privind viitorul Europei (în cooperare cu Institutul Aspen)

11 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune a grupului de lucru a coordonatorilor naționali EURES

11 aprilie @ 9:00 am - 12 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunea Grupului de Coordonare EURES este una ad-hoc, având ca principală temă analiza implementării, de către Statele Membre, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/589 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013.

Află mai mult »

Reuniunea grupului de experți privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA)/evaluarea de mediu (SEA)

11 aprilie @ 9:00 am - 12 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune informală a atașaților EPSCO (EPSCO – Social)

12 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferință la nivel înalt privind conectivitatea în Asia Centrală

15 aprilie @ 8:00 am - 16 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Acest eveniment este organizat de MAE în colaborare cu SEAE (Serviciul European de Acțiune Externă).

Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor culturii

15 aprilie @ 9:00 am - 16 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor sănătății

15 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunea Informală a miniștrilor sănătății din statele membre UE Reuniunea va avea loc la București în perioada 14 – 15 aprilie 2019 și va reuni miniștrii statelor membre în domeniul sănătății. Principalul obiectiv al Reuniunii informale a miniștrilor sănătății din statele membre UE este garantarea accesului la sănătate pentru toți cetățenii europeni. Acesta presupune o abordare integrată și o acțiune pe mai multe paliere, astfel, în cadrul reuniunii vor fi prezentate și dezbătute teme de interes, precum accesul universal al…

Află mai mult »

Conferință privind noua strategie UE pentru Asia Centrală

15 aprilie @ 9:00 am - 16 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferința internațională cu tema „Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă“

16 aprilie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În 16 aprilie 2019, va avea loc Conferinţa Internaţională cu tema „Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă“, la care vor participa coordonatori la nivel guvernamental care conduc procesul de implementare a Agendei 2030, din statele membre ale Uniunii Europene, Parteneriatului Estic, Balcanii de Vest, Asia Centrală, alături de reprezentanţi ai societăţii civile.

Află mai mult »

Reuniunile rețelelor de experți EFE din cadrul Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii (LEWP)

17 aprilie @ 9:00 am - 18 aprilie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

EFE este o organizație multilaterală, având reprezentanți din forțele de ordine publică din statele membre, fiind deschisă tuturor partenerilor care au scopuri și sarcini similare.

Află mai mult »

mai 2019

Comitet bugetar informal

1 mai @ 9:00 am - 3 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Evenimentul va reuni reprezentanți ai statelor membre în Comitetul bugetar, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Secretariatului General al Consiliului UE şi ai Serviciului Juridic al Consiliului UE.

Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor economiei

2 mai @ 9:00 am - 3 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune informală CONUN (ONU)

3 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea informală a experților Comitetului de Politică Comercială – Servicii și Investiții

6 mai @ 9:00 am - 7 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Inovarea în domeniul auditului la nivelul Uniunii Europene și creșterea rolului de îndrumare al instituțiilor supreme de audit în beneficiul societății

6 mai @ 9:00 am - 7 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea Grupului de Monitorizare a Convenției Anti-Doping și a Comitetului Ad-Hoc pentru Agenția Mondială Anti-Doping (CAHAMA)

6 mai @ 9:00 am - 8 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunea se desfășoară la Sala Avram Iancu de la Palatul Parlamentului. Lucrările din data de 8 mai se vor ține la Biblioteca Națională, Sala Mircea Eliade.

Află mai mult »

Întâlnirea corespondenților naționali CAF

6 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferința ”Dezvoltare durabilă la Marea Neagră”

8 mai @ 9:00 am - 9 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

A șaptea ediție a Conferinței Rectorilor și a Forumului Studenților ASEF

11 mai @ 9:00 am - 14 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Conferința Rectorilor și Forumul Studenților ASEF (ARC) este recunoscută ca Partener oficial al reuniunii miniștrilor educației ASEM (ASEMME). Recomandările ARC contribuie la pregătirea conferințelor ministeriale, rectorii ARC și reprezentanții studenților fiind invitați să prezinte rezultatele activităților în cadrul reuniunilor ministeriale.

