17.5 C
Bucharest
30 May 2020
Loading Events

Events for 14 June, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Reuniunea informală a experților din domeniul protecției nemijlocite în zone de mare risc

10 June, 2019 @ 8:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Sediul SPP, Bulevardul Geniului 42 B
Bucuresti, 060117 Romania
Find out more »

Informal meeting of protection experts in areas of high risk

10 June, 2019 @ 8:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Sediul SPP, Bulevardul Geniului 42 B
Bucuresti, 060117 Romania
Find out more »

Conferința de nivel înalt eSănătate

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În perioada 11-14 iunie 2019 va avea loc la București Săptămâna eSănătate//Ehealth Week, care va cuprinde Conferința de nivel înalt în domeniul eSănătății (12 iunie 2019), Adunarea Digitală 2019 cu paneluri dedicate eSănătății (13-14 iunie 2019), cea de-a 14 –a întâlnire a Rețelei de e-Sănătate a Statelor Membre UE (11 iunie - 12 iunie 2019), precum și târg expozițional ale soluțiilor informaționale și tehnologiilor inovative în domeniu. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și dezbătute teme de interes, precum securitatea datelor, provocări pentru interoperabilitate, strategia semantică a UE, modele și bune practici in utilizarea inovației tehnologice pentru transformarea sistemelor de sănătate.

Find out more »

Conferință ministerială “Strategia Dunării- instrument de dezvoltare economică”

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Consiliul Județean Tulcea, Str. Păcii nr.20
Tulcea, 820033 Romania
+ Google Map
Find out more »

eHealth high level conference

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

From June 11 to 14, 2019, EH Health Week will be held in Bucharest, which will include the High Level Conference on eHealth (June 12, 2019), the Digital Assembly 2019 with dedicated panels on eHealth (June 13-14, 2019) the 14th meeting of the EU Member States Health Network (June 11- June 12, 2019), as well as an exhibition of information solutions and innovative technologies in the field. During the event, topics such as data security, interoperability challenges, the EU semantic strategy, models and best practices in the use of technological innovation for the transformation of health systems will be presented and debated.

Find out more »

Ministerial Conference “Danube Strategy – Instrument for Economic Development”

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Tulcea County Council, 20 Pacii street
Tulcea, 820033 Romania
+ Google Map
Find out more »

Exploatarea datelor digitale în activitatea autorităților de aplicare a legii – cum să găsim, cum să folosim datele digitale; Formare de formatori în domeniul e-Evidence

12 June, 2019 @ 8:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

Novel Actionable Information – Learn to find, learn to use digital data; Train the Trainer seminar on e-evidence

12 June, 2019 @ 8:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

Reuniune a șefilor agențiilor / autorităților sanitar-veterinare

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

12 iunie: Palatul Parlamentului 13-14 iunie: Hotel Phoenicia, Mamaia Nord

Find out more »

Cea de-a patra conferință a Forumului consultativ privind sustenabilitatea energetică în sectorul de apărare (CF SEDSS II)

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Intercontinental, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.4
București, 010051 Romania
+ Google Map

Prin semnarea la 16 octombrie 2017 a acordului de grant între Agenţia executivă pentru întreprinderi mici şi mijlocii/Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) şi Agenţia europeană pentru apărare/European Defence Agency (EDA) s-a lansat faza a doua a Forumului consultativ pentru sustenabilitate energetică în sectorul de apărare şi securitate. Acest proiect are o durată de 22 de luni, expirând pe 15 iulie 2019 şi este finanţat în cadrul programului european de cercetare şi inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020, prin grantul nr. 789231. Proiectul este coordonat de către EASME, iar pentru implementare EDA va coopera cu Comisia Europeană/Directoratul General Energie (DG ENER), cu ministerele apărării, cu industria, cu mediul academic şi cu cel de cercetare - dezvoltare din statele member.

Find out more »

Conferință europeană EuroNanoForum în domeniul nanomaterialelor NMBP

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Evenimentul este deschis cercetătorilor, experților din industrie și factorilor de decizie (experți din  ministere, agenții de finanțare) și va oferi oportunități pentru schimbul de idei privind provocări intersectoriale, concentrându-se atât pe aplicarea rezultatelor cercetării, cât și pe prioritățile strategice viitoare de cercetare, în special în perspectiva scenariilor post-Orizont 2020. Din acest motiv, motto-ul evenimentului ENF2019 va fi "Aproape acolo - ce urmează?". Site-ul evenimentului este https://www.euronanoforum2019.eu/.

