1.1 C
Bucharest
3 februarie 2023
  • Acasă
  • Ce este Consiliul Uniunii Europene

Ce este Consiliul Uniunii Europene

matei.ioan
Consiliul Uniunii Europene

  foto: Arhivă UE

În configurația instituțională unică a Uniunii Europene, Consiliul Uniunii Europene este instituția în care guvernele statelor membre își promovează pozițiile naționale în negocierea dosarelor legislative și non-legislative. Consiliul Uniunii Europene este una din cele șapte instituții europene create prin tratatele Uniunii și este, alături de Parlamentul European și Comisia Europeană, responsabilă pentru negocierea legislației europene.

Este important să fie evitate confuziile curente și să fie subliniat faptul că instituția Consiliului Uniunii Europene este diferită de cea a Consiliului European, care reunește la Bruxelles șefii de stat și de guvern precum și de cea a Consiliului Europei, instituție care are sediul la Strasbourg și care nu face parte din structura instituțională a Uniunii Europene.

În timp ce celelalte instituții ale Uniunii Europene au Președinți cu mandate multi-anuale, Consiliul Uniunii Europene nu are o persoană care ocupă poziția de Președinte. Președinția Consiliului Uniunii Europene se schimbă la fiecare șase luni și fiecare stat membru are obligația de a exercita pe rând Președinția prin prezidarea reuniunilor organizate în cadrul Consiliului la nivel ministerial, de ambasador și de expert.

Atribuţiile Consiliului Uniunii Europene

Consiliul este un factor decizional esențial al Uniunii Europene. Acesta negociază și adoptă acte legislative în majoritatea cazurilor împreună cu Parlamentul European, prin intermediul procedurii legislative ordinare, cunoscută și sub numele de codecizie.

Codecizia se utilizează pentru domenii de politică în care Uniunea Europeană are competență exclusivă sau competență partajată cu statele membre. În aceste cazuri, Consiliul legiferează în temeiul propunerilor care îi sunt înaintate de Comisia Europeană.

În mod tradițional, se consideră că în arhitectura instituțională a Uniunii Europene, Consiliul este organul care reprezintă interesele guvernelor Statelor membre, în timp ce Parlamentul European reprezintă interesele cetățenilor, iar Comisia reprezintă interesele Uniunii ca întreg. Din acest motiv, Consiliul este prin excelență un organ al negocierilor diplomatice, în care Statele își apără în mod legitim interesele naționale.

Așadar, deciziile Consiliului sunt rezultatul agregării intereselor Statelor membre, într-un proces în care acesta trebuie să mențină un dialog permanent cu celelalte instituții care participă la procesul legislativ, respectiv Comisia și Parlamentul European.

Consiliul Uniunii Europene este responsabil de coordonarea politicilor statelor membre în domenii specifice, cum ar fi:

 – politicile economice și bugetare: Consiliul coordonează politicile economice și bugetare ale statelor membre în vederea consolidării guvernanței economice în Uniunea Europeană, monitorizează politicile bugetare ale acestora și consolidează cadrul bugetar al Uniunii Europene și, de asemenea, se ocupă de aspectele juridice și practice ale monedei euro, de piețele financiare și de fluxurile de capital;

 – educație, cultură, tineret și sport: Consiliul adoptă cadrele de politici ale Uniunii Europene și planurile de lucru în aceste domenii, care stabilesc prioritățile de cooperare între statele membre și Comisie ;

 – politica de ocupare a forței de muncă: Consiliul elaborează anual, pe baza concluziilor Consiliului European, orientări și recomandări pentru statele membre privind situația ocupării forței de muncă în Uniunea Europeană;

Consiliul definește și pune în aplicare politica externă și de securitate a Uniunii Europene pe baza orientărilor stabilite de Consiliul European. Aceasta include totodată ajutorul umanitar și pentru dezvoltare al Uniunii, apărarea și comerțul. Consiliul, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, asigură unitatea, coerența și eficacitatea acțiunii externe a Uniunii Europene.

Consiliul acordă Comisiei mandatul de negociere, în numele Uniunii Europene, a acordurilor dintre Uniunea Europeană și țările terțe, respectiv organizațiile internaționale. La sfârșitul negocierilor, Consiliul decide cu privire la semnarea și încheierea acordului, pe baza unei propuneri din partea Comisiei.

De asemenea, Consiliul adoptă decizia finală de încheiere a acordului, după ce Parlamentul și-a dat aprobarea (necesară în domenii care fac obiectul codeciziei) și după ce acordul a fost ratificat de toate statele membre. Aceste acorduri pot acoperi domenii largi, precum comerțul, cooperarea și dezvoltarea, sau se pot referi la subiecte specifice, cum ar fi textilele, pescuitul, vămile, transporturile, știința și tehnologia.

Consiliul adoptă bugetul Uniunii Europene împreună cu Parlamentul European. Perioada bugetară acoperă un an calendaristic. De obicei, se adoptă în decembrie și începe la 1 ianuarie anul următor.

Cum se iau deciziile?

În majoritatea cazurilor, Consiliul decide împreună cu Parlamentul European prin procedura legislativă ordinară, cunoscută și sub numele de „codecizie”. Codecizia se aplică în domenii de politică în care Uniunea are competență exclusivă sau competență partajată cu statele membre. În acest caz, Consiliul legiferează pe baza propunerilor transmise de Comisia Europeană.

Competenţe exclusive ale Consiliului Uniunii Europene: uniunea vamală; politicile concurenţiale; politica monetară din zona euro; conservarea resurselor biologice ale mărilor în cadrul politicii maritime (cotele de pescuit ale fiecărui stat); politica comercială comună; acorduri internaţionale (când este prevăzut în legislaţia europeană domeniul de activitate pentru care se încheie acordul).

Competenţe partajate între Consiliul Uniunii Europene şi statele membre: piaţa unică; aspecte de politică socială prevăzută de Tratatul de la Lisabona; agricultură şi pescuit (exceptând conservarea resurselor biologice); mediu; protecţia consumatorilor; transporturi; reţele transeuropene; energie; spaţiul de libertate, securitate şi justiţie; securitate comună în domeniul sănătăţii publice; cercetare, dezvoltare tehnologică, domeniul spaţial; cooperare pentru dezvoltare şi ajutor umanitar.

Competenţe de susţinere, coordonare şi completare a statelor membre de către Consiliul Uniunii Europene: protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane; educaţie, formare profesională, tineret şi sport; turism; cultură; industrie; protecţie civilă; cooperare administrativă.

Într-o serie de domenii foarte specifice, Consiliul adoptă decizii folosind proceduri legislative speciale (procedura de aprobare și procedura de consultare) în care rolul Parlamentului este limitat. Odată ce Consiliul primește o propunere a Comisiei, textul este examinat simultan de Consiliu și de Parlamentul European. Examinarea este cunoscută sub numele de „lectură”. Se pot efectua maximum trei lecturi până când Consiliul și Parlamentul convin asupra unei propuneri legislative sau o resping.

La fiecare lectură, propunerea trece prin trei niveluri în cadrul Consiliului:

Grupul de lucru

Comitetul Reprezentanților Permanenți (COREPER)

Formațiunea Consiliului

Acest lucru asigură examinarea tehnică a propunerii la nivelul grupului de lucru, responsabilitatea politică pentru propunere la nivelul miniștrilor, precum și examinarea de către ambasadori în cadrul COREPER, care îmbină cunoștințele tehnice cu analiza politică.

În baza principiului subsidiarităţii Parlamentele naţionale ale statelor membre primesc propunerile legislative elaborate de Comisia Europeană concomitent cu Consiliul şi cu Parlamentul European.