18.4 C
Bucharest
8 July 2020
Loading Events

Events for 23 May, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Exerciţiul European Spartan 2019

13 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Baza Aeriană 90, Otopeni, 075150, România
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map

Exerciţiul „European Spartan” este organizat anual, în cadrul iniţiativei Flota Europeană de Transport Aerian, din care România face parte. Este aşteptată atât participarea reprezentanților statelor UE cât ți a celor non-UE, care deţin aeronave de transport tip C-27 Spartan (Italia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Grecia, SUA, Australia, Peru), precum şi observatori. Exerciţiul va fi precedat de o serie de conferinţe de planificare care vor avea loc atât la sediul EDA, din Bruxelles, cât şi în Bucureşti.

Find out more »

European Spartan 2019 Exercise

13 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Aerian Base 90, Otopeni 075150
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map
Find out more »

Forumul Investiţiilor la Marea Neagră

22 May, 2019 @ 9:00 am - 23 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Centrul Diplomatic Mamaia, Mamaia (gps: Mamaia Nord-Complex Enigma)
Constanța, 900111 Romania
+ Google Map

Forumul Investițiilor va fi evenimentul din domeniul naval organizat la Marea Neagră, cu scopul de a sprijini eforturile deja întreprinse pentru promovarea cooperării între țările din zonă în contextul unei Agende Maritime Comune la Marea Neagră. Conferința urmăreşte sprijinirea și stimularea investițiilor, respectiv îmbunătățirea mediului de afaceri global al UE prin eliminarea barierelor din calea investițiilor și prin promovarea finanțării durabile. Dintre temele care vor fi dezbătute:, transportul și conectivitatea digitală a Mării Negre, coordonarea mecanismelor de finanțare privată și publică la nivel național, regional și European, conectivitate inteligentă / transport multimodal durabil, utilizarea durabilă a combustibililor alternativi, etc

Find out more »

Reuniunea anuală a programelor INTERREG

22 May, 2019 @ 9:00 am - 23 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Întâlnirea anuală a Interreg 2019 va avea loc în perioada 22-23 mai 2019 la București și va fi organizată de Comisia Europeană cu sprijinul Președinției României a Consiliului UE. Reuniunea este organizată în conformitate cu articolul 51 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 și va facilita trecerea în revistă a performanței implementării programelor Interreg de la nivelul Uniunii Europene, precum și discutarea cu Autoritățile de Management și Secretariatele Comune a detaliilor de implementare de interes pentru aceste programe. Reuniunea va avea loc în contextul în care negocierile pe marginea regulamentului Interreg vor fi în curs în cadrul Consiliului, discuțiile din cadrul evenimentului concentrându-se și pe viitorul acestor programe.

Find out more »

Black Sea Investment Forum

22 May, 2019 @ 9:00 am - 23 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Diplomatic Event Center Mamaia, Mamaia (gps: Mamaia Nord-Complex Enigma)
Constanta, 900111 Romania
+ Google Map

Black Sea Investment Forum will be the Black Sea / Constanta Naval event, held on 22-23nd May, 2019 in order to support the efforts already made to promote cooperation between the countries in the area in the context of a Black Sea Common Sea Agenda. Conference aimed at supporting and stimulating investment, improving the EU's global business environment by removing barriers to investment and promoting sustainable funding. Among the themes will be approached, we mention:  transport and digital connectivity of the Black Sea, coordination among private and public financing mechanisms at national, regional, European level, smart connectivity/sustainable multi-modal transport, sustainable use of alternative fuels – LNG, etc

Find out more »

Annual Meeting of INTERREG programs

22 May, 2019 @ 9:00 am - 23 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

For the last 29 years, the European Union has been investing in European Territorial cooperation through Interreg, a financing instrument for regional development across borders, which despite its limited financial allocation proved a real added value to the European Union. Territorial cooperation is central to the construction of a common European space and it is a cornerstone of the European integration process. During the 2014-2020 programming period, the Ministry of Regional Development and Public Administration is responsible, as Managing Authority or National Authority, for 12 Interreg Programmes, which are being implemented both at internal and external borders of the European Union. Romania is delighted to welcome the Interreg community in Bucharest. The two days ahead are filled with exciting discussions on both the present, and also the future, as the legal framework negotiations on the cohesion policy are making good progress, a goal we have committed to when taking on the rotating Presidency of the European Union Council. AGENDA

