27 C
Bucharest
18 August 2019
Loading Events

Events for 21 May, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January - 30 June
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Exerciţiul European Spartan 2019

13 May @ 9:00 am - 24 May @ 5:00 pm EEST
Baza Aeriană 90, Otopeni, 075150, România
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map

Exerciţiul „European Spartan” este organizat anual, în cadrul iniţiativei Flota Europeană de Transport Aerian, din care România face parte. Este aşteptată atât participarea reprezentanților statelor UE cât ți a celor non-UE, care deţin aeronave de transport tip C-27 Spartan (Italia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Grecia, SUA, Australia, Peru), precum şi observatori. Exerciţiul va fi precedat de o serie de conferinţe de planificare care vor avea loc atât la sediul EDA, din Bruxelles, cât şi în Bucureşti.

Find out more »

European Spartan 2019 Exercise

13 May @ 9:00 am - 24 May @ 5:00 pm EEST
Aerian Base 90, Otopeni 075150
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea informală a miniștrilor mediului

20 May @ 9:00 am - 21 May @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting of the Environment Ministers

20 May @ 9:00 am - 21 May @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferinţa e-Justice – provocări și oportunități în era digitală

20 May @ 9:30 am - 21 May @ 3:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

E-Justice – Challenges and Opportunities in the Digital Era

20 May @ 9:30 am - 21 May @ 3:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

The conference will provide a forum to discuss the use of new technologies in the field of justice (e.g., Artificial Intelligence, blockchain, Robotic Process Automations etc.). It aims to encourage participants to reflect on both opportunities and challenges arising from the fast pace of technological progress, and on the philosophical aspects implied by the implementation of such tools in the justice area.

Find out more »

Conferinţă “Utilizarea software-ului R în statistica oficială”

20 May @ 9:00 am - 21 May @ 5:00 pm EEST
Institutul Național de Statistică, Bulevardul Libertății nr.16
București, 050706 Romania
+ Google Map
Find out more »

“Using Software R in Official Statistics” Conference

20 May @ 9:00 am - 21 May @ 5:00 pm EEST
National Statistics Institute, 16 Libertatii boulevard
Bucharest, 050706 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Consiliul Afaceri Generale

21 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Clădirea Justus Lipsius, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

General Affairs Council

21 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

A 6-a reuniune a Consiliului de administrație al Agenției Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

21 May @ 9:00 am - 22 May @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Principalele atribuții ale CEPOL constau în dezvoltarea, implementarea, coordonarea și instruirea reprezentanților structurilor de aplicare a legii. Misiunea sa este de a face Europa un loc mai sigur prin formare și învățare.

Find out more »

Conferința regională “Experiența României și a altor state membre în procesul de adoptare a acquis-ului comunitar în domeniul achizițiilor publice – lecții învățate” (Balcanii de Vest)

21 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Scopul conferinţei este de a sprijini statele din Balcanii de Vest (Serbia, Macedonia, Albania, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina) în procesul adoptării reformelor legislative și instituționale din domeniul achizițiilor publice în vederea aderării la Uniunea Europeană. Evenimentul constituie o oportunitate pentru împărtășirea experienței României și a altor state membre ale Uniunii Europene către instituțiile omoloage din Balcanii de Vest în ceea ce privește adoptarea acquis-ului comunitar în materia achizițiilor publice și a dezvoltării capacității instituționale pentru implementarea acestuia.

Find out more »

Conferința ministerială în domeniul apelor cu tema ”Stadiul implementării directivelor în domeniul apelor: dificultăți și bune practici”

21 May @ 9:00 am - 22 May @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În prima parte a Conferinței va fi prezentat documentul referitor la politica din domeniul apelor și a mediului marin, urmat de prezentări detaliate axate pe evaluările rezultate în urma implementării Directivei Cadru Apă și a Directivei privind tratarea apelor uzate urbane, astfel se vor obține câteva rezultate preliminare ale acestui proces, precum și ale discuțiilor cu factorii implicați.

