11.2 C
Bucharest
26 martie 2023
Ocuparea forței de muncă și politică socială Știri

Prima Reuniune Ministerială UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale

Actualul Trio de Președinții ale Consiliului UE (România, Finlanda și Croația), împreună cu Comisia Europeană, reprezentată de Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, s-au întâlnit în Luxemburg, în 12 iunie 2019, cu partenerii din Balcanii de Vest în cadrul primei reuniuni ministeriale anuale UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale.

În urma reuniunii, Trioul de Președinții și Comisia reamintesc strategia din 2018 privind Balcanii de Vest, prin care Comisia Europeană solicită un angajament sporit al Uniunii Europene cu Balcanii de Vest. Strategia descrie prioritățile și domeniile de cooperare comună consolidată pentru a face față provocărilor specifice cu care se confruntă Balcanii de Vest.

Suntem conștienți de angajamentul necesar pentru a sprijini transformarea politică, economică și socială din Balcanii de Vest, pe baza unor progrese concrete în reformele socio-economice care sunt în beneficiul tuturor persoanelor din regiune și care contribuie la îndeplinirea cerințelor UE.

Menționăm că prima reuniune ministerială UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale reflectă importanța unei noi dimensiuni sociale consolidate în Balcanii de Vest, cu un accent sporit pe ocuparea forței de muncă și reformele sociale.

Reamintim că perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și Programele de Reformă Economică sunt cadrele stabilite împreună cu partenerii din regiune pentru avansarea reformelor sociale și pe piața muncii. Salutăm angajamentul continuu al partenerilor noștri din Balcanii de Vest pentru această cooperare bazată pe valori europene comune, standarde și practici care vizează prosperitatea și bunăstarea.

Amintim că Pilonul european al drepturilor sociale proclamat de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, la data de 17 noiembrie 2017, exprimă principiile și drepturile esențiale pentru buna și corecta funcționare a piețelor muncii și pentru sistemele de protecție socială.

Prin urmare, salutăm Declarația Ministerială a Inițiativei Regionale din Balcanii de Vest privind îmbunătățirea politicii sociale în Balcanii de Vest din noiembrie 2018. Aceasta conține angajamente fundamentale, în special sprijinirea ocupării forței de muncă, combaterea excluziunii sociale și discriminării, promovarea justiției și protecției sociale, creșterea egalității între femei și bărbați. Salutăm, de asemenea, angajamentul regiunii de a aborda în comun provocările sociale și pe piața muncii prin consolidarea cooperării regionale în aceste domenii.

Reamintim că în 2016 a fost stabilit un dialog economic și financiar periodic între UE și Balcanii de Vest pentru a sprijini avansarea unor reforme structurale ample în regiune. Balcanii de Vest au prioritizat din ce în ce mai mult reformele structurale, printre altele în domeniile pieței muncii și ocupării forței de muncă, protecției sociale, educației și competențelor.

Remarcăm faptul că economiile din Balcanii de Vest și UE prezintă multe provocări comune în domeniul ocupării forței de muncă și în cel social. Schimbul de opinii de astăzi s-a axat pe abordarea provocărilor cu privire la promovarea piețelor incluzive ale forței de muncă și dezvoltarea competențelor.

Remarcăm faptul că, deși recunoaștem progresele recente în ceea ce privește creșterea ocupării forței de muncă și scăderea șomajului în Balcanii de Vest, există încă lacune semnificative în ceea ce privește dezvoltarea unor piețe incluzive ale forței de muncă care  să ofere oportunități și stimulente pentru munca plătită pentru toate persoanele de vârstă activă. Regiunea ar trebui să valorifice potențialul tinerilor, al femeilor și al șomerilor pe termen lung, care în prezent este insuficient utilizat pentru a stimula o creștere suplimentară în viitor. A fost subliniat rolul important al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în acest sens. Ar trebui consolidate măsurile active pe piața muncii care sprijină participarea femeilor și a grupurilor vulnerabile, cum ar fi minoritățile și persoanele cu dizabilități.

Remarcăm faptul că promovarea dezvoltării competențelor în conformitate cu nevoile pieței muncii reprezintă o provocare pentru fiecare țară. Balcanii de Vest progresează în gestionarea unui proces complex de tranziție pe fondul factorilor globali ai schimbării, cum ar fi îmbătrânirea, digitalizarea, globalizarea, emigrarea și schimbările climatice. O dezvoltare a competențelor orientată spre viitor necesită creșterea calității educației și formării la toate nivelurile, de la educația timpurie a copiilor până la oportunitățile de învățare de-a lungul vieții.

Reamintim că eforturile de reformă trebuie să se axeze pe îmbunătățirea guvernanței anticipării și potrivirii competențelor, creșterea ratelor de absolvire și sisteme educaționale și de formare mai incluzive. Trebuie consolidată coordonarea tuturor actorilor implicați în dezvoltarea competențelor (ministerele, instituțiile de învățământ, organizațiile societății civile, sectorul privat).

Reamintim că dialogul social joacă un rol central în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor economice, de ocupare a forței de muncă și sociale și încurajează partenerii noștri din Balcanii de Vest să urmeze o abordare incluzivă cu partenerii sociali. Angajamentul cu un spectru larg al societății civile va asigura avansarea într-o manieră incluzivă a proceselor de reformă în beneficiul tuturor cetățenilor.

Reamintim că Uniunea Europeană lucrează la identificarea celui mai bun mod de a continua să sprijine regiunea Balcanilor de Vest în procesul de transformare, atât din punct de vedere politic, cât și financiar. O dată cu încheierea ciclului financiar actual al Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) și fără a aduce atingere negocierii eventualelor pachete financiare noi, Balcanii de Vest și Comisia decid să reflecteze strategic asupra valorificării  progreselor înregistrate și consolidării dezvoltării economice și sociale în cadrul viitorului cadru financiar.

Salutăm intenția Croației de a găzdui următoarea reuniune ministerială anuală UE-Balcanii de Vest privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale în timpul președinției sale în anul 2020.

Related posts

Fondul european de ajustare la globalizare: Consiliul convine asupra poziției sale

Alexandru Stefan

Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii – sosirea delegațiilor și declarații de presă

Alexandru Stefan

VIDEO Consiliul Competitivitate, piață internă și industrie: principalele rezultate

Alexandru Stefan