14.9 C
Bucharest
14 November 2019
Loading Events

Events for 21 June, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January - 30 June
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Reuniunea Șefilor Agențiilor Naționale ale Medicamentului 2

19 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

HMA este o rețea alcătuită din conducătorii autorităților naționale competente (ANC), ale căror organizații sunt responsabile de reglementarea medicamentelor de uz uman și veterinar în Spațiul Economic European.

Find out more »

Innovative Enterprise Week

19 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței nr.313
București, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Innovative Enterprise Week

19 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Politehnica University of Bucharest, 313 Splaiul Independetei boulevard
Bucharest, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Heads of Medicines Agencies 2

19 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

A patra Conferință a miniștrilor pentru învățământul superior din țările francofone

20 June @ 8:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferința HEInovate

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței nr.313
București, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Muzica mișcă Europa – oportunități și provocări ale sectorului muzicii în epoca digitală

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 6:00 pm EEST
Biblioteca Națională a României, Bulevardul Unirii nr.22
București, 030833 Romania
+ Google Map

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene (PRES RO), prin intermediul Ministerului Culturii și Identității Naționale – Unitatea de Management a Proiectului, vă invită să participați la evenimentul Muzica mișcă Europa – Oportunități și provocări ale sectorului muzicii în epoca digitală, care va avea loc la București în zilele de 20 și 21 iunie 2019. Evenimentul va consta într-un atelier de lucru privind drepturile de autor în sectorul muzical (în data de 20 iunie) și o conferință privind componenta de politici culturale a inițiativei Muzica mișcă Europa (în data de 21 iunie). Reuniunea este organizată în format back-to-back cu o altă conferință desfășurată sub egida PRES RO, care începe în data de 19 iunie, și anume Noi provocări privind dreptul de autor în piața unică digitală. Ambele conferințe includ în programele lor atelierul de lucru comun din 20 iunie. În contextul inițiativei Muzica mișcă Europa, care reprezintă un cadru general pentru acțiunile strategice ale UE în sprijinul acestui sector, Comisia Europeană a lansat un dialog cu industria muzicală încă din 2015. Odată cu noul Plan de lucru în domeniul culturii 2019-2022, Consiliul Uniunii Europene a decis ca și statele membre să se concentreze asupra cooperării în domeniul muzicii. Această conferință va reuni toate părțile interesate (decidenți politici și practicieni ai domeniului), contribuind la o mai bună înțelegere a industriei muzicii și a provocărilor cu care aceasta se confruntă, precum și la îmbunătățirea colaborării la nivel de politici, cu scopul de a consolida promovarea diversității muzicale europene și competitivitatea acestui sector creativ. Prin intermediul acestui eveniment, Președinția României la Consiliul UE își propune să contribuie la identificarea unor bune practici în materie de sprijin pentru sectorul muzicii și a unor politici adecvate la nivelul statelor membre. Vor fi discutate subiecte de actualitate pentru sector, care sunt relevante pentru elaborarea politicilor publice în UE și în statele sale membre, cum ar fi: festivalurile și dezvoltarea urbană, promovarea diversității muzicale europene, condiții echitabile pentru dezvoltarea sectorului, circulația transnațională a muzicii, dimensiunea antreprenorială a industriei. Accentul acestui eveniment va fi pus pe evoluția sectorului muzical și a inițiativelor de politici sectoriale la nivelul UE și al statelor membre. Evenimentul va avea loc în Aula Ministerului Culturii și Identității Naționale din Bd. Unirii 22, București. Agenda provizorie a întâlnirii este disponibilă aici. Persoanele care doresc să participe la acest eveniment sunt rugate să se înregistreze până la data de 14 iunie a.c., folosind acest link. Accesul jurnaliştilor la eveniment se face exclusiv în baza acreditării de presă care se realizează pe site-ul PRES RO, folosind acest link. Ecusoanele de acreditare vor fi distribuite în locaţia de desfăşurare a evenimentului.

Find out more »

Reuniune informală atașați transporturi

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Ministerul Transporturilor, Bulevardul Dinicu Golescu nr.38, sector 1
București, 010873 Romania
+ Google Map

Reuniunea ataşaţilor în transporturi REP RO UE se va desfăşura în perioada 20-21 iunie, la Bucureşti și Sinaia şi va presupune vizite de lucru şi vizite culturale în Bucureşti la Centrul de dirijare a traficului - Romatsa, Centrul STS - preluare apeluri eCall, Palatul Parlamentului şi la Sinaia - Castelul Peleş.

Find out more »

Investind în viitorul nostru comun – Cea de-a 8-a Conferință în domeniul evaluării Politicii de Coeziune a UE

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr.63-81
București, 010065 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea punctelor de contact ESPON

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Prefectura Iași, Strada Anastasie Panu 60
Iasi, 700075
+ Google Map

La reuniunea Punctelor de Contact participă reprezentanți nominalizați de Statele Membre și Statele Partenere, cei mai mulți fiind experți din mediul academic (universități / instituți de cercetare). Reuniunea este structurată în trei părți (una condusă de Autoritatea de Management ESPON – în care se discută predominant probleme legate de partea organizațională și financiară, o alta condusă de GECT ESPON, în care se discută pe tema cercetării și a activităților transnaționale de diseminare a rezultatelor proiectelor ESPON, iar a treia parte este condusă de Punctul Național de Contact al țării gazdă).

Find out more »

HEInnovate Conference

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Politehnica University of Bucharest, 313 Splaiul Independetei boulevard
Bucharest, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Music moves Europe – opportunities and challenges of the music sector in the digital age

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 6:00 pm EEST
National Library of Romania, 22 Unirii boulevard
Bucharest, 030833 Romania
+ Google Map

The event is organised by the Ministry of Culture and National Identity – Project Management Unit, in the context of the Romanian Presidency of the Council of the European Union. It will consist in a workshop on copyright in the music sector (20 June) and a conference connected to the policy pillar of the Music Moves Europe initiative (21 June). The reunion is organised back-to-back with another RO PRES conference starting on 19 June, New Challenges regarding Copyright in the Digital Single Market, with which it shares the common workshop. In the context of the Music Moves Europe overarching framework for EU’s strategic actions in support of the sector, the European Commission launched a dialogue with the music industry in 2015. With the new Work Plan for Culture 2019-2022, the Council of the EU also decided to focus on Member States’ cooperation in the field of music. This conference aims at bringing together all sides thereby contributing to a better understanding about the music sector and the challenges it faces, and a closer collaboration with the policy level, with the ultimate goal to enhance European musical diversity and the competitiveness of Europe’s music sector. RO PRES 2019 will work towards identifying transferrable best practices in terms of public intervention for the music sector and suitable policy measures at national level. We will discuss topical subjects for the music sector of relevance for public policy making in the EU and its Member States, such as: music festivals and urban development, the promotion of European musical diversity, the level playing field in the sector, the cross-border circulation of music, the entrepreneurial dimension of the industry. The focus of this event will be the developments in the music sector and the related policy initiatives at Member States and EU levels. The event will take place in Aula room of the Ministry of Culture and National Identity (no 22 Unirii Blvd, Bucharest). The draft agenda is available here. Participants attending the meeting are kindly requested to complete the registration by 14 June, using this link. The journalists’ access to the event is exclusively based on the accreditation made on the RO PRES website, using this link. Badges will be handed at the conference venue. For additional details, you can contact us by phone at +4021 316 60 61 and +4021 224 36 82 or by e-mail at: bianca.floarea@europa-creativa.eu, sorin.enus@europa-creativa.eu, miruna.dicu@cultura.ro.

Find out more »

ESPON Contact Points Meeting

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Iași Prefecture, 60 Anastasie Panu street
Iași, 700075 Romania
+ Google Map
Find out more »

Investing in Our Shared Future – The 8th Conference on the Evaluation of EU Cohesion Policy

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Radisson Blu Hotel, 63-81 boulevard Calea Victoriei
Bucarest, 010065 Roumanie
+ Google Map
Find out more »

Reuniune Heads of SIRENE

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Reuniunea șefilor SIRENE are scopul de a oferi un cadru informal de comunicare între șefii birourilor SIRENE din statele membre privind principalele aspecte operaționale sau de bune practici din sfera cooperării SIS-SIRENE

Find out more »

Heads of SIRENE Meeting

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Transport attaches Meeting

20 June @ 9:00 am - 21 June @ 5:00 pm EEST
Ministry of Transports, 38 Dinicu Golescu boulevard, district 1
Bucharest, 010873 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Reuniunea anuală a Rețelei de Cooperare Legislativă a Ministerelor Justiției din Statele Membre ale Uniunii Europene

21 June @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Forum vizând tematica pieței interne

21 June @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Annual Meeting of the network of legislative cooperation of the EU Ministries of Justice

21 June @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Internal market Forum

21 June @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events