0.5 C
Bucharest
18 January 2020
Loading Events

Events for 18 June, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Întâlnire de predare a Președinției Grupului de lucru ”Statistică” al Consiliului UE membrilor Trio-ului (Finlanda și Croația)

17 June, 2019 @ 8:00 am - 18 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

The Working |Group Statistics hands over the Presidency to the Trio members (Finland and Croatia)

17 June, 2019 @ 8:00 am - 18 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

Perspectiva unei viitoare strategii privind prevenirea și lupta împotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei, radicalizării și discursului de ură

17 June, 2019 @ 8:00 am - 18 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

A perspective to a future strategy to prevent and fight anti-Semitism, racism, xenophobia, radicalization and hate speech

17 June, 2019 @ 8:00 am - 18 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea Comitetului de Monitorizare ESPON 2020 și reuniunea Grupului de Lucru pentru pregătirea programului ESPON post-2020

17 June, 2019 @ 9:00 am - 18 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Culturii Iași, Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1
Iași, 700021 Romania
+ Google Map

Reuniunea Comitetului de Monitorizare ESPON este organizată în cadrul programului de cooperare ESPON 2020 de Autoritatea de Management a programului ESPON în cooperare cu președinția română a Consiliului UE. Întâlnirea va avea loc pe 17-18 iunie la Iași. În cadrul întâlnirii se vor reuni membrii Comitetului de Monitorizare: reprezentanții Statelor Membre și ai Statelor Partenere (Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein), Autoritatea de Management și Autoritatea de Certificare, Comisia Europeană. În cadrul evenimentului Comitetul de Monitorizare discută și decide asupra managementului programului de cooperare ESPON 2020, inclusiv în ceea ce privește aprobarea raportului annual de implementare, stabilirea calendarului de lucru, informații privind stadiul la zi al activităților ESPON și monitorizarea atentă a acțiunilor ESPON, precum și pregătirea viitorului plan anual de lucru pentru 2020.

Find out more »

ECSEL Symposium 2019

17 June, 2019 @ 9:00 am - 19 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În scopul implementării inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei”, a fost înființată o întreprindere comună în sensul articolului 187 din TFUE, denumită „întreprinderea comună ECSEL”, pentru o durată care se încheie la 31 decembrie 2024.

Find out more »

The ESPON Monitoring Committee Meeting

17 June, 2019 @ 9:00 am - 18 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Iasi Palace of Culture, 1 Panu Atanasie street
Iasi, 700021 Romania
+ Google Map
Find out more »

ECSEL Symposium 2019

17 June, 2019 @ 9:00 am - 19 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

8:00 am

Smart specialisation and tehnology transfer

18 June, 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm EEST
Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței nr.313
București, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Smart specialisation and tehnology transfer

18 June, 2019 @ 8:00 am - 5:00 pm EEST
Politehnica University of Bucharest, 313 Splaiul Independetei boulevard
Bucharest, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Consiliul Agricultură și Pescuit

18 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Centrul European de Conferințe din Luxemburg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxemburg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

Consiliul Afaceri Generale

18 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Centrul European de Conferințe din Luxemburg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxemburg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

Agriculture and Fisheries Council

18 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxembourg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

General Affairs Council

18 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxembourg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events