11.7 C
Bucharest
1 June 2020
Loading Events

Events for 15 May, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January, 2019 - 30 June, 2019
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February, 2019 @ 8:00 am - 30 June, 2019 @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Exerciţiul European Spartan 2019

13 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Baza Aeriană 90, Otopeni, 075150, România
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map

Exerciţiul „European Spartan” este organizat anual, în cadrul iniţiativei Flota Europeană de Transport Aerian, din care România face parte. Este aşteptată atât participarea reprezentanților statelor UE cât ți a celor non-UE, care deţin aeronave de transport tip C-27 Spartan (Italia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Grecia, SUA, Australia, Peru), precum şi observatori. Exerciţiul va fi precedat de o serie de conferinţe de planificare care vor avea loc atât la sediul EDA, din Bruxelles, cât şi în Bucureşti.

Find out more »

European Spartan 2019 Exercise

13 May, 2019 @ 9:00 am - 24 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Aerian Base 90, Otopeni 075150
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferința Europeană a Clusterelor

14 May, 2019 @ 9:00 am - 15 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

După 30 de ani: Lecții din trecut, provocări ale prezentului, inspirație pentru viitor

14 May, 2019 @ 9:00 am - 15 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

European Cluster Conference

14 May, 2019 @ 9:00 am - 15 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

30 Years on: Lessons from the Past, Challenges of the Present, Inspiration for the Future

14 May, 2019 @ 9:00 am - 15 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Bucharest Hilton Hotel, 1-3 Episcopiei street
Bucharest, 010292 Romania
+ Google Map
Find out more »

Cea de-a șaptea întâlnire a grupului de experți pentru controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (SEG)

14 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Hotel Hilton Sibiu, Strada Pădurea Dumbrava nr.1
Sibiu, 550399 Romania
+ Google Map

Evenimentul este organizat back to back cu Atelierul de Lucru la nivel de experţi privind conţinutul rapoartelor pe care statele membre trebuie să le transmită Comisiei Europene privind implementarea Directivei SEVESO III

Find out more »

The 7th Meeting of the Commission Expert Group on the Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances

14 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Sibiu Hilton Hotel, 1 Padura Dumbrava street
Sibiu, 550399 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

National Participation Days SUERD

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Tulcea County Council, 20 Pacii street
Tulcea, 820033 Romania
+ Google Map
Find out more »

A șaptea reuniune a miniștrilor educației din ASEM

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), organizează în perioada 15-16 mai 2019, la București (Palatul Parlamentului), a șaptea reuniune a miniștrilor educației din ASEM (7th ASEM Education Ministers’ Meeting/ ASEMME7). Aceasta va fi precedată, în data de 14 mai, de a doua reuniune a înalților funcționari din ASEM (2nd Senior Officials’ Meeting/ SOM2), ambele evenimente desfășurându-se în contextul exercitării de România a Președinției la Consiliul Uniunii Europene. Reuniunea miniștrilor educației din ASEM are ca temă „Connecting education: inclusion, mobility and excellence in support of the Sustainable Development Goals”. Structura acesteia include două sesiuni plenare: „Mobility for everyone: balanced and inclusive mobility in the digital era” și „Towards the Agenda 2030 for Sustainable Development”. De asemenea, va fi discutată și adoptată Declarația de la București, ce va deveni document de referință pentru reuniunile viitoare. Evenimentele vor reuni reprezentanții celor 53 parteneri ASEM (30 state din Europa, 21 state din Asia, Uniunea Europeană și Secretariatul ASEAN) și peste 15 stakeholderi ASEM, în total circa 220 de persoane pentru ASEMME7, și aproximativ 150 de persoane pentru reuniunea SOM2. Reuniunea SOM2 are ca scop pregătirea ASEMME7 și este organizată sub forma unei întâlniri tehnice, în care participanții discută și stabilesc de comun acord raportul de activitate între cele două reuniuni ministeriale (ASEMME6 de la Seul și ASEMME7 de la București - Stocktaking Report from Seoul to Bucharest) și concluziile ASEMME7 (ASEMME7 Chair’s Conclusions). Mai multe detalii AICI.