Află mai mult »

Conferința Europeană a Clusterelor

14 mai @ 9:00 am - 15 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

A doua reuniune a înalților funcționari din ASEMME 7

14 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

A doua reuniune a înalților funcționari din ASEM (SOM2) are ca scop pregătirea ministerialei ASEMME7. SOM 2 este organizată sub forma unei întâlniri tehnice, în care participanții discută și stabilesc de comun acord următoarele documente de referință pentru ASEMME7: Raportul de activitate dintre ministeriala ASEMME6 de la Seoul și ministeriala ASEMME7 de la Seoul (Stocktaking Report from Seoul to Bucharest) și Concluziile ASEMME7 (ASEMME7 Chair’s Conclusions).

Află mai mult »

Conferință EED – „După 30 de ani: democrație, participare civică și comunicare strategică „

15 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

A șaptea reuniune a miniștrilor educației din ASEM

15 mai @ 9:00 am - 16 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Cea de-a șaptea reuniune a miniștrilor educației din ASEM (ASEMME7) este o platformă unică de cooperare în domeniul educației între și în interiorul Europei și Asiei. Aceste reuniuni se concentrează pe dialog și înțelegere reciprocă pe baza unor perspective comune între cele două regiuni.

Află mai mult »

A 76-a Reuniune Plenară și Zi Tematică a Comitetului Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii (SLIC)

15 mai @ 9:00 am - 16 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Comitetul Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii a fost constituit în 1995 pentru a furniza ”Comisiei, la solicitarea acesteia sau din proprie inițiativă, avizul său cu privire la toate problemele referitoare la aplicarea de către statele membre a legislației comunitare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă”. (Decizia Comisiei nr.95/319/CE din 12.07.1995 privind constituirea Comitetului inspectorilor de muncă principali). Comitetul este mandatat să încurajeze aplicarea legislației comunitare cu privire la sănătatea și securitatea la locul de muncă, prin intermediul unei…

Află mai mult »

Cea de-a 74-a reuniune a punctelor naționale de contact pentru Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială și cea de a 13-a reuniune a Autorităților Centrale desemnate în aplicarea Regulamentului Bruxelles Ilbis/ Regulamentului Bruxelles Ilbis revizuit

15 mai @ 9:00 am - 16 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Șase reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate în fiecare an de către Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială. În cursul unui an, reuniunea plenară este organizată la Bruxelles la începutul fiecărui an, 3 reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate, de asemenea, la Bruxelles și 2 reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate în statele membre care dețin președinția Consiliului.

Află mai mult »

Reuniune informală COCON (afaceri consulare)

16 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea agenților guvernelor statelor memebre UE înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene

16 mai @ 9:00 am - 18 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Această reuniune informală, organizată de statul membru UE care deține Președinția Consiliului UE, are ca scop întărirea cooperării dintre statele membre în materia reprezentării juridice înaintea CJUE, oferind un excelent prilej pentru schimbul de bune practici privind activitatea de reprezentare și pentru a purta discuții pe marginea jurisprudenței recente a CJUE.

Află mai mult »

Reuniune informală a Grupului de lucru privind output-gaps al Comitetului de Politică Economică

17 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Grupul asigură cadrul metodologic pentru estimarea, într-o manieră transparentă şi robustă din punct de vedere tehnic, a produsului intern brut potenţial, output-gap şi a deficitului bugetar ajustat ciclic în contextul Pactului de Stabilitate şi Creştere.

Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor mediului

20 mai @ 9:00 am - 21 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

A 6-a reuniune a Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

21 mai @ 9:00 am - 22 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Principalele atribuții ale CEPOL constau în dezvoltarea, implementarea, coordonarea și instruirea reprezentanților structurilor de aplicare a legii. Misiunea sa este de a face Europa un loc mai sigur prin formare și învățare.

Află mai mult »

Conferința ministerială privind inițiativa maritimă a UE la Marea Neagră

21 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferința regională „Experiența României și a altor state membre în procesul de adoptare a acquis-ului comunitar în domeniul achizițiilor publice – lecții învățate” (Balcanii de Vest)

21 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Scopul conferinţei este de a sprijini statele din Balcanii de Vest (Serbia, Macedonia, Albania, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina) în procesul adoptării reformelor legislative și instituționale din domeniul achizițiilor publice în vederea aderării la Uniunea Europeană. Evenimentul constituie o oportunitate pentru împărtășirea experienței României și a altor state membre ale Uniunii Europene către instituțiile omoloage din Balcanii de Vest în ceea ce privește adoptarea acquis-ului comunitar în materia achizițiilor publice și a dezvoltării capacității instituționale pentru implementarea acestuia.

