9.3 C
Bucharest
9 decembrie 2022
Justiție Știri

Rezultatele reuniunii miniștrilor justiției în cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne, Luxemburg, 6-7 iunie 2019

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în perioada 6-7 iunie 2019 are loc, la Luxembourg, reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI).

Ana BIRCHALL, ministrul justiției, interimar, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, a condus, în data de 6 iunie 2019, lucrările Secțiunii Justiție a Consiliului JAI.

Referindu-se la obiectivele atinse de România în cadrul mandatului de Președinție la Consiliul UE, ministrul Ana Birchall a declarat că „rezultatele acestui Consiliu confirmă fără echivoc prestația foarte bună a României ca Președinție a Consiliului UE și statutul de partener de încredere în procesul de consolidare și promovare a proiectelor europene, dar și capacitatea de înțelegere, ca broker onest,  a abordărilor proprii celorlalte state membre și de armonizare a intereselor acestora in procesul de negociere interinstituțională. În concordanță cu principiile și valorile europene, Ministerul Justiției va continua să participe activ la avansarea politicilor Uniunii ca promotor al unei justiții independente, orientată spre stabilitate și predictibilitate.

Pe agenda reuniunii s-au aflat atât propuneri legislative, cât și instrumente nelegislative, în domenii de interes pentru consolidarea spațiului de libertate, securitate și justiție al Uniunii Europene.

Consiliul a adoptat decizii privind mandatele de negociere privind un acord UE-SUA în domeniul probelor electronice în scopul cooperării judiciare în materie penală și, respectiv, participarea la negocierile privind un  Al Doilea Protocol adițional la Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică.

De asemenea, au fost adoptate Concluzii ale Consiliului privind reținerea datelor și, respectiv, sinergiile dintre Eurojust și rețelele judiciare europene în materie penală. Totodată, în cadrul reuniunii, s-a confirmat larga susținere pentru rapoartele Președinției privind viitorul dreptului penal substanțial și, respectiv, calea de urmat în domeniul recunoașterii reciproce în materie penală.

Consiliul a luat notă de progresele înregistrate în negocierile privind Propunerea de regulament privind legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunilor de creanță, inițiativă legislativă cu rol important în avansarea agendei UE în domeniile economic și financiar. Miniștrii justiției din statele membre UE au avut și o dezbatere de orientare  pe tema digitalizării cooperării judiciare în materie civilă și comercială, în contextul revizuirii regulamentelor privind comunicarea actelor, respectiv obținerea probelor. Digitalizarea poate contribui semnificativ la eficientizarea cooperării transfrontaliere.

Dintre punctele adoptate fără dezbatere, amintim Directiva privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență si de remitere de datorie și completarea la abordarea generală privind anexele la Regulamentul privind ordinele europene de furnizare și conservare a probelor electronice în materie penală.

De asemenea, miniștrii justiției și-au exprimat voința politică pentru participarea UE, în calitate de observator, la GRECO (Grupul statelor împotriva corupției), structură înființată de Consiliul Europei.

Dejunul de lucru al miniștrilor justiției a avut ca temă „Formarea judiciară pentru consolidarea încrederii reciproce”, confirmând importanța acestui domeniu pentru crearea unei culturi juridice europene comune.

 

Related posts

Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, la dezbaterea privind retragerea Regatului Unit – Bruxelles

Iulian Anghel

Impozitarea: Consiliul revizuiește lista UE a jurisdicțiilor necooperante

Iulian Anghel

Finanțarea pentru politicile din domeniile migrației, frontierelor și securității: Consiliul își stabilește poziția

Iulian Anghel