11.7 C
Bucharest
1 June 2020
Loading Events

Events for 17 May, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Exerciţiul European Spartan 2019

13 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Baza Aeriană 90, Otopeni, 075150, România
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map

Exerciţiul „European Spartan” este organizat anual, în cadrul iniţiativei Flota Europeană de Transport Aerian, din care România face parte. Este aşteptată atât participarea reprezentanților statelor UE cât ți a celor non-UE, care deţin aeronave de transport tip C-27 Spartan (Italia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Grecia, SUA, Australia, Peru), precum şi observatori. Exerciţiul va fi precedat de o serie de conferinţe de planificare care vor avea loc atât la sediul EDA, din Bruxelles, cât şi în Bucureşti.

Find out more »

European Spartan 2019 Exercise

13 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Aerian Base 90, Otopeni 075150
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferința directorilor agențiilor de plăți din Uniunea Europeană

15 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Cercul Militar Național, Constantin Mille nr.1-3
București, 010141 Romania
+ Google Map

Conferința directorilor agențiilor de plăți din Uniunea Europeană este un eveniment social informal organizat în cadrul președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Find out more »

Conference of Directors of the EU paying agencies

15 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Romanian Beekeepers Association, Ficusului 42
Bucharest, 013973 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniune la nivel înalt în domeniul vamal

15 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Banca Națională a României, Strada Lipscani nr. 25, sector 3
București, 030031 Romania
+ Google Map

Reuniunea este un eveniment organizat anual sub egida programului „Vama 2020”, a cărui tematică este stabilită de către Comisia Europeană.

Find out more »

High level seminar on Customs

15 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
National Library of Romania, 22 Unirii boulevard
Bucharest, 030833 Romania
+ Google Map
Find out more »

Întâlnirea Directorilor Şcolilor şi Institutelor de Administraţie Publică (DISPA)

16 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Consiliul Județean Timiș, Bulevardul Revoluției din 1989 nr.17
Timișoara, 300034 Romania
+ Google Map

Întâlnirea directorilor școlilor și institutelor de administrație publică (DISPA) va avea loc la Timișoara, în perioada 16-17 mai 2019.

Find out more »

Grup la nivel înalt Competitivitate

16 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Culturii Iași, Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1
Iași, 700021 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea informală a Grupului de lucru pentru credite la export de pe lângă Consiliul UE

16 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Biblioteca Națională a României, Bulevardul Unirii nr.22
București, 030833 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniunea agenților guvernelor statelor memebre UE înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene

16 May, 2019 @ 9:00 am - 18 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Această reuniune informală, organizată de statul membru UE care deține Președinția Consiliului UE, are ca scop întărirea cooperării dintre statele membre în materia reprezentării juridice înaintea CJUE, oferind un excelent prilej pentru schimbul de bune practici privind activitatea de reprezentare și pentru a purta discuții pe marginea jurisprudenței recente a CJUE.

Find out more »

Vizită COREPER I

16 May, 2019 @ 9:00 am - 18 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

Meeting of the Directors of Schools and Public Administration Institutes – DISPA

16 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Timis County Council, 17 Revolutiei din 1989 boulevard
Timisoara, 300034 Romania
+ Google Map
Find out more »

High Level Competitiveness Group

16 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Iasi Palace of Culture, 1 Panu Atanasie street
Iasi, 700021 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting of the Export Credit Working Group

16 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
National Library of Romania, 22 Unirii boulevard
Bucharest, 030833 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of the Agents before the Court of Justice of the European Union

16 May, 2019 @ 9:00 am - 18 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

COREPER I Visit

16 May, 2019 @ 9:00 am - 18 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Find out more »

9:00 am

Reuniunea Directorilor Generali pentru Energie

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map

În cadrul reuniunii directorilor generali pentru energie care va avea loc la data de 17 mai 2019 la Bruxelles se vor aborda în principal: planurile integrate pe energie și schimbări climatice și totodată vor avea loc dezbateri privind Strategia pe termen lung a Comisiei Europene pentru reducerea emisiilor cu efect de seră.

Find out more »

Reuniunea grupului de lucru al statelor membre privind procesul de modernizare a ajutorului de stat

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Centrul pentru Cercetarea Biodiversității, USAMV, Calea Mănăștur 3-5
Cluj-Napoca, 400372 Romania
+ Google Map

Grupul de lucru privind procesul de modernizare a ajutorului de stat a fost înființat la inițiativa Comisiei Europene și a statelor membre, scopul fiind acela de a crea un cadru formal care să permită dezbaterea detaliată a modalitățile de implementare a noilor prevederi în domeniul ajutorului de stat.

Find out more »

Directors General for Energy Meeting

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

State Aid Modernization Working Group

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Find out more »

Consiliul Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN)

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Clădirea Justus Lipsius, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

Economic and Financial Affairs Council

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

Reuniune informală a Grupului de lucru privind output-gaps al Comitetului de Politică Economică

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Grupul asigură cadrul metodologic pentru estimarea, într-o manieră transparentă şi robustă din punct de vedere tehnic, a produsului intern brut potenţial, output-gap şi a deficitului bugetar ajustat ciclic în contextul Pactului de Stabilitate şi Creştere.

Find out more »

Conferința “Europa convergenței: creștere, competitivitate, conectivitate”

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Bulevardul Carol I nr. 11
Iași, 700506 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting of the output-gap working group of ECOFIN’s Economic Policy Committee

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conference “Convergence Europe: Growth, Competitiveness, Connectivity”

17 May, 2019 @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Alexandru Ioan Cuza University, 11 Carol I boulevard
Iasi, 700506 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events