Întâlnirea medicilor, asistenților și dentiștilor șefi CMO/CNO/CDO

21 March, 2019 @ 9:00 am - 22 March, 2019 @ 5:00 pm EET

În perioada 21-22 martie 2019 va avea loc la București întâlnirea comună a medicilor șefi, asistenților medicali șefi și a dentiștilor șefi din Statele Memebre ale Uniunii Europene //Joint meeting of the EU Chief Medical, Dental and Nursing Officers (CMOs, CNOs and CDOs). În cadrul evenimentului vor fi prezentate și dezbătute teme de interes, precum siguranța pacienților și calitatea îngrijirii și controlului infecțiilor asociate asistenței medicale, combaterea rezistenței la antimicrobiene, valorificarea inovației, și intensificarea cooperării pentru sprijinirea sănătății populației din regiunea europeană.