17.5 C
Bucharest
30 May 2020
Loading Events

Events for 12 June, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Reuniunea informală a experților din domeniul protecției nemijlocite în zone de mare risc

10 June, 2019 @ 8:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Sediul SPP, Bulevardul Geniului 42 B
Bucuresti, 060117 Romania
Find out more »

Informal meeting of protection experts in areas of high risk

10 June, 2019 @ 8:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Sediul SPP, Bulevardul Geniului 42 B
Bucuresti, 060117 Romania
Find out more »

Conferinţa feroviară internaţională. Pachetul IV feroviar – foaie de parcurs

11 June, 2019 @ 9:00 am - 12 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Reuniunea se va concretiza printr-un forum de dezbateri pe teme actuale din agenda UE legate de liberalizarea Căilor Ferate Europene, unificarea legislației feroviare în paralel cu adaptarea soluțiilor tehnice în realizarea interoperabilității şi informații comune privind bune practici in crearea unui spațiu unic feroviar. În cadrul acestei reuniuni se va realiza şi o vizită de lucru care va consta într-o călătorie aniversarăcu trenul, la 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată Transcarpatice Bucureşti – Sinaia.

Find out more »

Conferința de nivel înalt eSănătate

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În perioada 11-14 iunie 2019 va avea loc la București Săptămâna eSănătate//Ehealth Week, care va cuprinde Conferința de nivel înalt în domeniul eSănătății (12 iunie 2019), Adunarea Digitală 2019 cu paneluri dedicate eSănătății (13-14 iunie 2019), cea de-a 14 –a întâlnire a Rețelei de e-Sănătate a Statelor Membre UE (11 iunie - 12 iunie 2019), precum și târg expozițional ale soluțiilor informaționale și tehnologiilor inovative în domeniu. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și dezbătute teme de interes, precum securitatea datelor, provocări pentru interoperabilitate, strategia semantică a UE, modele și bune practici in utilizarea inovației tehnologice pentru transformarea sistemelor de sănătate.

Find out more »

Conferință ministerială “Strategia Dunării- instrument de dezvoltare economică”

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Consiliul Județean Tulcea, Str. Păcii nr.20
Tulcea, 820033 Romania
+ Google Map
Find out more »

International Railway Conference. The IVth Railway Package-Roadmap

11 June, 2019 @ 9:00 am - 12 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

eHealth high level conference

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

From June 11 to 14, 2019, EH Health Week will be held in Bucharest, which will include the High Level Conference on eHealth (June 12, 2019), the Digital Assembly 2019 with dedicated panels on eHealth (June 13-14, 2019) the 14th meeting of the EU Member States Health Network (June 11- June 12, 2019), as well as an exhibition of information solutions and innovative technologies in the field. During the event, topics such as data security, interoperability challenges, the EU semantic strategy, models and best practices in the use of technological innovation for the transformation of health systems will be presented and debated.

Find out more »

Ministerial Conference “Danube Strategy – Instrument for Economic Development”

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Tulcea County Council, 20 Pacii street
Tulcea, 820033 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniune de lucru în cadrul rețelei EUCPN (The European Crime Prevention Network) în domeniul prevenirii criminalității

11 June, 2019 @ 9:00 am - 12 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Working Meeting within the EUCPN (The European Crime Prevention Network) network on crime prevention

11 June, 2019 @ 9:00 am - 12 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Reuniunea responsabililor în materie de informare din statele membre (Chief Information Officers – CIOs)

12 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Find out more »

Reuniune a șefilor agențiilor / autorităților sanitar-veterinare

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

12 iunie: Palatul Parlamentului 13-14 iunie: Hotel Phoenicia, Mamaia Nord

Find out more »

Cea de-a patra conferință a Forumului consultativ privind sustenabilitatea energetică în sectorul de apărare (CF SEDSS II)

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Intercontinental, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.4
București, 010051 Romania
+ Google Map

