27 C
Bucharest
18 August 2019
Loading Events

Events for 14 February, 2019

Events Search and Views Navigation

Events Search

Event Views Navigation

All Day

Exhibition: Construction / Communication Art at EP. Works of Art from Romania

22 January - 30 June
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator on behalf of the Romanian Presidency of the EU Council: Emilia Persu It has become a tradition for each Member State that holds the Presidency of the Council of the European Union to showcase national works of art from the collection of the European Parliament and contemporary creations from domestic collections, brought together under an integrated concept. Romania could be no exception. The Construction/Communication art exhibition, currently on display at the European Parliament in Brussels, is an invitation to dialogue and mutual understanding, but also a reminder of the fact that, by adding a further nuance to the variety of meanings that make the European spiritual edifice, the Romanian culture is an integral part of the latter, while, at the same time, a distinct voice, which enriches the common seam. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.htm

Find out more »

Ongoing

Photo exhibition: Wild Heart of Europe

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Europa building, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

The exhibition is on display in the Forum area of the Europa building. Several prize-awarded wild-life photographers have contributed with pictures showcasing Romania’s rich biodiversity. Curator: George-Dian Balan https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  

Find out more »

Expoziție de fotografie: Inima neîmblânzită a Europei

7 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Cladirea Europa, Rue de la Loi/Wetstraat 155
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/events/2019-romanian-eu-presidency/2019-romanian-eu-presidency-decorations-2019-romanian-eu-presidency-de-8239/75785  Expoziția are loc în zona Forum a clădirii Europa. Mai mulți fotografi premiați ai naturii sălbatice au contribuit cu imagini care prezintă bogata biodiversitate a României.

Find out more »

Expoziție: Construcție/Comunicare. Artă la PE. Opere de artă din România

22 January @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Altiero Spinelli building, Place du Luxembourg 1047 Ixelles
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Curator în numele Președinției României la Consiliul UE: Emilia Perșu A devenit o tradiție ca fiecare stat membru care deține Președinția Consiliului Uniunii Europene să își prezinte lucrări de artă națională din colecția Parlamentului European și creații contemporane din colecții interne, reunite sub egida unui concept integrat. România nu putea face notă discordantă. Expoziția de artă Construcție/Comunicare, care poate fi vizionată în prezent la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, reprezintă o invitație la dialog și înțelegere reciprocă, dar și o reamintire a faptului că, prin adăugarea unei note în plus la diversitatea înțelesurilor care alcătuiesc edificiul spiritual al Europei, cultura românească reprezintă o parte integrantă a acestuia și, totodată, o voce distinctă, care îmbogățește filonul comun. http://www.europarl.europa.eu/art-collection/en/welcome.html

Find out more »

Expoziție de artă contemporană românească, găzduită de galeria de artă Hangar din Bruxelles

7 February @ 8:00 am - 4 May @ 5:00 pm EET
Hangar Art Center Gallery, 18, place du Châtelain 1050
Bruxelles, 1050 Belgium
+ Google Map

Vernisajul expoziției de artă românească contemporană, cu participarea extraordinară a artistului Mircea Cantor, va avea loc la 7 februarie 2019. Găzduită de celebra galerie de artă Hangar, din Bruxelles, expoziția reunește lucrări ale lui Mircea Cantor, precum și ale altor doi artiști români contemporani de succes, Florica Prevenda și Daniel Djamo. Mai multe informații despre expoziție regăsiți aici: https://www.hangar.art/mirceacantor-danieldjamo-floricaprevenda 

Find out more »

Exhibition of contemporary Romanian art, hosted by Hangar Art Center Gallery

7 February @ 8:00 am - 4 May @ 5:00 pm EET
Hangar Art Center Gallery, 18, place du Châtelain 1050
Bruxelles, 1050 Belgium
+ Google Map

The Romanian Presidency together with the prestigious Hangar Gallery are proud to feature a Romanian contemporary art exhibition, with the extraordinary participation of Mircea Cantor, a leading figure of the contemporary international artworld. The exhibition will display a series of his highly-acclaimed artworks, some of which will be created on location. Two other prestigious Romanian artists, Florica Prevenda and Daniel Djamo, will present their creations in associated exhibitions. The exhibition will have a private opening on 7 February 2019 and a public opening on 8 February 2019 – both in the presence of the artists – and it will be hosted by Hangar until 4 May 2019. The private vernissage will also feature the talented versatile musician Adrian Naidin, who will perform a solo recital. More informations here: https://www.hangar.art/mirceacantor-danieldjamo-floricaprevenda

Find out more »

Expoziție de artă contemporană românească – Mircea Cantor și expoziții asociate: Florica Prevenda și Daniel Djamo

7 February @ 8:00 am - 4 May @ 5:00 pm EET
Hangar Art Center Gallery, 18, place du Châtelain
Bruxelles, 1050 Belgium
+ Google Map

https://www.hangar.art/mirceacantor-danieldjamo-floricaprevenda  Președinția României, alături de prestigioasa Galerie Hangar, au deosebita plăcere de a prezenta o expoziție de artă contemporană românească, cu participarea extraordinară a lui Mircea Cantor, o figură ilustră în lumea artistică contemporană la nivel internațional. Expoziția va prezenta o serie din mult apreciatele sale lucrări artistice, dintre care o parte vor fi create la fața locului. În cadrul unor expoziții asociate își vor prezenta creațiile alți doi prestigioși artiști români, Florica Prevenda și Daniel Djamo. Expoziția va avea un vernisaj privat pe 7 februarie 2019 și un vernisaj public pe 8 februarie 2019 – ambele în prezența artiștilor – și va fi găzduită de Hangar până pe data de 4 mai 2019. Vernisajul privat se va bucura de asemenea de prezența talentatului și versatilului muzician Adrian Naidin, care va susține un recital solo.

