19.8 C
Bucharest
19 July 2019
Loading Events

Events for 14 May, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January - 30 June
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

A șaptea ediție a Conferinței Rectorilor și a Forumului Studenților ASEF

11 May @ 9:00 am - 14 May @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

Conferința Rectorilor și Forumul Studenților ASEF (ARC) este recunoscută ca Partener oficial al reuniunii miniștrilor educației ASEM (ASEMME). Recomandările ARC contribuie la pregătirea conferințelor ministeriale, rectorii ARC și reprezentanții studenților fiind invitați să prezinte rezultatele activităților în cadrul reuniunilor ministeriale.

Find out more »

7th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum (ARC7)

11 May @ 9:00 am - 14 May @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Exerciţiul European Spartan 2019

13 May @ 9:00 am - 24 May @ 5:00 pm EEST
Baza Aeriană 90, Otopeni, 075150, România
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map

Exerciţiul „European Spartan” este organizat anual, în cadrul iniţiativei Flota Europeană de Transport Aerian, din care România face parte. Este aşteptată atât participarea reprezentanților statelor UE cât ți a celor non-UE, care deţin aeronave de transport tip C-27 Spartan (Italia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Grecia, SUA, Australia, Peru), precum şi observatori. Exerciţiul va fi precedat de o serie de conferinţe de planificare care vor avea loc atât la sediul EDA, din Bruxelles, cât şi în Bucureşti.

Find out more »

Reuniunea Grupului de cooperare administrativă în domeniul ambarcațiunilor de agrement (RCD ADCO Group – Ambarcațiuni ușoare)

13 May @ 9:00 am - 14 May @ 5:00 pm EEST
Ministerul Transporturilor, Bulevardul Dinicu Golescu nr.38, sector 1
București, 010873 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting COHOM (Human Rights)

13 May @ 9:00 am - 14 May @ 5:00 pm EEST
Iasi Palace of Culture, 1 Panu Atanasie street
Iasi, 700021 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of the working group on Administrative Cooperation in the field of European Recreational Boating Industry

13 May @ 9:00 am - 14 May @ 5:00 pm EEST
Ministry of Transports, 38 Dinicu Golescu boulevard, district 1
Bucharest, 010873 Romania
+ Google Map
Find out more »

Reuniune informală COHOM (drepturile omului)

13 May @ 9:00 am - 14 May @ 5:00 pm EEST
Palatul Culturii Iași, Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1
Iași, 700021 Romania
+ Google Map
Find out more »

Întâlnire informală a atașaților pentru energie

13 May @ 9:00 am - 14 May @ 5:00 pm EEST
Universitatea Constantin Brâncuși, Calea Eroilor nr.30
Târgu Jiu, 210135 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting of energy attaches

13 May @ 9:00 am - 14 May @ 5:00 pm EEST
Constantin Brancusi University, 30 Eroilor street
Targu Jiu, 210135 Romania
+ Google Map
Find out more »

European Spartan 2019 Exercise

13 May @ 9:00 am - 24 May @ 5:00 pm EEST
Aerian Base 90, Otopeni 075150
Otopeni, 075150 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Conferința Europeană a Clusterelor

14 May @ 9:00 am - 15 May @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

După 30 de ani: Lecții din trecut, provocări ale prezentului, inspirație pentru viitor

14 May @ 9:00 am - 15 May @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

European Cluster Conference

14 May @ 9:00 am - 15 May @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

30 Years on: Lessons from the Past, Challenges of the Present, Inspiration for the Future

14 May @ 9:00 am - 15 May @ 5:00 pm EEST
Bucharest Hilton Hotel, 1-3 Episcopiei street
Bucharest, 010292 Romania
+ Google Map
Find out more »

Consiliul Afaceri Externe (Apărare)

14 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Clădirea Justus Lipsius, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

Consiliul Agricultură și Pescuit

14 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Clădirea Justus Lipsius, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

Foreign Affairs Council (Defence)

14 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

Agriculture and Fisheries Council

14 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175
Bruxelles, 1048 Belgium
+ Google Map
Find out more »

A doua reuniune a înalților funcționari din ASEMME 7

14 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

A doua reuniune a înalților funcționari din ASEM (SOM2) are ca scop pregătirea ministerialei ASEMME7. SOM 2 este organizată sub forma unei întâlniri tehnice, în care participanții discută și stabilesc de comun acord următoarele documente de referință pentru ASEMME7: Raportul de activitate dintre ministeriala ASEMME6 de la Seoul și ministeriala ASEMME7 de la Seoul (Stocktaking Report from Seoul to Bucharest) și Concluziile ASEMME7 (ASEMME7 Chair’s Conclusions).

Find out more »

Cea de-a șaptea întâlnire a grupului de experți pentru controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (SEG)

14 May @ 9:00 am - 16 May @ 5:00 pm EEST
Hotel Hilton Sibiu, Strada Pădurea Dumbrava nr.1
Sibiu, 550399 Romania
+ Google Map

Evenimentul este organizat back to back cu Atelierul de Lucru la nivel de experţi privind conţinutul rapoartelor pe care statele membre trebuie să le transmită Comisiei Europene privind implementarea Directivei SEVESO III

Find out more »

Dialog interactiv E-Commerce

14 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Consiliul Județean Timiș, Bulevardul Revoluției din 1989 nr.17
Timișoara, 300034 Romania
+ Google Map
Find out more »

2nd Senior Officials’ Meeting / SOM2

14 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

The 7th Meeting of the Commission Expert Group on the Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances

14 May @ 9:00 am - 16 May @ 5:00 pm EEST
Sibiu Hilton Hotel, 1 Padura Dumbrava street
Sibiu, 550399 Romania
+ Google Map
Find out more »

E-Commerce interactive dialogue

14 May @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Timis County Council, 17 Revolutiei din 1989 boulevard
Timisoara, 300034 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events