27.1 C
Bucharest
19 mai 2019
Loading Evenimente

← Back to Evenimente

Palatul Parlamentului

+ Harta Google
str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+4021.316.03.03 www.cdep.ro

mai 2019

Reuniunea informală a miniștrilor mediului

20 mai @ 9:00 am - 21 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferinţa e-Justice – provocări și oportunități în era digitală

20 mai @ 9:30 am - 21 mai @ 3:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

A 6-a reuniune a Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

21 mai @ 9:00 am - 22 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Principalele atribuții ale CEPOL constau în dezvoltarea, implementarea, coordonarea și instruirea reprezentanților structurilor de aplicare a legii. Misiunea sa este de a face Europa un loc mai sigur prin formare și învățare.

Află mai mult »

Conferința regională „Experiența României și a altor state membre în procesul de adoptare a acquis-ului comunitar în domeniul achizițiilor publice – lecții învățate” (Balcanii de Vest)

21 mai @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Scopul conferinţei este de a sprijini statele din Balcanii de Vest (Serbia, Macedonia, Albania, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina) în procesul adoptării reformelor legislative și instituționale din domeniul achizițiilor publice în vederea aderării la Uniunea Europeană. Evenimentul constituie o oportunitate pentru împărtășirea experienței României și a altor state membre ale Uniunii Europene către instituțiile omoloage din Balcanii de Vest în ceea ce privește adoptarea acquis-ului comunitar în materia achizițiilor publice și a dezvoltării capacității instituționale pentru implementarea acestuia.

Află mai mult »

Conferința ministerială în domeniul apelor cu tema ”Stadiul implementării directivelor în domeniul apelor: dificultăți și bune practici”

21 mai @ 9:00 am - 22 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În prima parte a Conferinței va fi prezentat documentul referitor la politica din domeniul apelor și a mediului marin, urmat de prezentări detaliate axate pe evaluările rezultate în urma implementării Directivei Cadru Apă și a Directivei privind tratarea apelor uzate urbane, astfel se vor obține câteva rezultate preliminare ale acestui proces, precum și ale discuțiilor cu factorii implicați.

Află mai mult »

Conferință ministerială privind adoptarea Agendei maritime comune pentru Marea Neagră

21 mai @ 4:00 pm - 6:30 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Conferinţa este co-organizată de România şi de Comisia Europeană. Scopul conferinței este de a reuni reprezentanții statelor litorale (Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Turcia, Ucraina) și ai Republicii Moldova în vederea adoptării unei Agende maritime comune pentru Marea Neagră, la nivel de miniștri cu atribuţii în domeniul afacerilor maritime, în prezenţa unui reprezentant la nivel înalt al Comisiei Europene. Documentul, care a fost negociat cu sprijinul Comisiei Europene, se axează pe sectoare de activitate subsumate „economiei albastre”, care pot contribui…

Află mai mult »

Reuniunea anuală a programelor INTERREG

22 mai @ 9:00 am - 23 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Întâlnirea anuală a Interreg 2019 va avea loc în perioada 22-23 mai 2019 la București și va fi organizată de Comisia Europeană cu sprijinul Președinției României a Consiliului UE. Reuniunea este organizată în conformitate cu articolul 51 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și va facilita trecerea în revistă a performanței implementării programelor Interreg de la nivelul Uniunii Europene, precum și discutarea cu Autoritățile de Management și Secretariatele Comune a detaliilor de implementare de interes pentru aceste programe. Reuniunea va avea…

Află mai mult »

Presidential CMD(h)+PRAC

22 mai @ 9:00 am - 23 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Comitetul pentru evaluarea riscurilor în farmacovigilență (PRAC) este comitetul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), responsabil cu evaluarea și monitorizarea siguranței medicamentelor de uz uman. PRAC este responsabil pentru evaluarea tuturor aspectelor legate de gestionarea riscurilor asociate cu utilizarea medicamentelor de uz uman.

Află mai mult »

MISSOC (Sistemul de informații reciproce privind protecția socială)

23 mai @ 9:00 am - 24 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Se vor reuni experți în domeniul protecției sociale și incluziunii sociale prin producerea de informații actualizate în mod regulat cu privire la toate domeniile de protecție socială. MISSOC este o sursă importantă online de informații comparabile actualizate privind sistemele de protecție socială din țările europene. Tema principală a Președinției României în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale este "Mobilitatea forței de muncă ca element-cheie pentru echilibrul pieței muncii". Astfel, pentru această Reuniune, propunem să discutăm despre mobilitatea…

Află mai mult »

Reuniune a Grupului de lucru pentru medicamentele homeopate (HMPWG)

23 mai @ 9:00 am - 24 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Grupul de lucru pentru medicamentele homeopate (HMPWG) a fost înființat în cadrul organismului intitulat Șefii Agențiilor Medicamentului (Heads of Medicines Agencies=HMA), dedicat medicamentelor homeopate de uz uman și veterinar.