Find out more »

Conferința directorilor agențiilor de plăți din Uniunea Europeană

15 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Cercul Militar Național, Constantin Mille nr.1-3
București, 010141 Romania
+ Google Map

Conferința directorilor agențiilor de plăți din Uniunea Europeană este un eveniment social informal organizat în cadrul președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Find out more »

National Participation Days SUERD

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Tulcea County Council, 20 Pacii street
Tulcea, 820033 Romania
+ Google Map
Find out more »

7th ASEM Education Ministers’ Meeting

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

The 7th ASEM Education Ministers’ Meeting (ASEMME7) will be held on the 15th and 16th of May 2019, in Bucharest, Romania, at the Palace of the Parliament. ASEMME7 will be preceded on the 14th of May by the 2nd Senior Officials’ Meeting (SOM2) which will also take place at the Palace of the Parliament in Bucharest. Both meetings will be organised under the auspices of Romania’s Presidency of the Council of the European Union. The theme of ASEMME7 is „Connecting education: inclusion, mobility and excellence in support of the Sustainable Development Goals”. In order to ensure a successful and focused ministerial debate for ASEMME7, we sought to strengthen our collective action to achieve SDGs, especially SDG4, and reinforce global political commitment to education. On this grounds, the first day of ASEMME7 will include a plenary session on promoting mobility for everyone and on ensuring a balanced and inclusive mobility in the digital era. The second day of ASEMME7 includes a working meeting for ministers, vice-ministers, state secretaries, deputy state secretaries, the European Commission and representatives of stakeholders in order to adopt The Bucharest Ministerial Statement, a document which will emphasize the commitment of ASEM Partners and Stakeholders in developing the cooperation between both regions Asia and Europe, in the field of education. Also, the agenda has a second plenary session focusing on the Agenda 2030 for Sustainable Development and how the ASEM Education Process could contribute. At the end of the meeting, there will be adopted the ASEMME7 Chair’s Conclusions and the host of ASEMME8 will share their plans for the next ministers’ meeting which will take place in 2021. Agenda of the meeting

Find out more »

Conference of Directors of the EU paying agencies

15 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Romanian Beekeepers Association, Ficusului 42
Bucharest, 013973 Romania
+ Google Map
Find out more »

A 76-a Reuniune Plenară și Zi Tematică a Comitetului Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii (SLIC)

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Comitetul Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii a fost constituit în 1995 pentru a furniza ”Comisiei, la solicitarea acesteia sau din proprie inițiativă, avizul său cu privire la toate problemele referitoare la aplicarea de către statele membre a legislației comunitare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă”. (Decizia Comisiei nr.95/319/CE din 12.07.1995 privind constituirea Comitetului inspectorilor de muncă principali). Comitetul este mandatat să încurajeze aplicarea legislației comunitare cu privire la sănătatea și securitatea la locul de muncă, prin intermediul unei cooperări strânse între sistemele naționale de inspecție a muncii și CE și de a analiza riguros chestiuni practice legate de monitorizarea aplicării legislației în acest domeniu.

Find out more »

Reuniune la nivel înalt a reglementatorilor naționali în domeniul energiei

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Patriarhiei, Strada Patriarhiei nr.1
București, 040161 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniune la nivel înalt în domeniul vamal

15 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Banca Națională a României, Strada Lipscani nr. 25, sector 3
București, 030031 Romania
+ Google Map

Reuniunea este un eveniment organizat anual sub egida programului „Vama 2020”, a cărui tematică este stabilită de către Comisia Europeană.

Find out more »

Cea de-a 74-a reuniune a punctelor naționale de contact pentru Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială și cea de a 13-a reuniune a Autorităților Centrale desemnate în aplicarea Regulamentului Bruxelles Ilbis/ Regulamentului Bruxelles Ilbis revizuit

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Șase reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate în fiecare an de către Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială. În cursul unui an, reuniunea plenară este organizată la Bruxelles la începutul fiecărui an, 3 reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate, de asemenea, la Bruxelles și 2 reuniuni ale punctelor naționale de contact sunt organizate în statele membre care dețin președinția Consiliului.

Find out more »

76th Senior Labour Inspectors Committee Plenary and Thematic Day

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

High Level Meeting of National Energy Regulators

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Patriarchy Palace, 1 Patriarhiei street
Bucharest, 040161 Romania
+ Google Map
Find out more »

High level seminar on Customs

15 May, 2019 @ 9:00 am - 17 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
National Library of Romania, 22 Unirii boulevard
Bucharest, 030833 Romania
+ Google Map
Find out more »

The 74th Meeting of the National Contact Points of the European Judicial Network in civil and commercial matters and the 13th Reunion of the Central Authorities for the transposition of the Brussels Ilbis Regulation

15 May, 2019 @ 9:00 am - 16 May, 2019 @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events