18.3 C
Bucharest
20 July 2019
Loading Events

Events for 16 April, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January - 30 June
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

Expoziție de artă contemporană românească, găzduită de galeria de artă Hangar din Bruxelles

7 February @ 8:00 am - 4 May @ 5:00 pm EET
Hangar Art Center Gallery, 18, place du Châtelain 1050
Bruxelles, 1050 Belgium
+ Google Map

Vernisajul expoziției de artă românească contemporană, cu participarea extraordinară a artistului Mircea Cantor, va avea loc la 7 februarie 2019. Găzduită de celebra galerie de artă Hangar, din Bruxelles, expoziția reunește lucrări ale lui Mircea Cantor, precum și ale altor doi artiști români contemporani de succes, Florica Prevenda și Daniel Djamo. Mai multe informații despre expoziție regăsiți aici: https://www.hangar.art/mirceacantor-danieldjamo-floricaprevenda 

Find out more »

Exhibition of contemporary Romanian art, hosted by Hangar Art Center Gallery

7 February @ 8:00 am - 4 May @ 5:00 pm EET
Hangar Art Center Gallery, 18, place du Châtelain 1050
Bruxelles, 1050 Belgium
+ Google Map

The Romanian Presidency together with the prestigious Hangar Gallery are proud to feature a Romanian contemporary art exhibition, with the extraordinary participation of Mircea Cantor, a leading figure of the contemporary international artworld. The exhibition will display a series of his highly-acclaimed artworks, some of which will be created on location. Two other prestigious Romanian artists, Florica Prevenda and Daniel Djamo, will present their creations in associated exhibitions. The exhibition will have a private opening on 7 February 2019 and a public opening on 8 February 2019 – both in the presence of the artists – and it will be hosted by Hangar until 4 May 2019. The private vernissage will also feature the talented versatile musician Adrian Naidin, who will perform a solo recital. More informations here: https://www.hangar.art/mirceacantor-danieldjamo-floricaprevenda

Find out more »

Expoziție de artă contemporană românească – Mircea Cantor și expoziții asociate: Florica Prevenda și Daniel Djamo

7 February @ 8:00 am - 4 May @ 5:00 pm EET
Hangar Art Center Gallery, 18, place du Châtelain
Bruxelles, 1050 Belgium
+ Google Map

https://www.hangar.art/mirceacantor-danieldjamo-floricaprevenda  Președinția României, alături de prestigioasa Galerie Hangar, au deosebita plăcere de a prezenta o expoziție de artă contemporană românească, cu participarea extraordinară a lui Mircea Cantor, o figură ilustră în lumea artistică contemporană la nivel internațional. Expoziția va prezenta o serie din mult apreciatele sale lucrări artistice, dintre care o parte vor fi create la fața locului. În cadrul unor expoziții asociate își vor prezenta creațiile alți doi prestigioși artiști români, Florica Prevenda și Daniel Djamo. Expoziția va avea un vernisaj privat pe 7 februarie 2019 și un vernisaj public pe 8 februarie 2019 – ambele în prezența artiștilor – și va fi găzduită de Hangar până pe data de 4 mai 2019. Vernisajul privat se va bucura de asemenea de prezența talentatului și versatilului muzician Adrian Naidin, care va susține un recital solo.

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Reuniunea informală a miniștrilor culturii

15 April @ 9:00 am - 16 April @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting of the Culture Ministers

15 April @ 9:00 am - 16 April @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conferință privind noua strategie UE pentru Asia Centrală

15 April @ 9:00 am - 16 April @ 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

Conference on the new European Union strategy for Central Asia

15 April @ 9:00 am - 16 April @ 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Reuniune informală a atașaților EPSCO (EPSCO – Sănătate)

16 April @ 9:00 am - 5:00 pm EEST

Reuniunea informală a atașaților de sănătate / WP Public Health (Attachés) Reuniunea atașaților pentru sănătate din cadrul Reprezentanțelor Permanente ale statelor membre pe lângă UE/Bruxelles, va avea loc în perioada 15 – 16 aprilie 2019, se desfășoară tradițional în continuarea Reuniunii informale a miniștrilor sănătății. Aceasta constituie un bun prilej pentru diseminarea experiențelor românești în materie de sănătate și de promovarea a unor produse/servicii de excelență din România.

Find out more »

Conferința internațională cu tema „Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă“

16 April @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2-4, sector 5
București, 050561 Romania
+ Google Map

În 16 aprilie 2019, va avea loc Conferinţa Internaţională cu tema „Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă“, la care vor participa coordonatori la nivel guvernamental care conduc procesul de implementare a Agendei 2030, din statele membre ale Uniunii Europene, Parteneriatului Estic, Balcanii de Vest, Asia Centrală, alături de reprezentanţi ai societăţii civile.

Find out more »

Informal Meeting of attachees in the field of Health

16 April @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, 30 Reactorului street
Magurele, Ilfov county 077125 Romania
+ Google Map

The meeting of Health Attachés from the Permanent Representations of the Member States to the EU / Brussels will take place on 16 April 2019, traditionally taking place in the aftermath of the informal meeting of the Ministers of Health. This is a good opportunity to disseminate Romanian health experiences and promote state of the art products / services in Romania.

Find out more »

International conference on topic „2030 Agenda: Partnerships for Sustainable Development“

16 April @ 9:00 am - 5:00 pm EEST
Palace of the Parliament, 2-4 Izvor street, district 5
Bucharest, 050561 Romania
+ Google Map

On April 16, 2019, the International Conference on topic „2030 Agenda: Partnerships for Sustainable Development“, with participants in their capacity as coordinators at governmental level who lead the process of implementation of the 2030 Agenda, from the European Union  Member States, Eastern Partnership countries, Western Balkans countries,  Central Asia countries, as well as civil society representatives, will take place.

Find out more »

Reuniunea experţilor pentru evenimente sportive majore (EU Think Tank)

16 April @ 9:00 am - 18 April @ 5:00 pm EEST
Centrul de Cercetare pentru Biodiversitate, Strada Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.1
Cluj-Napoca, 400371 Romania
+ Google Map

Grupul de lucru al experților în materie de siguranță și securitate la evenimente sportive – EU Think Tank a fost înfiinţat de către Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene în scopul de a consolida siguranța și securitatea la meciurile de fotbal de anvergură internațională şi este format din experţi europeni din cadrul agenţiilor de aplicare a legii din UE cu atribuţii în acest domeniu (structurile de tip Punct Naţional Informare Fotbal).

Find out more »

Major Sporting Events Meeting (EU Think Tank)

16 April @ 9:00 am - 18 April @ 5:00 pm EEST
Research Center for Biodiversity, 1 Bogdan Petriceicu Hasdeu street
Cluj-Napoca, 400371 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events