Află mai mult »

Întâlnire a Consiliului de administrație al EUROPOL

23 mai @ 9:00 am - 24 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Consiliul de administrație (MB) constituie, alături de directorul executiv, structura administrativă și de gestionare a Europol. Acesta este instrumentul principal de guvernanță al Europol și cel mai important mediu decizional al agenției. Consiliul de administrație este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și unul din Comisia Europeană.

Află mai mult »

Reuniune de lucru la nivel de directori cu tema „Comunicare în Rețeaua Green Spider”

27 mai @ 9:00 am - 28 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Rețeaua este compusă din directori și responsabili de comunicare din cadrul Ministerelor Mediului și agențiilor naționale din Europa.

Află mai mult »

Conferință internațională Tandem AERO DAYS 2019 în domeniul aeronauticii și spațiului

27 mai @ 9:00 am - 30 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Cea de-a opta ediție a programului Aerodays se bazează pe realizările programului Orizont 2020, cel mai mare program de cercetare și inovare al UE până în prezent, și se bazează pe o nouă abordare, cu două evenimente integrate organizate în România în 2019 și Germania în 2020. Abordând acest concept sinergic, cele două evenimente TandemAEROdays19.20, vor oferi o platformă solidă pentru a împărtăși și revizui ultimele evoluții în domeniul aeronauticii și al transportului aerian din întreaga Uniune Europeană, consolidându-și astfel…

Află mai mult »

Conferință privind egalitatea de gen

29 mai @ 9:00 am - 30 mai @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

iunie 2019

Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii

2 iunie @ 9:00 am - 4 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Întâlnirea Directorilor Generali din cadrul Rețelei Europene de Administrație Publică (EUPAN)

3 iunie @ 9:00 am - 4 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Comitetul Special Agricol – CSA

3 iunie @ 9:00 am - 4 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Comitetul special pentru agricultură (CSA) este alcătuit din înalți funcționari care sunt responsabili de politica agricolă fie în cadrul reprezentanțelor permanente ale statelor membre, fie în cadrul ministerelor acestora. La toate reuniunile CSA participă și reprezentanți ai Comisiei Europene.

Află mai mult »

Conferința MSCA 2019

4 iunie @ 9:00 am - 5 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În contextul noului Program-Cadru pentru Cercetare și Inovare - Horizon Europe, evenimentul va oferi contextul favorabil discuțiilor deschise în vederea identificării modalităților de sprijinire a excelenței în cercetare, prin încurajarea mobilităţii cercetării fără graniţe, sectoare și discipline.

Află mai mult »

Conferință „The Europe NEXT Project – A new political ambition for Europe”

6 iunie @ 9:00 am - 7 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune „European Board of National Archivists” (EBNA) la nivelul directorilor generali ai arhivelor naționale

6 iunie @ 9:00 am - 7 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferință ministerială în domeniul mediului cu tema ”Managementul carnivorelor mari – provocări și soluții”

6 iunie @ 9:00 am - 7 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferința “Îmbunătățirea și actualizarea competențelor adulților – element de echilibru pentru piața muncii”

6 iunie @ 9:00 am - 7 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În cadrul evenimentului se vor reuni oficiali guvernamentali din statele membre UE, parteneri sociali și alte organizații ale societății civile, reprezentanți ai instituțiilor UE și alți experți în domeniul învățării în rândul adulților, pentru a explora posibilitățile de cooperare, precum și condițiile necesare pentru o coordonare eficace și eficientă. Statele Membre trebuiau să inițieze măsurile adecvate pentru punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind "Căile de îmbunătățire a calificării: noi oportunități pentru adulți" (Upskilling Pathways) la nivel național cel târziu…

Află mai mult »

Conferința Europeană la nivel înalt în domeniul Standardizării – “Standards Advance and Deepen the Single Market”

7 iunie @ 8:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferință privind pesta porcină africană

9 iunie @ 9:00 am - 11 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea celei de-a zecea aniversări SOM a Procesului Praga

10 iunie @ 9:00 am - 11 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferinţa feroviară internaţională. Pachetul IV feroviar – foaie de parcurs

11 iunie @ 9:00 am - 12 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunea se va concretiza printr-un forum de dezbateri pe teme actuale din agenda UE legate de liberalizarea Căilor Ferate Europene, unificarea legislației feroviare în paralel cu adaptarea soluțiilor tehnice în realizarea interoperabilității şi informații comune privind bune practici in crearea unui spațiu unic feroviar. În cadrul acestei reuniuni se va realiza şi o vizită de lucru care va consta într-o călătorie aniversarăcu trenul, la 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată Transcarpatice Bucureşti – Sinaia.

