0.6 C
Bucharest
5 februarie 2023

Patronaj

matei.ioan
Poveste logo

Ministerul Afacerilor Externe a lansat la 4 iulie 2018 procedura operațională privind cooperarea cu parteneri asociativi în promovarea unor subiecte de interes pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Procedura stabilește modalitatea de acordare de către Ministerul Afacerilor Externe, a Patronajului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene / statutului de eveniment Partener al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și are la bază verificarea îndeplinirii unor criterii în baza unei modalități de înscriere predefinită.

Procedura se aplică în vederea integrării diferitelor evenimente cu tematică culturală, profesională, socială, academică, civică, desfășurate la nivel local, național și internațional, în calendarul evenimentelor organizate în marja Președinției, prin acordarea patronajului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, pe baza îndeplinirii unor criterii. Evenimentele de acest tip, care nu vor îndeplini criteriile respective, vor putea beneficia de statutul de evenimente Partenere ale Președinției („Friends of the Presidency”).

Direcția Comunicare, Promovare și Organizare din cadrul Unității de Pregătire a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene gestionează acest proces de acordare a patronajului. Procedura presupune completarea în limba română sau limba engleză, olograf sau electronic, a unei fișe a evenimentului și a unei cereri de înscriere, anexate și disponibile pe site-ul de pregătire al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (www.romania2019.eu) și transmise împreună cu următoarele documente:

  • Copie a actelor constitutive ale entității/organizației aplicantului;
  • Agenda evenimentului, documentele-suport pentru discuții/dezbateri (dacă este cazul) și lista invitaților și participanților;
  • În cazul unui eveniment realizat în co-parteneriat (de două sau mai multe entități), depunerea unei copii a acordului-cadru de parteneriat, în care se specifică numele și calitatea fiecărei entități implicate în organizarea evenimentului respectiv, conform modelului disponibil;
  • Declarație pe proprie răspundere cu privire la sursele de finanțare și respectarea criteriilor de eligibilitate în acest sens;

Documentele menționate se transmit:

a) Personal sau prin poștă la sediul Ministerului Afacerilor Externe la adresa: Unitatea pentru Pregătirea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, București, cod poștal 011822, România

Documentele trebuie transmise într-un plic închis cu mențiunea „Candidatură pentru obținerea patronajului Președinției României la Consiliul UE / statutului de eveniment Partener al Președinției României la Consiliul UE”.

b) Electronic, prin transmiterea documentelor scanate la următoarea adresă de e-mail: scp@mae.ro. Vă rugăm să menționați în subiectul e-mail-ului „Candidatură pentru obținerea patronajului Președinției României la Consiliul UE/statutului de eveniment Partener al Președinției României la Consiliul UE”.

Puteți accesa procedura operațională privind cooperarea cu parteneri asociativi în promovarea unor subiecte de interes pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, precum și formularele necesare, utilizând butoanele de mai jos: