0.5 C
Bucharest
18 January 2020
Loading Events

Events for 19 June, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

ECSEL Symposium 2019

17 June, 2019 @ 9:00 am - 19 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În scopul implementării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei”, a fost înființată o întreprindere comună în sensul articolului 187 din TFUE, denumită „întreprinderea comună ECSEL”, pentru o durată care se încheie la 31 decembrie 2024.

Find out more »

ECSEL Symposium 2019

17 June, 2019 @ 9:00 am - 19 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Seminar ESPON

19 June, 2019 @ 9:00 am - 20 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Palas, strada Moldovei nr.18
Iasi,
+ Google Map

Seminarul ESPON este organizat de GECT ESPON în cooperare cu Președinția Română a Consiliului UE în cadrul programului de cooperare ESPON 2020. Seminarul are loc în perioada 19-20 iunie 2019 în Iași. Grupul țintă este format din elaboratori de politici, actori instituționali, practicieni, oameni de știință și experți la nivel European și national care sunt interesați în provocările de dezvoltare și în potențialul teritoriului în context mai larg și în modul în care dovezile ESPON pot sprijini aceste procese.

Find out more »

Reuniunea informală a Grupului Politico-Militar

19 June, 2019 @ 9:00 am - 20 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel JW Marriot, Calea 13 Septembrie nr.90, sector 5
București, 050713 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferința Noi Provocări privind Dreptul de Autor în Piața Unică Digitală

19 June, 2019 @ 9:00 am - 20 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Biblioteca Națională a României, Bulevardul Unirii nr.22
București, 030833 Romania
+ Google Map

După un complex proces de negociere, a fost recent adoptată Directiva privind Dreptul de Autor în Piața Unică Digitală. Reglementările acestui act normativ beneficiază de un grad ridicat de interes, atât în rândul stakeholderilor, cât și din partea întregii societăți europene, stârnind totodată numeroase dezbateri în toate mediile. Directiva introduce reguli moderne în domeniul dreptului de autor, adaptate epocii digitale şi cu beneficii reale pentru toată lumea, drepturi garantate pentru utilizatori, o remunerare justă pentru creatori şi o claritate mai mare a regulilor pentru platforme. De asemenea, este asigurat un acces mai larg la cunoştinţe prin simplificarea normelor privind drepturile de autor în domeniul extragerii textului şi a datelor în scopuri de cercetare în domeniul educației şi în cel al conservării patrimoniului cultural. Prin organizarea acestei Conferințe, ne propunem furnizarea unui cadru adecvat de dezbatere și analiză a noilor prevederi introduse de către directivă în scopul instituirii unei Piețe Unice Digitale, funcțională și în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Totodată, conferința din data de 19 iunie va fi urmată a doua zi de un atelier de lucru comun privind dreptul de autor în sectorul muzical și de un concert. În plus, cele două evenimente vor fi urmate, în data de 21 iunie, de o conferință back-to-back intitulată "Muzica mișcă Europa – Oportunități și provocări în domeniul muzicii în era digitală”.

Find out more »

Reuniunea Șefilor Agențiilor Naționale ale Medicamentului 2

19 June, 2019 @ 9:00 am - 21 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

HMA este o rețea alcătuită din conducătorii autorităților naționale competente (ANC), ale căror organizații sunt responsabile de reglementarea medicamentelor de uz uman și veterinar în Spațiul Economic European.

Find out more »

Innovative Enterprise Week

19 June, 2019 @ 9:00 am - 21 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței nr.313
București, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

ESPON Seminar

19 June, 2019 @ 9:00 am - 20 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palas Hotel, 18 Moldova street
Iasi, Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of Politico-Military Group

19 June, 2019 @ 9:00 am - 20 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
JW Marriot Grand Hotel, 90 Calea 13 Septembrie street, district 5
Bucharest, 050713 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conference on New Challenges regarding Copyright in the Digital Single Market

19 June, 2019 @ 9:00 am - 20 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
National Library of Romania, 22 Unirii boulevard
Bucharest, 030833 Romania
+ Google Map

After an intense process of negotiations, the Directive on Copyright in the Digital Single Market has been recently adopted. Introducing modern regulations in the field of copyright and related rights, adapted to the digital era, its provisions are of great level of interest for both stakeholders and the EU civil society, raising vast debates within all medias. The directive introduces modern copyright rules tailored to digital era and with real benefits for everyone, guaranteed rights for users, a fair remuneration for creators and greater clarity of rules for platforms. Increased access to knowledge is also ensured by simplifying copyright rules concerning text and data mining for research purposes in the field of education and cultural heritage conservation. The Conference aims at providing the appropriate framework for debates and analyses of the new provisions of this Directive, focusing on its core elements and regulations designed for a Digital Single Market functional and beneficial to all EU citizens. At the same time, the June 19 conference will be followed on the second day by a joint workshop on copyright in the music sector and a concert. In addition, the two events will be followed on June 21 by a back-to-back conference titled "Music Moves Europe - Opportunities and Challenges in Music in the Digital Age".

Find out more »

Innovative Enterprise Week

19 June, 2019 @ 9:00 am - 21 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Politehnica University of Bucharest, 313 Splaiul Independetei boulevard
Bucharest, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea UE – SUA la nivel ministerial în domeniul justiției și afacerilor interne (format restrâns)

19 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În cadrul evenimentului este urmărită aprofundarea dialogului cu partenerul transatlantic pe teme de actualitate și cu impact asupra cooperării UE – SUA, cum ar fi accesul transfrontalier la probele electronice și diverse aspecte ale cooperării judiciare în materie penală (e.g. extrădare, asistența judiciară reciprocă etc.). De asemenea, în contextul mai larg al combaterii terorismului, avem în vedere explorarea posibilităților legislative sau non-legislative din sfera justiției în vederea combaterii radicalizării și a discursului bazat pe ură.

Find out more »

Întâlnire informală a atașaților pentru energie atomică

19 June, 2019 @ 9:00 am - 20 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Consiliul Județean Constanța, Bulevardul Tomis nr.51
Constanța, 900725 Romania
+ Google Map
Find out more »

EU-US Ministerial Meeting in the field of Justice and Internal Affairs (restricted meeting format)

19 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Heads of Medicines Agencies 2

19 June, 2019 @ 9:00 am - 21 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

The Atomic Energy Attaches Meeting

19 June, 2019 @ 9:00 am - 20 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Constanta County Council, 51 Tomis boulevard
Constanta, 900725 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events