Find out more »

Meeting of Heads of Veterinary Agencies / Authorities

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

12 June: Palace of the Parliament 13-14 June: Phoenicia Hotel, Mamaia Nord  

Find out more »

EuroNanoForum European Conference on Nanomaterials

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

On behalf of the Organising Committee of EuroNanoForum 2019 - Nanotechnology and Advanced Materials Progress under Horizon 2020 and Beyond, we have the honour of inviting you as speaker at the 9th edition of the conference, taking place from 12-14 June, 2019 in Bucharest, Romania, at the Palace of Parliament. EuroNanoForum 2019, an event of the Romanian Presidency of the Council of the European Union, supported by the Directorate-General for Research and Innovation of the European Commis­sion and the Romanian Ministry of Research and Innovation, stands as the most significant European Forum and networking conference that brings together the scientific community, representatives from industry, research and innovation, and policy makers. The event is anticipating approx. 1000 participants from Europe and across the globe and offers opportunities for discussions on cross-sectorial challenges focusing on both the industrial application of research results and future strategic research priorities in the area of Nanotechnology and Advanced Materials of the Horizon 2020 NMBP Programme and beyond. The event programme will include plenaries and parallel sessions, interactive workshops, networking, exhibition, visits to research facilities, social events. Details: https://www.euronanoforum2019.eu/

Find out more »

Programul diplomatic european și Reuniunea directorilor de formare

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Hilton București, Strada Episcopiei nr.1-3
București, 010292 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferința anuală SET Plan

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței nr.313
București, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

The 4th conference on Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defense and Security Sector Phase II

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Intercontinental Hotel, 4 Nicolae Balcescu boulevard
Bucharest, 010051 Romania
+ Google Map
Find out more »

European Diplomatic Program and Training Directors’ Meeting

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Bucharest Hilton Hotel, 1-3 Episcopiei street
Bucharest, 010292 Romania
+ Google Map
Find out more »

Annual SET Plan Conference

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Politehnica University of Bucharest, 313 Splaiul Independetei boulevard
Bucharest, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea ministerială informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În contextul exercitării, de către România, a Președinției la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice organizează vineri, 14 iunie 2019, la Palatul Parlamentului din București, reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană. Evenimentul va fi prezidat de viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, iar la reuniune va participa şi comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu. Reuniunea informală are ca scop adoptarea unui set de concluzii ministeriale sub forma Declaraţiei de la Bucureşti – „Către un cadru comun pentru dezvoltare urbană în Uniunea Europeană“, document care urmărește stabilirea unui acord politic pentru inițierea activităților de dezvoltare a unui cadru strategic pentru Uniunea Europeană, prin: implementarea și continuarea Agendei Urbane a Uniunii Europene, corelarea cu procesul de revizuire a Cartei de la Leipzig, asigurarea coordonării între diferitele inițiative din cadrul Agendei Urbane. Prima sesiune a reuniunii este dedicată principalelor realizări ale Agendei Urbane a Uniunii Europene, mecanism inovator pentru intensificarea guvernanței multinivel. Orașele și zonele urbane joacă un rol important în livrarea priorităților Uniunii Europene, iar dezvoltarea urbană are un potențial puternic care să contribuie la coeziunea teritorială a Uniunii prin externalități pozitive în afara zonelor urbane. Agenda Urbană a Uniunii Europene a introdus cooperarea verticală și orizontală între state membre, instituții europene și toți actorii relevanți, așezând la aceeași masă de discuții orașele și organizațiile europene care le reprezintă la nivel european. A doua sesiune a reuniunii este dedicată Declaraţiei de la Bucureşti – „Către un cadru comun pentru dezvoltare urbană în Uniunea Europeană“ şi va include, totodată, o prezentare a raportului „Viitorul oraşelor“, realizat de Centrul Comun de Cercetare, serviciul științific intern al Comisiei Europene. Reuniunile informale ale miniştrilor constituie o practică uzuală a fiecărei Preşedinţii rotative la Consiliul Uniunii Europene, cu scopul de a asigura cadrul adecvat unei reflecţii comune şi al unui schimb de opinii pe teme de interes la nivel european şi internaţional. INFORMAŢII PRACTICE PENTRU REPREZENTANŢII MASS-MEDIA ACREDITARE Accesul jurnaliștilor la eveniment se face exclusiv pe baza acreditării pentru Președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Jurnaliștii care și-au făcut acreditare pe portalul online https://accreditation.romania2019.eu își pot ridica legitimațiile doar personal, cu un act de identitate și cu o copie după aprobarea acreditării, de la Centrul de Acreditare de la Palatul Parlamentului (București, Strada Izvor, nr. 2-4, intrarea S2), între orele 07:30-17:00. Jurnaliștii care nu au acreditare trebuie să urmeze procedura la fața locului și este necesar să aibă asupra lor un act de identitate valabil și o scrisoare de confirmare nominală, pe hârtie cu antet, de la instituția pe care o reprezintă. CENTRUL DE PRESĂ Ore de funcționare: 08:00 – 20:00 Adresa: Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4,  intrarea S2 Centrul de presă este accesibil jurnaliștilor în timpul reuniunii informale și se află la Palatul Parlamentului din București, în Sala Iuliu Maniu, Nivel P. Accesul jurnaliștilor se face exclusiv prin intrarea S2. Imagini de la activități vor fi furnizate de Televiziunea Română, broadcaster oficial al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Mai multe informații utile pentru jurnaliști pot fi accesate în GHIDUL MEDIA: https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/media-guide_en-1.pdf   PROGRAM MEDIA PRELIMINAR Vineri, 14 iunie 2019 09:00 – 09:30 Doorstep  – oportunități foto și video pentru jurnaliștii acreditați Locaţie: Palatul Parlamentului, intrarea C1 09:00 – 09:30 Handshake – oportunități foto și video pentru jurnaliștii acreditați Locaţie: Palatul Parlamentului, în fața sălii I.I.C Brătianu  (nivel P) 09:30 – 09:40 Tour de table – oportunități de imagine; participă doar fotografii și cameramanii acreditați Locaţie: Palatul Parlamentului, Sala I.I.C Brătianu (nivel P) 12:30 Fotografia de familie – oportunități foto și video pentru jurnaliștii acreditați Locaţie: Palatul Parlamentului, în fața sălii Al.I. Cuza (nivel P1) 16:00  Conferință de presă Participă: Vasile-Daniel Suciu – viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice; Corina Creţu – comisar european pentru politica regională Locaţie: Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Iorga  (nivel P) Who’s who