Află mai mult »

Conferința ministerială în domeniul apelor cu tema ”Stadiul implementării directivelor în domeniul apelor: dificultăți și bune practici”

21 mai @ 9:00 am - 22 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În prima parte a Conferinței va fi prezentat documentul referitor la politica din domeniul apelor și a mediului marin, urmat de prezentări detaliate axate pe evaluările rezultate în urma implementării Directivei Cadru Apă și a Directivei privind tratarea apelor uzate urbane, astfel se vor obține câteva rezultate preliminare ale acestui proces, precum și ale discuțiilor cu factorii implicați.

Află mai mult »

Reuniunea anuală a programelor INTERREG

22 mai @ 9:00 am - 23 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Întâlnirea anuală a Interreg 2019 va avea loc în perioada 22-23 mai 2019 la București și va fi organizată de Comisia Europeană cu sprijinul Președinției României a Consiliului UE. Reuniunea este organizată în conformitate cu articolul 51 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și va facilita trecerea în revistă a performanței implementării programelor Interreg de la nivelul Uniunii Europene, precum și discutarea cu Autoritățile de Management și Secretariatele Comune a detaliilor de implementare de interes pentru aceste programe. Reuniunea va avea…

Află mai mult »

Presidential CMD(h)+PRAC

22 mai @ 9:00 am - 23 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Comitetul pentru evaluarea riscurilor în farmacovigilență (PRAC) este comitetul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), responsabil cu evaluarea și monitorizarea siguranței medicamentelor de uz uman. PRAC este responsabil pentru evaluarea tuturor aspectelor legate de gestionarea riscurilor asociate cu utilizarea medicamentelor de uz uman.

Află mai mult »

MISSOC (Sistemul de informații reciproce privind protecția socială)

23 mai @ 9:00 am - 24 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Se vor reuni experți în domeniul protecției sociale și incluziunii sociale prin producerea de informații actualizate în mod regulat cu privire la toate domeniile de protecție socială. MISSOC este o sursă importantă online de informații comparabile actualizate privind sistemele de protecție socială din țările europene. Tema principală a Președinției României în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale este "Mobilitatea forței de muncă ca element-cheie pentru echilibrul pieței muncii". Astfel, pentru această Reuniune, propunem să discutăm despre mobilitatea…

Află mai mult »

Reuniune a Grupului de lucru pentru medicamentele homeopate (HMPWG)

23 mai @ 9:00 am - 24 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Grupul de lucru pentru medicamentele homeopate (HMPWG) a fost înființat în cadrul organismului intitulat Șefii Agențiilor Medicamentului (Heads of Medicines Agencies=HMA), dedicat medicamentelor homeopate de uz uman și veterinar.

Află mai mult »

Întâlnire a Consiliului de administrație al EUROPOL

23 mai @ 9:00 am - 24 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Consiliul de administrație (MB) constituie, alături de directorul executiv, structura administrativă și de gestionare a Europol. Acesta este instrumentul principal de guvernanță al Europol și cel mai important mediu decizional al agenției. Consiliul de administrație este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și unul din Comisia Europeană.

Află mai mult »

Reuniune de lucru la nivel de directori cu tema „Comunicare în Rețeaua Green Spider”

27 mai @ 9:00 am - 28 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Rețeaua este compusă din directori și responsabili de comunicare din cadrul Ministerelor Mediului și agențiilor naționale din Europa.

