23 C
Bucharest
14 august 2020
Galerie video Sănătate și protecția consumatorului Știri

Transparența și durabilitatea evaluării științifice a siguranței alimentare de către UE: Regulamentul privind legislația alimentară a fost adoptat

Pe viitor, informațiile științifice care stau la baza evaluării riscurilor în cadrul lanțului alimentar și comunicarea privind siguranța alimentară și vor fi mai transparente și vor fi mai ușor de accesat de către cetățeni. În plus, va fi consolidată guvernanța Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), cu o mai mare implicare a statelor membre în consiliul său de administrație.

Consiliul a adoptat astăzi o versiune revizuită a „Regulamentului privind legislația alimentară generală”, care își are originea în inițiativa cetățenească europeană privind glifosatul. Noul regulament, care modifică, de asemenea, opt acte legislative referitoare la anumite sectoare ale lanțului alimentar, va fi publicat în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dar se va aplica în cea mai mare parte din 2021.

Conform noilor norme, studiile și informațiile care însoțesc o cerere privind un document științific formulată de către EFSA sunt făcute publice în mod automat atunci când o cerere depusă de un operator din sectorul alimentar este validată sau considerată admisibilă. Informațiile confidențiale vor fi protejate în circumstanțe justificate în mod corespunzător, iar cererile de confidențialitate vor fi evaluate de către EFSA.

Alte măsuri introduse de legislația alimentară generală revizuită includ:

  • posibilitatea Comisiei de a solicita EFSA să comande efectuarea unor studii în mod excepțional cu scopul de a verifica datele utilizate în cadrul procesului său de evaluare a riscurilor
  • o nouă bază de date a studiilor comandate de operatorii economici din sectorul alimentar
  • un rol mai activ al statelor membre în a sprijini EFSA să atragă oamenii de știință cei mai bine pregătiți să participe în număr mai mare la grupurile științifice
  • o mai bună comunicare a riscurilor între toți actorii – Comisia, EFSA, statele membre și părțile interesate din sectorul public
  • misiuni de constatare ale Comisiei pentru a asigura conformitatea laboratoarelor/studiilor cu standardele relevante

Related posts

Alegerile pentru PE: UE adoptă noi norme pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal de către partidele politice europene

Alexandru Stefan

Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot, în calitate de Reprezentant Special al Guvernului României pentru Relația cu Parlamentul European pe durata Președinției la Consiliul Uniunii Europene, la dezbaterea organizată de AFCO

Alexandru Stefan

Directiva privind gazele naturale: acord provizoriu privind noile norme pentru conductele de gaze către și din țările terțe

Iulian Anghel