Află mai mult »

Reuniune de lucru în cadrul rețelei EUCPN (The European Crime Prevention Network) în domeniul prevenirii criminalității

11 iunie @ 9:00 am - 12 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Conferință europeană EuroNanoForum în domeniul nanomaterialelor NMBP

12 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Evenimentul este deschis cercetătorilor, experților din industrie și factorilor de decizie (experți din  ministere, agenții de finanțare) și va oferi oportunități pentru schimbul de idei privind provocări intersectoriale, concentrându-se atât pe aplicarea rezultatelor cercetării, cât și pe prioritățile strategice viitoare de cercetare, în special în perspectiva scenariilor post-Orizont 2020. Din acest motiv, motto-ul evenimentului ENF2019 va fi "Aproape acolo - ce urmează?". Site-ul evenimentului este https://www.euronanoforum2019.eu/.

Află mai mult »

Reuniune a șefilor agențiilor/autorităților sanitar-veterinare

12 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea ministerială informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană

13 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În cadrul Președinției României vor fi stabilite elemente comune de poziționare a statelor membre în legătură cu regulamentele propuse pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027. Scopul reuniunii este adoptarea Declarației de la București prin care se va hotărî asupra continuării Agendei Urbane a UE.

Află mai mult »

Presidential CAT + CTFG

13 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Comitetul pentru terapii avansate (Committee for Advanced Therapies = CAT) este un comitet al Agenției Europene a Medicamentului (European Medicines Agency=EMA), responsabil de medicamentele pentru terapii avansate. Acesta a fost înființat în anul 2007 și funcționează în cerințele de calitate, siguranță și eficacitate necesare precum și caracterul pozitiv al raportului beneficiu/risc conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 și ale Regulamentului (UE) nr. 726/2004.

Află mai mult »

Reuniunea informală a Grupului de lucru Afaceri Generale

13 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniunea rețelelor de experți CARPOL din cadrul Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii (LEWP)

13 iunie @ 9:00 am - 14 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

CARPOL este reţeaua europeană a punctelor de contact naţionale pe linia traficului internaţional cu vehicule furate, stabilită prin Decizia Consiliului 2004/919/EC, în scopul îmbunătăţirii metodelor de coordonare şi cooperare între unităţile de poliţie precum şi între poliţie şi celelalte autorităţi de aplicare a legii, organizaţii publice şi private, în cadrul Uniunii Europene şi la nivel mondial, pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere privind vehiculele.

Află mai mult »

Lessons Learned – Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

17 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

ECSEL Symposium 2019

17 iunie @ 9:00 am - 19 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În scopul implementării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei”, a fost înființată o întreprindere comună în sensul articolului 187 din TFUE, denumită „întreprinderea comună ECSEL”, pentru o durată care se încheie la 31 decembrie 2024.

Află mai mult »

Reuniunea Șefilor Agențiilor Naționale ale Medicamentului 2

19 iunie @ 9:00 am - 21 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

HMA este o rețea alcătuită din conducătorii autorităților naționale competente (ANC), ale căror organizații sunt responsabile de reglementarea medicamentelor de uz uman și veterinar în Spațiul Economic European.

Află mai mult »

Reuniunea UE – SUA la nivel ministerial în domeniul justiției și afacerilor interne (format restrâns)

19 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

În cadrul evenimentului este urmărită aprofundarea dialogului cu partenerul transatlantic pe teme de actualitate și cu impact asupra cooperării UE – SUA, cum ar fi accesul transfrontalier la probele electronice și diverse aspecte ale cooperării judiciare în materie penală (e.g. extrădare, asistența judiciară reciprocă etc.). De asemenea, în contextul mai larg al combaterii terorismului, avem în vedere explorarea posibilităților legislative sau non-legislative din sfera justiției în vederea combaterii radicalizării și a discursului bazat pe ură.

Află mai mult »

A patra Conferință a miniștrilor pentru învățământul superior din țările francofone

20 iunie @ 8:00 am - 21 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Reuniune Heads of SIRENE

20 iunie @ 9:00 am - 21 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Reuniunea șefilor SIRENE are scopul de a oferi un cadru informal de comunicare între șefii birourilor SIRENE din statele membre privind principalele aspecte operaționale sau de bune practici din sfera cooperării SIS-SIRENE

Află mai mult »

Reuniunea anuală a Rețelei de Cooperare Legislativă a Ministerelor Justiției din Statele Membre ale Uniunii Europene

21 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Forum vizând tematica pieței interne

21 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Forum de Afaceri PaE

25 iunie @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »

Cea de-a 52-a reuniune plenară a Rețelei Judiciare Europene, București

26 iunie @ 9:00 am - 28 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google

Două dintre reuniunile plenare sunt organizate în statul membru care deține Președinția Consiliului (la sfârșitul fiecărui semestru). Aceste reuniuni permit punctelor de contact să întâlnească reprezentanți ai autorităților din statul membru gazdă și să facă schimb de experiență în domeniul cooperării judiciare în materie penală. La aceste reuniuni plenare sunt invitate cel puțin trei puncte de contact din fiecare stat membru, două puncte de contact din țările candidate și un punct de contact din țările asociate și din țările partenere,…

Află mai mult »

Cea de-a opta ediție a Forumului anual SUERD

26 iunie @ 9:00 am - 28 iunie @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Harta Google
Află mai mult »
+ Exportă evenimente