Află mai mult »

Conferință internațională Tandem AERO DAYS 2019 în domeniul aeronauticii și spațiului

27 mai @ 9:00 am - 30 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Cea de-a opta ediție a programului Aerodays se bazează pe realizările programului Orizont 2020, cel mai mare program de cercetare și inovare al UE până în prezent, și se bazează pe o nouă abordare, cu două evenimente integrate organizate în România în 2019 și Germania în 2020. Abordând acest concept sinergic, cele două evenimente TandemAEROdays19.20, vor oferi o platformă solidă pentru a împărtăși și revizui ultimele evoluții în domeniul aeronauticii și al transportului aerian din întreaga Uniune Europeană, consolidându-și astfel…

Află mai mult »

Conferință privind egalitatea de gen

29 mai @ 9:00 am - 30 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

iunie 2019

Întâlnirea Directorilor Generali din cadrul Rețelei Europene de Administrație Publică (EUPAN)

3 iunie @ 9:00 am - 4 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii

3 iunie @ 9:00 am - 4 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Comitetul Special Agricol – CSA

3 iunie @ 9:00 am - 4 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Comitetul special pentru agricultură (CSA) este alcătuit din înalți funcționari care sunt responsabili de politica agricolă fie în cadrul reprezentanțelor permanente ale statelor membre, fie în cadrul ministerelor acestora. La toate reuniunile CSA participă și reprezentanți ai Comisiei Europene.

Află mai mult »

Conferința MSCA 2019

4 iunie @ 9:00 am - 5 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În contextul noului Program-Cadru pentru Cercetare și Inovare - Horizon Europe, evenimentul va oferi contextul favorabil discuțiilor deschise în vederea identificării modalităților de sprijinire a excelenței în cercetare, prin încurajarea mobilităţii cercetării fără graniţe, sectoare și discipline.

Află mai mult »

A 49-a Adunare Generală a CEN, A 59 -a Adunare Generală a CENELEC, a 14-Adunare Generală Comună a CEN CENELEC

5 iunie @ 9:00 am - 7 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune „European Board of National Archivists” (EBNA) la nivelul directorilor generali ai arhivelor naționale

6 iunie @ 9:00 am - 7 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferință ministerială în domeniul mediului cu tema ”Managementul carnivorelor mari – provocări și soluții”

6 iunie @ 9:00 am - 7 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferința “Îmbunătățirea și actualizarea competențelor adulților – element de echilibru pentru piața muncii”

6 iunie @ 9:00 am - 7 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În cadrul evenimentului se vor reuni oficiali guvernamentali din statele membre UE, parteneri sociali și alte organizații ale societății civile, reprezentanți ai instituțiilor UE și alți experți în domeniul învățării în rândul adulților, pentru a explora posibilitățile de cooperare, precum și condițiile necesare pentru o coordonare eficace și eficientă. Statele Membre trebuiau să inițieze măsurile adecvate pentru punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind "Căile de îmbunătățire a calificării: noi oportunități pentru adulți" (Upskilling Pathways) la nivel național cel târziu…

Află mai mult »

Reuniunea celei de-a zecea aniversări SOM a Procesului Praga

10 iunie @ 9:00 am - 11 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Forum de Afaceri PaE

11 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

„Aniversarea a 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferate Transcarpatice București – Sinaia”/ Conferință feroviară: Pachetul feroviar- foaie de parcurs. Valori și evoluții în obținerea unei piețe de transport competitive

11 iunie @ 9:00 am - 12 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunea se va concretiza printr-un forum de dezbateri pe teme actuale din agenda UE legate de liberalizarea Căilor Ferate Europene, unificarea legislației feroviare în paralel cu adaptarea soluțiilor tehnice în realizarea interoperabilității şi informații comune privind bune practici in crearea unui spațiu unic feroviar. În cadrul acestei reuniuni se va realiza şi o vizită de lucru care va consta într-o călătorie aniversarăcu trenul, la 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată Transcarpatice Bucureşti – Sinaia.

Află mai mult »

Reuniune de lucru în cadrul rețelei EUCPN (The European Crime Prevention Network) în domeniul prevenirii criminalității

11 iunie @ 9:00 am - 12 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune a șefilor agențiilor/autorităților sanitar-veterinare

12 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferință europeană EuroNanoForum în domeniul nanomaterialelor NMBP

12 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Evenimentul este deschis cercetătorilor, experților din industrie și factorilor de decizie (experți din  ministere, agenții de finanțare) și va oferi oportunități pentru schimbul de idei privind provocări intersectoriale, concentrându-se atât pe aplicarea rezultatelor cercetării, cât și pe prioritățile strategice viitoare de cercetare, în special în perspectiva scenariilor post-Orizont 2020. Din acest motiv, motto-ul evenimentului ENF2019 va fi "Aproape acolo - ce urmează?".

