3.2 C
Bucharest
7 decembrie 2021
  • Acasă
  • Bun venit pe pagina Președinției României a Grupului de lucru “Statistică” al Consiliului Uniunii Europene

Bun venit pe pagina Președinției României a Grupului de lucru “Statistică” al Consiliului Uniunii Europene

instatistica

România, Finlanda și Croația formează Trioul Președințiilor pentru 18 luni, de la 1 ianuarie 2019 la 30 iunie 2020.

România deține Președinția Consiliului Uniunii Europene în domeniul statisticii, în prima jumătate a anului 2019. În timpul Președinției României, Institutul Național de Statistică  va avea onoarea să prezideze reuniunile Grupului de lucru al Consiliului pentru statistică, preluând dosarele legislative în domeniul statistic de la Președinția austriacă.

Principalele obiective ale Președinției României sunt stabilite în Programul Trio al Președinției României, Finlandei și Croației. Având în vedere nevoia de continuitate a procedurii legislative, Președințiile se vor baza pe rezultatele obținute de partenerii din Președințiile anterioare și vor depune toate eforturile posibile pentru a avansa cu dosarele legislative aflate în dezbatere.

Raport interimar – apasă aici pentru descărcare.

Întâlniri | Programul Președinției și al Trio-ului | Dosare legislative | Echipa | Contact | Link-uri |


Întâlniri:

31 ianuarie, Reuniunea Grupului de lucru “Statistica” / Agenda;

21 februarie, Reuniunea Grupului de lucru “Statistica” / Anulat;

28 martie, Reuniunea Grupului de lucru “Statistica” / Anulat;

8 – 9 aprilie, Conferința „Recensământul Populației: runda 2020 și post 2020 – de la tradiții la modernism”  (Bucureşti) / agenda;

24 aprilie, Reuniunea Grupului de lucru “Statistica” / Anulat;

20-21 mai, Conferința Utilizarea software-ului R în statisticile oficiale (2019) / Agenda uRos2019;

23 mai, Reuniunea Grupului de lucru “Statistica” / Anulat;

5 iunie, Conferința națională a utilizatorilor de date statistice (București) / Agenda;

13 iunie, Reuniunea Grupului de lucru “Statistica” / Anulat.


Întâlniri | Programul Președinției și al Trio-ului | Dosare legislative | Echipa | Contact | Link-uri |


Programul Președinției și al Trio-ului

Romania, Finlanda si Croația formeaza Trio-ul Președințiilor pentru 18 luni, de la 1 ianuarie 2019 la 30 iunie 2020. România va deține Președinția în prima jumătate a anului 2019, Finlanda în a doua jumătate a anului 2019 iar Croația în prima jumătate a anului 2020.

În domeniul statisticilor europene, cele trei Președinții se vor concentra pe diseminarea de statistici europene de o calitate ridicată și relevante în conformitate cu Regulamentul nr. 223/2009 revizuit privind statisticile europene și cu principiile Codului de practici al statisticilor europene. In plus,Trio-ul va continua să aibă in vedere noile provocări ale societății cum ar fi noile surse de date/big data, noii parametri, noile metode de comunicare.

Președinția României va sprijini acțiunile de modernizare ale Sistemului Statistic European care stau la baza dezvoltării sustenabile și echitabile a tuturor statelor membre printr-un nivel ridicat de convergența, coeziune, inovare, digitalizare si conectivitate. În special, în contextul efortului de digitalizare, Președinția României subliniază problemele instrumentelor inovatoare care trebuie utilizate în statistici și importanța rundei mondiale a recensamântului populației. Ambele subiecte sunt abordate prin organizarea a două conferințe, una în aprilie 2019 privind recensământul populației: de la tradiție la modernitate, iar cealaltă în mai 2019 privind utilizarea software-ului R în statisticile oficiale.


Întâlniri | Programul Președinției și al Trio-ului | Dosare legislative | Echipa | Contact | Link-uri |


Dosare legislative

1. Statisticile privind migrația și protecția internațională

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului CE  nr. 862 / 2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migratiei si protectiei internationale

EUR-Lex | Oeil | Progress Report

2. FRIBS

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

EUR-Lex | Oeil | Progress Report

3. IESS

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane şi gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eşantioane

EUR-Lex | Oeil |  Progress Report

4. PSE ( în cadrul Programului Piața Unică)

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) 652/2014 și (UE) 2017/826

Grupul de Lucru “Competitivitate” (COMPCRO) al Consiliului va conduce discuțiile pentru acest dosar legislativ.

EUR-Lex | Oeil | Progress Report


Întâlniri | Programul Președinției și al Trio-ului | Dosare legislative | Echipa | Contact | Link-uri |


Echipa de Președinție a INS Romania

Echipa de Președinție va fi formată din:

Dl. Tudorel ANDREI (Președinte), Președinte

Dna. Daniela ȘTEFANESCU (Director Direcţia de afaceri europene şi cooperare internaţională), Co-președinte

Dna. Virginia BALEA (Director adjunct Directia de statistici structurale ale întreprinderii), responsabilă dosar FRIBS

Dna. Laura ICHIM (Sef birou – Biroul de statistica populatiei si migratiei), responsabila dosar migratie

Dna. Simona TOMA (expert), responsabila dosar IESS

Dna. Gabriela POPA (Director unitatea de politici publice), responsabila dosar SMP

Dl. Ilie DUMITRESCU (consilier al Președintelui INS), membru al echipei de Președinție

Dna. Andreea MIRICĂ (consilier al Președintelui INS), membru al echipei de Președinție

Dna. Petronela DINA-TANASE (expert), membru al echipei de Președinție

Dl. Lucian HÎRSU (expert), membru al echipei de Președinție

Dna. Iulia POP (expert), membru al echipei de Președinție

Dna. Simona BRATU (expert), membru al echipei de Președinție


Întâlniri | Programul Președinției și al Trio-ului | Dosare legislative | Echipa | Contact | Link-uri |


Contact

EU2019@insse.ro


Întâlniri | Programul Președinției și al Trio-ului | Dosare legislative | Echipa | Contact | Link-uri |


Link-uri utile

Președințiile anterioare

Austria (second semester 2018)

Bulgaria (first semester 2018)

Estonia (second semester 2017)

Președințiile următoare

Finland (second semester 2019)

Croatia (first semester 2020)

Instituții europene

Eurostat

European Central Bank


Întâlniri | Programul Președinției și al Trio-ului | Dosare legislative | Echipa | Contact | Link-uri |