17.5 C
Bucharest
30 May 2020
Loading Events

Events for 11 June, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Conferință privind bolile transfrontaliere la animale

9 June, 2019 @ 9:00 am - 11 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conference on transboundary animal diseases

9 June, 2019 @ 9:00 am - 11 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea informală a experților din domeniul protecției nemijlocite în zone de mare risc

10 June, 2019 @ 8:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Sediul SPP, Bulevardul Geniului 42 B
Bucuresti, 060117 Romania
Find out more »

Informal meeting of protection experts in areas of high risk

10 June, 2019 @ 8:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Sediul SPP, Bulevardul Geniului 42 B
Bucuresti, 060117 Romania
Find out more »

Reuniunea celei de-a zecea aniversări SOM a Procesului Praga

10 June, 2019 @ 9:00 am - 11 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of the tenth anniversary of the Prague Process SOM

10 June, 2019 @ 9:00 am - 11 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Conferința “The Europe NEXT Project – A new political ambition for Europe”

11 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 31, sector 1  
București, 011822 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferinţa feroviară internaţională. Pachetul IV feroviar – foaie de parcurs

11 June, 2019 @ 9:00 am - 12 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Reuniunea se va concretiza printr-un forum de dezbateri pe teme actuale din agenda UE legate de liberalizarea Căilor Ferate Europene, unificarea legislației feroviare în paralel cu adaptarea soluțiilor tehnice în realizarea interoperabilității şi informații comune privind bune practici in crearea unui spațiu unic feroviar. În cadrul acestei reuniuni se va realiza şi o vizită de lucru care va consta într-o călătorie aniversarăcu trenul, la 140 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferată Transcarpatice Bucureşti – Sinaia.

Find out more »

Conferința de nivel înalt eSănătate

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În perioada 11-14 iunie 2019 va avea loc la București Săptămâna eSănătate//Ehealth Week, care va cuprinde Conferința de nivel înalt în domeniul eSănătății (12 iunie 2019), Adunarea Digitală 2019 cu paneluri dedicate eSănătății (13-14 iunie 2019), cea de-a 14 –a întâlnire a Rețelei de e-Sănătate a Statelor Membre UE (11 iunie - 12 iunie 2019), precum și târg expozițional ale soluțiilor informaționale și tehnologiilor inovative în domeniu. În cadrul evenimentului vor fi prezentate și dezbătute teme de interes, precum securitatea datelor, provocări pentru interoperabilitate, strategia semantică a UE, modele și bune practici in utilizarea inovației tehnologice pentru transformarea sistemelor de sănătate.

Find out more »

Conferință ministerială “Strategia Dunării- instrument de dezvoltare economică”

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Consiliul Județean Tulcea, Str. Păcii nr.20
Tulcea, 820033 Romania
+ Google Map
Find out more »

The Europe NEXT Project – A new political ambition for Europe

11 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Ministry of Foreign Affairs, 31 Aleea Alexandru street, district 1
Bucharest, 011822 Romania
+ Google Map
Find out more »

International Railway Conference. The IVth Railway Package-Roadmap

11 June, 2019 @ 9:00 am - 12 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Ministerial Conference “Danube Strategy – Instrument for Economic Development”

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Tulcea County Council, 20 Pacii street
Tulcea, 820033 Romania
+ Google Map
Find out more »

eHealth high level conference

11 June, 2019 @ 9:00 am - 14 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

From June 11 to 14, 2019, EH Health Week will be held in Bucharest, which will include the High Level Conference on eHealth (June 12, 2019), the Digital Assembly 2019 with dedicated panels on eHealth (June 13-14, 2019) the 14th meeting of the EU Member States Health Network (June 11- June 12, 2019), as well as an exhibition of information solutions and innovative technologies in the field. During the event, topics such as data security, interoperability challenges, the EU semantic strategy, models and best practices in the use of technological innovation for the transformation of health systems will be presented and debated.

Find out more »

Conferința internațională “Sharing and Re-use”

11 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
ROMEXPO, Bulevardul Mărăști nr.65-67
București, 011465 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniune de lucru în cadrul rețelei EUCPN (The European Crime Prevention Network) în domeniul prevenirii criminalității

11 June, 2019 @ 9:00 am - 12 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

“Sharing and Re-use” Conference

11 June, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
ROMEXPO, 65-67 Marasti boulevard
Bucharest, 011465 Romania
+ Google Map
Find out more »

Working Meeting within the EUCPN (The European Crime Prevention Network) network on crime prevention

11 June, 2019 @ 9:00 am - 12 June, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events