Find out more »

6th Management Board Meeting of the European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)

21 May @ 9:00 am - 22 May @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

”The experience of Romania and of other Member States in the adoption of Acquis- communautaire in the field of Public Procurement – lessons learned” conference (Western Balkans)

21 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

”The state of implementation of the Water Directives: Difficulties and Good Practices” Ministerial Conference

21 May @ 9:00 am - 22 May @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

4:00 pm

Conferință ministerială privind adoptarea Agendei maritime comune pentru Marea Neagră

21 May @ 4:00 pm - 6:30 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Conferinţa este co-organizată de România şi de Comisia Europeană. Scopul conferinței este de a reuni reprezentanții statelor litorale (Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Turcia, Ucraina) și ai Republicii Moldova în vederea adoptării unei Agende maritime comune pentru Marea Neagră, la nivel de miniștri cu atribuţii în domeniul afacerilor maritime, în prezenţa unui reprezentant la nivel înalt al Comisiei Europene. Documentul, care a fost negociat cu sprijinul Comisiei Europene, se axează pe sectoare de activitate subsumate „economiei albastre”, care pot contribui la o dezvoltare economică sustenabilă a regiunii și, mai ales, a zonelor costiere (afaceri maritime, pescuit și acvacultură, cercetare și inovare, conectivitate, protecția mediului, turism, educație, formarea și dezvoltarea de competențe specifice unei economii maritime). Adoptarea Agendei maritime comune este un obiectiv important între priorităţile Preşedinţiei române a Consiliului UE, în zona acţiunii externe a Uniunii. Agenda maritimă comună le permite statelor litorale și Republicii Moldova să coopereze, în premieră, în formule flexibile, pe bază voluntară, pentru implementarea de proiecte comune care răspund nevoilor şi priorităţilor identificate pentru regiunea Mării Negre, precum și pentru atragerea și prioritizarea într-un mod mai eficient a fondurilor europene și a investițiilor. Acest proces de cooperare informal, lansat cu sprijinul Comisiei Europene încă din 2017, doreşte să completeze şi să dinamizeze celelalte procese de cooperare regională existente în zona Mării Negre, acţionând în sinergie cu acestea. El reprezintă, în egală măsură, o contribuţie substanțială a Uniunii Europene la implementarea Sinergiei Mării Negre, după cum relevă raportul de evaluare publicat de Serviciul European de Acțiune Externă şi Comisia Europeană, la 5 martie 2019 (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7119-2019-INIT/en/pdf).

Find out more »

Ministerial Conference on a Common Maritime Agenda for the Black Sea

21 May @ 4:00 pm - 6:30 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

The conference is co-organized by Romania and the European Commission. Its aim is to enable the Black Sea littoral countries (Bulgaria, Georgia, Romania, Russia, Turkey, Ukraine) and the Republic of Moldova to adopt a Common Maritime Agenda for the Black Sea at the level of ministers with competences in the field of maritime affairs, in the presence of a high-level representative of the European Commission. The Agenda, which has been negotiated with the support of the European Commission, focuses on fields related to the „blue economy”, which can contribute to the sustainable economic development of the region and especially of the coastal regions (maritime affairs, fisheries and aquaculture, research and innovation, connectivity, environment protection, tourism, education and the development of skills required for a maritime economy). The adoption of the Common Maritime Agenda is one of the priorities of the Romanian Presidency of the EU Council, within the third pillar – „Europe, as a stronger global actor”. The Common Maritime Agenda allows the littoral countries and the Republic of Moldova to work together, for the first time, in flexible formats, on a voluntary basis, in order to implement joint projects that address the needs and priorities identified for the Black Sea region and to attract and prioritize European funds and investment in a more efficient manner. This informal cooperation process, launched in 2017 with the support of the European Commission, is designed to complement and incentivize the other cooperation processes in the Black Sea region, acting in synergy with them. This process also represents a substantial contribution of the European Union to the implementation of the Black Sea Synergy, as pointed out in the evaluation report published on the 5th of March 2019 by the European External Action Service and the European Commission (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7119-2019-INIT/en/pdf).

Find out more »
+ Export Events