17.6 C
Bucharest
25 mai 2022
Dezvoltare regională Știri

Reuniunea Comitetului de Monitorizare URBACT

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a organizat, în perioada 25-26 iunie 2019, la Alba Iulia, împreună cu Secretariatul Comun (SC) al Programului URBACT III și beneficiind de sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Reuniunea Comitetului de Monitorizare URBACT, eveniment înscris în calendarul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

La reuniunea găzduită de Palatul Apor au participat reprezentanți ai programului URBACT III din statele membre și partenere ale Uniunii Europene, ai Comisiei Europene, ai Autorității de Management, Autorității de Certificare și ai Secretariatului Comun URBACT III.

La sesiunea de deschidere a evenimentului au mai fost prezenți Nicolae Moldovan, city manager al municipiului Alba Iulia, și Victor Negrescu, consilier onorific al prim-ministrului.

În calitate de președinte al Comitetului de Monitorizare URBACT în anul 2019, Camelia Coporan, secretar general adjunct în cadrul MDRAP, a coordonat discuțiile și procesul de luare a deciziilor pe tot parcursul celor două zile de lucru, transmițând un mesaj de susținere deplină a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene privind continuarea programelor de cooperare interregională în ciclul financiar 2021-2027.

Principala temă a agendei a vizat rezultatele apelului de proiecte deschis în perioada 7 ianuarie – 17 aprilie 2019, în cadrul căruia au fost depuse 62 de propuneri de proiect, cu un total de 525 de participanţi, care au implicat 422 de parteneri din 29 de ţări.

Astfel, în cadrul Reuniunii Comitetului de Monitorizare URBACT a fost aprobată, printr-o decizie luată în unanimitate de reprezentanții statelor participante, finanțarea a 23 de Rețele de Planificare a Acțiunii. 13 dintre acestea au beneficiari din România, iar municipiul Alba Iulia a devenit primul lider de parteneriat din țara noastră în cadrul Programului URBACT.

***

URBACT III este un program de cooperare interregională ce are ca scop promovarea dezvoltării urbane durabile. Misiunea URBACT este de a permite orașelor să colaboreze și să dezvolte împreună soluții integrate pentru provocările comune în domeniul dezvoltării urbane, prin crearea cadrului în care orașele pot colabora, învăța unele de la altele și contura împreună soluții și bune practici pentru îmbunătățirea politicilor urbane. Programul are un buget total de 96,3 milioane euro, din care 74,3 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională, și finanțează următoarele trei tipuri de intervenții:

  • Schimb de experiență și bune practici la nivel transnațional;
  • Creșterea capacității administrative;
  • Capitalizarea și diseminarea rezultatelor

Programul URBACT III este organizat în jurul următoarelor obiective principale:

  • Creșterea capacității în implementarea politicilor: îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă.
  • Formularea politicilor: îmbunătățirea modului în care sunt elaborate strategiile de dezvoltare urbană și planurile de acțiune în orașe.
  • Implementarea politicilor: îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă.
  • Consolidarea și împărtășirea cunoștințelor: creșterea accesului profesioniștilor în domeniu și al actorilor implicați în luarea deciziilor la toate nivelurile (UE, național, regional și local) la cunoștințe și know-how din cadrul URBACT privind toate aspectele legate dezvoltarea urbană.

Încă din 2002, peste 1.000 de oraşe europene implicate în Programul URBACT au experimentat valoarea adăugată a cooperării transnaţionale, transferul de bune practici în afara graniţelor naţionale, şi abordarea participativă în elaborarea de politici.

Related posts

Eveniment de informare adresat mediului de afaceri din România, în contextul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană

Alexandru Stefan

România este pregătită să acționeze eficient pentru avansarea dosarelor legislative majore de pe agenda europeană

Adrian Epure

Conferință de presă susținută de ministrul cercetării şi inovării, Nicolae Hurduc, și de comisarul european pentru cercetare, știință şi inovare, Carlos Moedas

Alexandru Stefan