5.4 C
Bucharest
7 decembrie 2022
Afaceri externe Știri

Participarea Președinției române a Consiliul Uniunii Europene la cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Stabilizare și Asociere UE-Muntenegru

La 27 iunie 2019, Președinția română a Consiliului Uniunii Europene a condus delegația UE la cea de-a zecea reuniune a Consiliului de Stabilizare și Asociere UE-Muntenegru, în numele Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate a UE.

Întâlnirea a fost un prilej oportun de evaluare a stadiului relațiilor UE-Muntenegru, atât din prisma statutului Muntenegrului de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, cel mai avansat în procesul de negociere, cât și în ceea ce privește relațiile bilaterale guvernate de Acordul de Stabilizare și Asociere.

În lumina Concluziilor adoptate la Consiliul Afaceri Generale de la 18 iunie 2019, Președinția română s-a referit la angajamentul neechivoc al UE față de perspectiva europeană a Balcanilor de Vest, reafirmat de Consiliu cu acest prilej și susținut constant prin acțiunile și evenimentele organizate pe durata mandatului.

În cadrul reuniunii, partea română a salutat progresele constante depuse de Muntenegru în procesul de aderare europeană, Muntenegru fiind cel mai avansat în procesul de negociere dintre statele candidate. Au fost evidențiate eforturile constante de aliniere la acquis-ul european, precum și evoluțiile importante de la ultima reuniune a Consiliului de Stabilizare și Asociere: deschiderea a două noi capitole de negociere cu prilejul Conferințelor Interguvernamentale de Aderare din iunie, respectiv decembrie 2018.

Totodată, autoritățile muntenegrene au fost încurajate să continue eforturile în procesul comprehensiv de reformă, obținerea de rezultate tangibile fiind esențială pentru imprimarea unui ritm mai alert avansării negocierilor de aderare, mai ales în domeniile statului de drept, guvernanței economice și reformei administrației publice, unde generarea unui bilanț solid al progreselor rămâne esențială.

A fost salutat, de asemenea, cu acest prilej, angajamentul Muntenegrului și rolul său constructiv la nivel regional, precum și foarte buna cooperare cu UE în ceea ce privește politica externă și alinierea deplină a Muntenegrului la Politica Externă și de Securitate Comună a UE, care demonstrează asumarea de către acest stat candidat a valorilor și orientării strategice europene.

Participarea României, în numele Uniunii Europene, la Consiliul de Stabilizare și Asociere UE Muntenegru  a permis reafirmarea, la finalul mandatului României de Președinție a Consiliului Uniunii Europene, a accentului deosebit plasat asupra politicii de extindere, ca prioritate a agendei Președinției și sublinierea angajamentului pentru impulsionarea acestui proces, prin menținerea unui dialog constant cu partenerii, care să încurajeze și să motiveze în continuare progrese în domeniul reformelor necesare avansării parcursului european al acestora.

Related posts

UE procedează la punerea în comun și la transmiterea în rețea a expertizei în materie de securitate cibernetică – Consiliul convine asupra poziției sale cu privire la centrele de securitate cibernetică

Iulian Anghel

România este pregătită pentru a intra în zona Euro și în Schengen. Bucureștiul axează Președinția UE pe valoarea coeziunii

Alexandru Stefan

Acord cu Parlamentul European, pe Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie

Iulian Anghel