Find out more »

Digital Assembly – conferință europeană anuală

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
ROMEXPO, Bulevardul Mărăști nr.65-67
București, 011465 Romania
+ Google Map

Mai multe detalii AICI.

Find out more »

Reuniunea directori generali în domeniul apă și mediul marin

13 June, 2019 @ 9:00 am - 15 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Ibis Constanța, Bulevardul Mircea cel Bătrân 39B-41
Constanța, 900658 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting of the Ministers Responsible for Urban Development

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal meeting of the General Affairs working party

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Digital Assembly

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
ROMEXPO, 65-67 Marasti boulevard
Bucharest, 011465 Romania
+ Google Map

More details HERE.

Find out more »

Meeting of the Water and Marine Directors of Member States

13 June, 2019 @ 9:00 am - 15 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Ibis Hotel Constanta, 39B-41 Mircea cel Bătrân Bvd
Constanța, 900658 Romania
+ Google Map
Find out more »

Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Centrul European de Conferințe din Luxemburg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxemburg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxembourg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

Presidential CAT + CTFG

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Comitetul pentru terapii avansate (Committee for Advanced Therapies = CAT) este un comitet al Agenției Europene a Medicamentului (European Medicines Agency=EMA), responsabil de medicamentele pentru terapii avansate. Acesta a fost înființat în anul 2007 și funcționează în cerințele de calitate, siguranță și eficacitate necesare precum și caracterul pozitiv al raportului beneficiu/risc conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1394/2007 și ale Regulamentului (UE) nr. 726/2004.

Find out more »

Reuniunea informală a Grupului de lucru Afaceri Generale

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea rețelelor de experți CARPOL din cadrul Grupului de lucru pentru asigurarea respectării legii (LEWP)

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

CARPOL este reţeaua europeană a punctelor de contact naţionale pe linia traficului internaţional cu vehicule furate, stabilită prin Decizia Consiliului 2004/919/EC, în scopul îmbunătăţirii metodelor de coordonare şi cooperare între unităţile de poliţie precum şi între poliţie şi celelalte autorităţi de aplicare a legii, organizaţii publice şi private, în cadrul Uniunii Europene şi la nivel mondial, pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere privind vehiculele.

Find out more »

Meeting of Heads of Veterinary Agencies / Authorities

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Doina Complex Neptun, 24 Plopilor street
Neptun, 905550 Romania
+ Google Map
Find out more »

Presidential Committee for Advanced Therapies + Clinical Trials Facilitation Group

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of CARPOL expert networks within the Law Enforcement Working Group (LEWP)

13 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Avantajele practicării sportului într-un mediu organizat pentru persoanele cu oportunități reduse

14 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Find out more »

Sports in a organized manner: advantages for limited-opportunities persons

14 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Find out more »

Consiliul Afaceri Economice și Financiare

14 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Centrul European de Conferințe din Luxemburg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxemburg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

Economic and Financial Affairs Council

14 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2
Luxembourg, 1499 Luxembourg
+ Google Map
Find out more »

Grupul de lucru privind telecomunicațiile și societatea informațională și Grupul de lucru orizontal pe probleme cibernetice

14 June, 2019 @ 9:00 am - 15 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
ROMEXPO, Bulevardul Mărăști nr.65-67
București, 011465 Romania
+ Google Map
Find out more »

The Telecom and Information Society Working Group and the Horizontal Working Party on Cyber Issues

14 June, 2019 @ 9:00 am - 15 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
ROMEXPO, 65-67 Marasti boulevard
Bucharest, 011465 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events