Prin semnarea la 16 octombrie 2017 a acordului de grant între Agenţia executivă pentru întreprinderi mici şi mijlocii/Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) şi Agenţia europeană pentru apărare/European Defence Agency (EDA) s-a lansat faza a doua a Forumului consultativ pentru sustenabilitate energetică în sectorul de apărare şi securitate. Acest proiect are o durată de 22 de luni, expirând pe 15 iulie 2019 şi este finanţat în cadrul programului european de cercetare şi inovare al Uniunii Europene, Orizont 2020, prin grantul nr. 789231. Proiectul este coordonat de către EASME, iar pentru implementare EDA va coopera cu Comisia Europeană/Directoratul General Energie (DG ENER), cu ministerele apărării, cu industria, cu mediul academic şi cu cel de cercetare - dezvoltare din statele member.

Find out more »

Conferință europeană EuroNanoForum în domeniul nanomaterialelor NMBP

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Evenimentul este deschis cercetătorilor, experților din industrie și factorilor de decizie (experți din  ministere, agenții de finanțare) și va oferi oportunități pentru schimbul de idei privind provocări intersectoriale, concentrându-se atât pe aplicarea rezultatelor cercetării, cât și pe prioritățile strategice viitoare de cercetare, în special în perspectiva scenariilor post-Orizont 2020. Din acest motiv, motto-ul evenimentului ENF2019 va fi "Aproape acolo - ce urmează?". Site-ul evenimentului este https://www.euronanoforum2019.eu/.

Find out more »

Chief Information Officers (CIO) Meeting

12 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Find out more »

Meeting of Heads of Veterinary Agencies / Authorities

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

12 June: Palace of the Parliament 13-14 June: Phoenicia Hotel, Mamaia Nord  

Find out more »

EuroNanoForum European Conference on Nanomaterials

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

On behalf of the Organising Committee of EuroNanoForum 2019 - Nanotechnology and Advanced Materials Progress under Horizon 2020 and Beyond, we have the honour of inviting you as speaker at the 9th edition of the conference, taking place from 12-14 June, 2019 in Bucharest, Romania, at the Palace of Parliament. EuroNanoForum 2019, an event of the Romanian Presidency of the Council of the European Union, supported by the Directorate-General for Research and Innovation of the European Commis­sion and the Romanian Ministry of Research and Innovation, stands as the most significant European Forum and networking conference that brings together the scientific community, representatives from industry, research and innovation, and policy makers. The event is anticipating approx. 1000 participants from Europe and across the globe and offers opportunities for discussions on cross-sectorial challenges focusing on both the industrial application of research results and future strategic research priorities in the area of Nanotechnology and Advanced Materials of the Horizon 2020 NMBP Programme and beyond. The event programme will include plenaries and parallel sessions, interactive workshops, networking, exhibition, visits to research facilities, social events. Details: https://www.euronanoforum2019.eu/

Find out more »

Programul diplomatic european și Reuniunea directorilor de formare

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Hilton București, Strada Episcopiei nr.1-3
București, 010292 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferința anuală SET Plan

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Universitatea Politehnică din București, Splaiul Independenței nr.313
București, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea directorilor generali de sport

12 June, 2019 @ 9:00 am - 13 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Iaki, Bulevardul Mamaia
Mamaia, 900001 Romania
+ Google Map
Find out more »

The 4th conference on Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defense and Security Sector Phase II

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Intercontinental Hotel, 4 Nicolae Balcescu boulevard
Bucharest, 010051 Romania
+ Google Map
Find out more »

European Diplomatic Program and Training Directors’ Meeting

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Bucharest Hilton Hotel, 1-3 Episcopiei street
Bucharest, 010292 Romania
+ Google Map
Find out more »

Annual SET Plan Conference

12 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Politehnica University of Bucharest, 313 Splaiul Independetei boulevard
Bucharest, 060042 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of the Directors – general for Sports

12 June, 2019 @ 9:00 am - 13 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Iaki Hotel, Mamaia boulevard
Mamaia, 900001 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events