5.6 C
Bucharest
9 decembrie 2022
Afaceri generale Știri

Co-prezidarea de către ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, a celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România

Lucrările celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, organizate astăzi, 13 iunie 2019, la Sibiu, au fost conduse de cei doi co-preşedinţi, George Ciamba, ministru delegat pentru afaceri europene  și Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului Federal german pentru imigranți și minorități naționale în cadrul Ministerului Federal de Interne. Au fost prezenți și ambasadorul României în Republica Federală Germania, Emil Hurezeanu, respectiv ambasadorul Republicii Federale Germania în România, Cord Meier-Klodt.

Sesiunea a reunit reprezentanți ai conducerii Forumului Democrat al Germanilor din România, ai asociațiilor sașilor și șvabilor din Germania, ai prefecturilor din județele cu o comunitate germană semnificativă și ai ministerelor de linie din România și Germania cu atribuții în domeniu.

În cadrul sesiunii s-a discutat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia sesiunii precedente a Comisiei mixte (Berlin, iunie 2018) și a fost convenită inițierea unor noi proiecte vizând păstrarea și consolidarea identității culturale a persoanelor aparținând minorității germane din România.

„Minoritatea germană din România a stat mereu la baza dialogului constructiv dintre România și Germania, fiind un veritabil liant între țările noastre, iar astăzi relațiile bilaterale cu partenerii noștri germani sunt puternice și privilegiate. În ultima perioadă, consultările politice au avut un ritm susținut, iar relațiile economice bilaterale au evoluat, nivelul schimburilor comerciale fiind în creștere”, a spus ministrul George Ciamba. De asemenea, a amintit că Germania este de mulți ani primul partener comercial al României și al treilea investitor în țara noastră.

În acest sens, ministrul pentru afaceri europene George Ciamba a reafirmat faptul că Guvernul României acordă o importanța deosebită asigurării unui cadru favorabil păstrării identității minorității germane, precum și că rezultatele colaborării româno-germane în acest domeniu constituie un model la nivel european.

Amintind că primul mandat al României de Președinție a Consiliului UE se derulează în baza principiului „coeziunii ca valoare europeană comună” înțeleasă ca unitate, egalitate de tratament și convergență, demnitarul român a punctat importanța coeziunii naționale în cadrul mai larg al coeziunii europene.

În context, au fost evidențiate eforturile celor două părți pentru păstrarea patrimoniului cultural, mai ales a bisericilor fortificate, acesta fiind și unul dintre obiectivele Președinției române, aspect abordat și cu prilejul reuniunii informale a miniștrilor pentru afaceri europene pe tema patrimoniului cultural european (Paris, 3 mai 2019), co-prezidate de ministrul George Ciamba.

Părțile au negociat și adoptat Protocolul celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei, în care sunt stabilite principalele obiective de cooperare ale celor două guverne în acest domeniu și cadrul pentru dezvoltarea subsecventă a proiectelor destinate etnicilor germani din România.

 

Related posts

Mesajul ministrului delegat pentru afaceri europene cu ocazia Zilei Europei

Alexandru Stefan

România promovată în cadrul “Zilei porților deschise” la instituțiile europene din Bruxelles

Iulian Anghel

Experții UE în domeniul securității sociale se reunesc, în 23 și 24 mai, la București

Iulian Anghel