1.1 C
Bucharest
3 februarie 2023
Afaceri externe Știri

Participarea ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a participat luni, 17 iunie 2019, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) de la Luxemburg. Agenda reuniunii a avut ca punct principal o discuție cuprinzătoare privind stadiul și perspectivele implementării Strategiei Globale a Uniunii Europene. Discuția a reunit în format comun miniștrii afacerilor externe și miniștrii apărării. Pe agenda CAE s-a aflat și tema eficientizării Politicii Externe și de Securitate Comune. Miniștrii afacerilor externe au abordat, de asemenea, teme de actualitate de pe agenda de politică externă, precum situația din Republica Moldova și evoluțiile din Sudan.

Miniștrii au adoptat mai multe seturi de Concluzii ale Consiliului, precum: Strategia UE privind Asia Centrală; Angajamentul UE în cooperarea regională la Marea Neagră; Securitate și apărare în contextul Strategiei Globale a UE; Acțiunea UE vizând consolidarea multilateralismului bazat pe reguli; Liniile directoare în domeniul drepturilor omului privind apa potabilă sigură şi salubrizarea. Miniștrii de externe au adoptat o Declarație comună privind Alianța UE-Pacific și o Declarație comună UE-28 privind situația din Sudan.

În intervenția sa, ministrul Teodor Meleșcanu a salutat adoptarea Concluziilor privind rolul UE în cooperarea regională la Marea Neagră, ca una dintre prioritățile Președinției române a Consiliului UE. Oficialul român a exprimat apreciere pentru mesajul politic transmis de UE și de către statele membre în sprijinul cooperării regionale. A subliniat că setul de Concluzii, alături de Agenda Maritimă Comună – adoptată la București, la 21 mai 2019 – și Agenda Strategică pentru Cercetare și Inovare la Marea Neagră – lansată la București, la 8 mai 2019 – constituie pași concreți în vederea reînscrierii durabile a Mării Negre pe agenda Uniunii Europene și pentru reimpulsionarea procesului de implementare a Sinergiei Mării Negre. Ministrul Teodor Meleșcanu s-a referit la contribuția Președinției bulgare a Consiliului UE și a exprimat apreciere și satisfacție față de aportul major al instituțiilor europene  – Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană –  în avansarea dosarului și negocierea unor documente  programatice de importanță deosebită pentru România, îndeosebi în contextul deținerii Președinției Consiliului UE.

De asemenea, ministrul afacerilor externe a salutat adoptarea Concluziilor privind Strategia UE pentru Asia Centrală, document care pune bazele noii viziuni a Uniunii Europene pentru un parteneriat consolidat și modern cu statele central-asiatice. În context, a evidențiat sprijinul activ al țării noastre pentru aprofundarea relațiilor dintre UE și Asia Centrală, ca promotor al conectivității, modernizării și dezvoltării durabile.

Discuțiile privind eficientizarea Politicii Externe și de Securitate Comune a UE s-au purtat asupra modalităților concrete de aplicare a prevederilor tratatului, dar și cu privire la nevoia unui profil mai solid al UE în contextul promovării valorilor și priorităților strategice în mediul multilateral, aspecte incluse și în Declarația liderilor UE adoptată la summit-ul de la Sibiu. Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a evidențiat aportul României la acest exercițiu, subiectul figurând printre temele de interes prioritar pentru țara noastră inclusiv în perioada deținerii Președinției Consiliului UE. A indicat rolul de sprijin jucat de România în facilitarea procesului de reflecție pe această temă, în contextul adoptării Agendei Strategice și în perspectiva viitorului ciclu instituțional.