Find out more »

Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport

22 May, 2019 @ 9:00 am - 23 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Clădirea Justus Lipsius, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

Education, Youth, Culture and Sports Council

22 May, 2019 @ 9:00 am - 23 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

Presidential CMD(h)+PRAC

22 May, 2019 @ 9:00 am - 23 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Comitetul pentru evaluarea riscurilor în farmacovigilență (PRAC) este comitetul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), responsabil cu evaluarea și monitorizarea siguranței medicamentelor de uz uman. PRAC este responsabil pentru evaluarea tuturor aspectelor legate de gestionarea riscurilor asociate cu utilizarea medicamentelor de uz uman.

Find out more »

Presidential CMD (h) + PRAC

22 May, 2019 @ 9:00 am - 23 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

MISSOC (Sistemul de informații reciproce privind protecția socială)

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Se vor reuni experți în domeniul protecției sociale și incluziunii sociale prin producerea de informații actualizate în mod regulat cu privire la toate domeniile de protecție socială. MISSOC este o sursă importantă online de informații comparabile actualizate privind sistemele de protecție socială din țările europene. Tema principală a Președinției României în domeniul ocupării forței de muncă și al politicii sociale este "Mobilitatea forței de muncă ca element-cheie pentru echilibrul pieței muncii". Astfel, pentru această Reuniune, propunem să discutăm despre mobilitatea geografică, combaterea muncii nedeclarate, identificarea și eliminarea obstacolelor tehnice, juridice și birocratice care ascund/ descurajează returnarea lucrătorilor mobili în țările lor de origine.

Find out more »

Grup de lucru la nivel înalt privind impozitarea

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Delta Tulcea, Strada Isaccei nr.2
Tulcea, 820169 Romania
+ Google Map
Find out more »

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection)

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

The meeting will take place in Bucharest and will bring together experts in the field of social protection and social inclusion by producing regularly updated information on all areas of social protection. MISSOC is an important source of updated, comparable online information on social protection systems in European countries. The main theme of the Romanian Presidency in the field of employment and social policy is "Mobility of labor as a key element in balancing the labor market". Thus, for this meeting, we propose to discuss geographic mobility, tackling undeclared work, identifying and removing technical, legal and bureaucratic obstacles that hinder / discourage the return of mobile workers to their countries of origin.

Find out more »

Informal High Level Working Party on Taxation

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Delta Hotel Tulcea, 2 Isaccei street
Tulcea, 820169 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniune comună a coordonatorilor naționali și a coordonatorilor ariilor prioritare SUERD

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Ministerul Afacerilor Externe, Aleea Alexandru nr. 31, sector 1  
București, 011822 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniune a Grupului de lucru pentru medicamentele homeopate (HMPWG)

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Grupul de lucru pentru medicamentele homeopate (HMPWG) a fost înființat în cadrul organismului intitulat Șefii Agențiilor Medicamentului (Heads of Medicines Agencies=HMA), dedicat medicamentelor homeopate de uz uman și veterinar.

Find out more »

Întâlnire a Consiliului de administrație al EUROPOL

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Consiliul de administrație (MB) constituie, alături de directorul executiv, structura administrativă și de gestionare a Europol. Acesta este instrumentul principal de guvernanță al Europol și cel mai important mediu decizional al agenției. Consiliul de administrație este format dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru și unul din Comisia Europeană.

Find out more »

Vizită COREPER II

23 May, 2019 @ 9:00 am - 25 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

Joint Meeting of the national coordinators and coordinators of the EUSDR priority areas

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Ministry of Foreign Affairs, 31 Aleea Alexandru street, district 1
Bucharest, 011822 Romania
+ Google Map
Find out more »

Homeopathic Medicinal Products Working Group

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of the Management Board of EUROPOL

23 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

COREPER II Visit

23 May, 2019 @ 9:00 am - 25 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »
+ Export Events