Află mai mult »

Reuniunea ministerială informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană

13 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În cadrul Președinției României vor fi stabilite elemente comune de poziționare a statelor membre în legătură cu regulamentele propuse pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027. Scopul reuniunii este adoptarea Declarației de la București prin care se va hotărî asupra continuării Agendei Urbane a UE.

Află mai mult »

Presidential CAT + CTFG

13 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Comitetul pentru terapii avansate (Committee for Advanced Therapies = CAT) este un comitet al Agenției Europene a Medicamentului (European Medicines Agency=EMA), responsabil de medicamentele pentru terapii avansate. Acesta a fost înființat în anul 2007 și funcționează în cerințele de calitate, siguranță și eficacitate necesare precum și caracterul pozitiv al raportului beneficiu/risc conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 și ale Regulamentului (UE) nr. 726/2004.

Află mai mult »

Reuniunea informală a Grupului de lucru Afaceri Generale

13 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea rețelelor de experți CARPOL din cadrul Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii (LEWP)

13 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

CARPOL este reţeaua europeană a punctelor de contact naţionale pe linia traficului internaţional cu vehicule furate, stabilită prin Decizia Consiliului 2004/919/EC, în scopul îmbunătăţirii metodelor de coordonare şi cooperare între unităţile de poliţie precum şi între poliţie şi celelalte autorităţi de aplicare a legii, organizaţii publice şi private, în cadrul Uniunii Europene şi la nivel mondial, pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere privind vehiculele.

Află mai mult »

Lessons Learned – Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

17 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

ECSEL Symposium 2019

17 iunie @ 9:00 am - 19 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În scopul implementării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei”, a fost înființată o întreprindere comună în sensul articolului 187 din TFUE, denumită „întreprinderea comună ECSEL”, pentru o durată care se încheie la 31 decembrie 2024.

Află mai mult »

Reuniunea Șefilor Agențiilor Naționale ale Medicamentului 2

19 iunie @ 9:00 am - 21 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

HMA este o rețea alcătuită din conducătorii autorităților naționale competente (ANC), ale căror organizații sunt responsabile de reglementarea medicamentelor de uz uman și veterinar în Spațiul Economic European.

Află mai mult »

Reuniunea UE – SUA la nivel ministerial în domeniul justiției și afacerilor interne (format restrâns)

19 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În cadrul evenimentului este urmărită aprofundarea dialogului cu partenerul transatlantic pe teme de actualitate și cu impact asupra cooperării UE – SUA, cum ar fi accesul transfrontalier la probele electronice și diverse aspecte ale cooperării judiciare în materie penală (e.g. extrădare, asistența judiciară reciprocă etc.). De asemenea, în contextul mai larg al combaterii terorismului, avem în vedere explorarea posibilităților legislative sau non-legislative din sfera justiției în vederea combaterii radicalizării și a discursului bazat pe ură.

Află mai mult »

Reuniune ministerială pe tema viitorului UE – cu accent pe implicații financiare

19 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune Heads of SIRENE

20 iunie @ 9:00 am - 21 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunea șefilor SIRENE are scopul de a oferi un cadru informal de comunicare între șefii birourilor SIRENE din statele membre privind principalele aspecte operaționale sau de bune practici din sfera cooperării SIS-SIRENE

Află mai mult »

Reuniunea anuală a Rețelei de Cooperare Legislativă a Ministerelor Justiției din Statele Membre ale Uniunii Europene

21 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Forum vizând tematica pieței interne

21 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Cea de-a 52-a reuniune plenară a Rețelei Judiciare Europene, București

26 iunie @ 9:00 am - 28 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Două dintre reuniunile plenare sunt organizate în statul membru care deține Președinția Consiliului (la sfârșitul fiecărui semestru). Aceste reuniuni permit punctelor de contact să întâlnească reprezentanți ai autorităților din statul membru gazdă și să facă schimb de experiență în domeniul cooperării judiciare în materie penală. La aceste reuniuni plenare sunt invitate cel puțin trei puncte de contact din fiecare stat membru, două puncte de contact din țările candidate și un punct de contact din țările asociate și din țările partenere,…

Află mai mult »
+ Exportă evenimente