Miniștrii afacerilor externe şi cei ai apărării din statele membre, reuniți în sesiune comună, au evaluat stadiul implementării și perspectivelor atingerii priorităților fixate acum trei ani prin Strategia Globală a UE. Discuțiile au avut o componentă de bilanț, pe marginea raportului prezentat de Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Vice-președinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini. Oficialii au reconfirmat validitatea tematicilor identificate în textul Strategiei și au propus modalități suplimentare de acțiune. A reieșit interesul major pentru avansarea, în continuare, în următoarele domenii: securitate şi apărare, reziliența internă și a partenerilor, abordarea integrată a conflictelor şi crizelor, cooperarea regională, guvernanța şi multilateralismul bazat pe reguli.

Ministrul afacerilor externe a reiterat sprijinul ferm pentru implementarea, în continuare, a Strategiei Globale a UE în domeniul securității şi apărării, ca opțiune politică principială asumată de România. A exprimat apreciere pentru progresele și realizările înregistrate în Politica de securitate și Apărare, inclusiv a dimensiunii civile, și a evidențiat meritele unei abordări coerente între răspunsul la amenințările hibride, consolidarea rezilienței și comunicarea strategică. A reafirmat necesitatea consolidării cooperării UE-NATO, pe coordonatele asumate politic în ultimii ani, și a promovat relația transatlantică ca pilon fundamental al securității UE.

Miniștrii au avut și un schimb de evaluări pe marginea evoluțiilor din Republica Moldova. A fost reafirmat sprijinul pentru principiile democratice și ale statului de drept, precum și importanța reluării procesului de reforme conform angajamentelor asumate prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, context în care ar putea fi reluat sprijinul financiar și cu expertiză din partea UE. S-a considerat că situația de instabilitate nu a fost depășită, ceea ce va necesita, în continuare o atenție specială din partea UE și a partenerilor strategici.

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a exprimat satisfacția în urma deblocării crizei politice de la Chișinău, prin decizia înțeleaptă a conducerii Partidului Democrat de a accepta o tranziție pașnică. A exprimat preocuparea pentru aspectele de securitate și implicit pentru dosarul transnistrean, subliniind importanța ca UE să continue să sprijine ca orice decizie pentru soluționarea conflictului să fie găsită în cadrul formatului 5+2, cu respectarea deplină a integrității teritoriale și fără a afecta parcursul european al Republicii Moldova. A propus demararea în grupurile de lucru ale Consiliului UE, cu sprijinul Comisiei Europene, a procesului de redactare a unui plan cuprinzător și ambițios de măsuri de asistență, consiliere și sprijin financiar pentru Republica Moldova, care să sprijine și să încurajeze procesele de reformă și agenda politică europeană. Ministrul Teodor Meleșcanu a asigurat partenerii europeni că România va continua să sprijine puternic, și la nivel bilateral, parcursul european și reformele necesare în Republica Moldova.

În cadrul dejunului de lucru, miniștrii au avut un schimb de opinii informal cu ministrul iordanian al afacerilor externe și al expatriaților, Ayman Safadi, privind evoluțiile recente din Orientul Mijlociu. Ministrul afacerilor externe a exprimat aprecierea față de rolul Regatului Hașemit al Iordaniei în regiune, acela de pol de stabilitate, reiterând sprijinul țării noastre pentru consolidarea relației UE-Iordania. În privința Procesul de Pace în Orientul Mijlociu, a evidențiat poziția tradițională a României, de susținere consecventă a necesității rezolvării juste și de durată a conflictului israeliano-palestinian, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Adunării Generale și ale Consiliului de Securitate ONU, prin implementarea soluției celor două state, Israel și Palestina, care să coexiste alături în pace și securitate.

Related posts

Prezentarea programului Președinției Consiliului în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale de către Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii și justiției sociale din România

Alexandru Stefan

Discuții privind viitorul cooperării în domeniul educației și formării profesionale în Europa, în cadrul Reuniunii la nivel înalt desfășurate în București

Alexandru Stefan

Reuniunea Directorilor Generali pentru Ȋnvăţământ Superior (București, 5 – 7 iunie 2019

Iulian Anghel