Find out more »

Reuniunea Reprezentanţilor Sectorului Public ai Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală

12 February @ 9:00 am - 14 February @ 5:00 pm EET
Hotel Radisson Blu, Calea Victoriei nr.63-81
București, 010065 Romania
+ Google Map

În contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală își va desfășura reuniunea reprezentanților sectorului public la București, în 12 şi 13 februarie 2019. Observatorul își va prezenta Raportul Anual de Activitate pe 2018, pentru aprobare de către Comisia Europeană și de către reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene. Delegaților le vor fi prezentate noutăți privind activitățile Observatorului, inclusiv ultimele rezultate obținute/atinse, stadiul proiectelor în desfășurare, precum şi ultimele inițiative. Reuniunea reprezentanților sectorului public este urmată, în data de 14 februarie de o conferință privind educația în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Conferința este organizată de către Președinția României şi de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală şi reunește reprezentanți ai sectorului public ai Observatorului European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală, ai comunității educației, membri ai proprietății intelectuale europene și ai rețelei de educație, care este formată din reprezentanți ai Ministerelor Educației şi ai Oficiilor de Proprietate Intelectuală. Scopul acestei întâlniri este prezentarea şi discutarea activităților desfășurate atât în România cât şi în Uniunea Europeană în ceea ce privește educația în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală şi agrearea unor priorități comune. În ziua următoare conferinței, va avea loc o sesiune de pregătire pentru profesori.

Find out more »

Public Sector Representatives Meeting of the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights

12 February @ 9:00 am - 14 February @ 5:00 pm EET
Radisson Blu Hotel, 63-81 Calea Victoriei boulevard
Bucharest, 010065 Romania
+ Google Map

In the context of Romania’s Presidency of the European Union, the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights is holding its public sector representatives meeting in Bucharest on 12 and 13 February. The Observatory will present his Annual Activity Report 2018, for endorsement to European Commission and EU member states representatives. Delegates will be provided with updates on the Observatory activities, including the latest main results achieved, the status of ongoing work, and the new initiatives. The public sector meeting is followed by a conference on IP in Education on 14 February. The conference is organised by the Romanian Presidency and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and gathers public stakeholders of the EUIPO’s European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights, the education community, and members of the European IP and Education network, which is made up of the European Ministries of Education and Intellectual Property Offices. The aim of the meeting is to present and discuss the work carried out in the area of IP and education both in Romania and on a European level, and agree on the common priorities. A teachers’ training will take place the next day after the conference.

Find out more »

3D cut art Exhibition – Connexions. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Lex Building, Rue de la Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

Opening in the presence of the artist – 13 February 2019. The exhibition of Radu Stefan Poleac (https://www.radustefanpoleac.com/), a rising talent on the Belgian art scene, will put on display a series of spectacular artworks created in the 3D cut art technique. The exhibition will be organised together with the Romanian Translation Unit within the General Secretariat of the Council of the European Union. The works will be on display until the end of the Romanian Presidency.

Find out more »

Expoziție de artă 3D cut art – Conexiuni. Artist: Radu Poleac

13 February @ 8:00 am - 30 June @ 5:00 pm EET
Clădirea Lex, Strada Loi/Wetstraat 145
Bruxelles, Belgium
+ Google Map

https://www.radustefanpoleac.com/ Expoziția lui Radu Ștefan Poleac, un talent în ascensiune pe scena artistică belgiană, va prezenta o serie de lucrări de artă spectaculoase create în tehnica 3D cut art. Expoziția va fi organizată împreună cu Unitatea de Traduceri în limba română din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. Lucrările vor fi expuse până la sfârșitul Președinției Române.

Find out more »

Reuniune informală a Șefilor direcțiilor de protocol

13 February @ 9:00 am - 14 February @ 5:00 pm EET
Palatul Mogoșoaia, str. Valea Parcului nr. 4
Mogoșoaia, 077135 Romania
+ Google Map
Find out more »

Informal Meeting COPRO (Protocol)

13 February @ 9:00 am - 14 February @ 5:00 pm EET
Mogosoaia Palace, 4 Valea Parcului street
Mogosoaia, 077135 Romania
+ Google Map
Find out more »

9:00 am

Grup de lucru experți privind aspecte orizontale în domeniul schimbărilor climatice (EGC)

14 February @ 9:00 am - 15 February @ 5:00 pm EET
Prefectura Bihor, Parcul Traian nr.5
Oradea, 410033 Romania
+ Google Map
Find out more »

Meeting of the expert group on cross-cutting issues (EGC)

14 February @ 9:00 am - 15 February @ 5:00 pm EET
Bihor Prefecture, 5 Parcul Traian street
Oradea, 410033 Romania
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events