18 C
Bucharest
30 May 2020
Loading Events

Events for 26 June, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Reuniunea plenară a celui de-al LXI-lea COSAC – Conferința organelor specializate în afaceri comunitare și europene

23 June, 2019 @ 8:00 am - 26 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Plenary meeting of the LXI COSAC – Conference of Community and European Affairs Bodies

23 June, 2019 @ 8:00 am - 26 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea Grupului de Lucru “Spațiu” – SWP (space attache trip)

24 June, 2019 @ 8:00 am - 26 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Academia Română, Calea Victoriei 125
Bucuresti, 010071 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of the group “Space”- SWP (space atache trip)

24 June, 2019 @ 8:00 am - 26 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
The Romanian Academy, 125 Calea Victoriei, Sector 1
Bucharest, 010071 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Reuniunea Comitetului de Monitorizare URBACT

26 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Apor, Strada Gabriel Bethlen nr.1
Alba Iulia, 510009 Romania
+ Google Map

În perioada 2014-2020, România, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, gestionează Programul de Cooperare URBACT III, în calitate de Autoritate Națională și Punct Național URBACT. Secretariatul Comun al Programului URBACT III implementează regula organizării ședințelor Comitetului de Monitorizare în statele care dețin Președinția Consiliului Uniunii Europene. De asemenea, reuniunile sunt prezidate de către statul care deține PRES UE. Reprezentantul MDRAP prezent la această întâlnire a luat la cunoștință aspectele metodologice și organizatorice ale evenimentului pentru primul semestru al anului 2019. SC împreună cu reprezentanții României în CM au stabilit ca reuniunea organizată în primul semestru al anului 2019 în perioada deținerii Președinției Consiliului UE de către România, să aibă loc la Alba-Iulia, în data de 26 iunie 2019. La acest eveniment participă aproximativ 70 de participanți, reprezentanți ai programului URBACT III din întreaga Uniune Europeană, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai altor organisme de interes din domeniul dezvoltării urbane durabile.

Find out more »

”Săptămâna Regiunilor Inovative din Europa” – WIRE X 2019

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Culturii Iași, Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1
Iași, 700021 Romania
+ Google Map

Conferința WIRE reprezintă principalul forum politic european de inovare și dezvoltare regională, oferind factorilor de decizie, autorităților publice, centrelor de cunoaștere și întreprinderilor din întreaga Europă o platformă de discuție pe tema practicilor, provocărilor și oportunităților din cercetarea și inovarea din regiunile Europei, precum si a actualelor si viitoarelor programe europene de finanțare din domeniu. WIRE 2019 este organizată de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sprijinul Directoratului General pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene, prin programul Orizont 2020: Răspândirea excelenței și lărgirea participării.

Find out more »

Reuniune a directorilor generali de pescuit și acvacultură

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

Reuniunea informală SMWP – SMWPi

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

”Week of Innovation regions in Europe” (WIREX 2019 Conference)

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Iasi Palace of Culture, 1 Panu Atanasie street
Iasi, 700021 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting of the EU Directors General for Fisheries and Aquaculture

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

Informal Meeting SMWP – SMWPi

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

Consiliul Mediu

26 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Centrul European de Conferințe din Luxemburg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxemburg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

Environment Council

26 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxembourg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

Cea de-a 52-a reuniune plenară a Rețelei Judiciare Europene, București

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Două dintre reuniunile plenare sunt organizate în statul membru care deține Președinția Consiliului (la sfârșitul fiecărui semestru). Aceste reuniuni permit punctelor de contact să întâlnească reprezentanți ai autorităților din statul membru gazdă și să facă schimb de experiență în domeniul cooperării judiciare în materie penală. La aceste reuniuni plenare sunt invitate cel puțin trei puncte de contact din fiecare stat membru, două puncte de contact din țările candidate și un punct de contact din țările asociate și din țările partenere, precum și observatori.

Find out more »

Cea de-a opta ediție a Forumului anual SUERD

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of the URBACT Monitoring Committee

26 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Apor Palace, 1 Gabriel Bethlen street
Alba Iulia, 510009 Romania
+ Google Map
Find out more »

The 52nd plenary Meeting of the European Judicial Network

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

The 8th edition of the EUSDR Annual forum

26 June, 2019 @ 9:00 am - 28 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events