1.1 C
Bucharest
3 februarie 2023
Afaceri economice și financiare Știri

Reuniunea Consiliului Competitivitate, Piață Internă și Industrie, 27 mai 2019, Bruxelles

Azi 27 mai 2019, a avut loc la Bruxelles, a doua reuniune a Consiliului Competitivitate al UE organizat sub auspiciile Președinției române a Consiliului UE și aflat în coordonarea Ministerului Economiei.

Lucrările Consiliului Competitivitate au fost prezidate de domnul Nicolae Hurduc, Ministrul Cercetării și Inovării. Ministerul Economiei a fost reprezentat de domnul Ilie Călin Bodea, Secretar de Stat.

Ultima reuniune a Consiliului Competitivitate organizată sub egida Președinției române a Consiliului UE a avut pe ordinea de zi subiecte de mare actualitate pe agenda strategică europeană referitoare la industrie, Piața Unică a UE, turism, dosare legislative adoptate în primul semestru al anului 2019.

Ministerul Economiei a propus statelor membre adoptarea a trei seturi de Concluzii în domenii importante pentru economia europeană: Concluziile privind o Strategie pentru politica industrială a UE: „O viziune pentru 2030”, Concluziile privind ”Un nivel nou de ambiție pentru o Piață Unică competitivă” și Concluziile privind ”Competitivitatea sectorului turismului ca motor de creștere economică durabilă, al creării de locuri de muncă și al coeziunii sociale în UE”.

Concluziile Consiliului privind industria recomandă ca viitoarea strategie de politică industrială să evidențieze oportunitățile pentru industria europeană și să abordeze provocările întâmpinate de aceasta, să cuprindă toate domeniile relevante de politică și să fie precizate obiective și indicatori de politică. Totodată, viitoarea strategie ar trebui să fie însoțită de un plan specific de acțiune care să conțină măsuri concrete, un calendar de punere în aplicare și mecanisme corespunzătoare de monitorizare.

Concluziile Consiliului privind Piața Unică reflectă faptul că trebuie să acordăm o atenție deosebită provocărilor digitalizării și noilor modele de afaceri, aplicării principiilor unei mai bune reglementări, precum și necesitatea de a continua eforturile de eliminare a barierelor nejustificate din cadrul Pieței Unice, punerii în aplicare a cadrului de reglementare existent, precum și a necesității plasării cetățenilor și a afacerilor în centrul atenției.

„Președinția Română a Consiliului UE a acordat o importanță deosebită dezvoltării unei strategii cuprinzătoare și pe termen lung pentru politica industrială a UE cu o viziune clară pentru 2030 și a unei viziuni pe termen lung pentru o Piață Unică mai eficientă și mai competitivă. Discuțiile și concluziile de astăzi reprezintă o contribuție substanțială a Consiliului UE Competitivitate la viitoarele inițiative ale Comisiei Europene în ceea ce privește politica industrială și Piața Unică”, a declarat Nicolae Hurduc, Ministrul Cercetării și Inovării.

Primul subiect pe agenda Consiliului UE Competitivitate a vizat bilanțul competitivității unde s-a discutat despre implicațiile concurenței de piață pentru competitivitatea economiei europene, pe baza celei mai recente analize a Comisiei Europene. Discuțiile au reliefat că în ceea ce privește noile tehnologii digitale, acestea stimulează creșterea productivității și competitivitatea, dar pot, în anumite cazuri, conduce la situații unde nu mai există condiții egale de concurență. În astfel de cazuri, sunt imperative intervenții rapide și care să restabilească mediul concurențial.

Cel de-al doilea punct pe ordinea de zi a vizat o dezbatere comună privind viitorul strategiei europene de politică industrială și al Pieței Unice europene, pentru următoarea decadă. Stabilirea unei agende ambițioase a UE pentru interconectarea politicii industriale și a celei privind Piața Unică va fi esențială pentru competitivitatea UE la nivel mondial. O Piață Unică puternică și funcțională oferă condițiile-cadru adecvate pentru ca industria UE, în special întreprinderile mici și mijlocii, să facă față provocărilor actuale și viitoare și să profite de oportunitățile generate.

Cel de-al treilea subiect pe ordinea de zi a fost turismul, un sector de mare importanță pentru economia UE. Pentru prima dată după 5 ani, Președinția română a Consiliului UE a reușit adoptarea Concluziilor privind competitivitatea sectorului turismului ca motor de creștere economică durabilă, al creării de locuri de muncă și al coeziunii sociale în UE.

La dejunul ministerial s-a discutat despre achizițiile publice transfrontaliere și contribuția acestora la adâncirea Pieței Unice.

La finalul întrunirii, subliniind progresul semnificativ obținut de Președinția română la Consiliul UE, miniștrii au fost informați cu privire la dosarele legislative pentru care a fost obținut acordul: Directiva privind conversiile, fuziunile și divizările transfrontaliere, Directiva privind modernizarea normelor UE în materie de protecție a consumatorilor, Directiva privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor, Regulamentul privind siguranța generală a vehiculelor cu motor.

De asemenea, Consiliul UE Competitivitate a fost informat despre rezultatele Forumului Industriei Auto care a avut loc la Craiova, în România și despre activitatea în domeniul mai bunei legiferări derulată în acest semestru de Președinția română a Consiliului UE.

La finalul reuniunii, ministrul Nicolae Hurduc a predat simbolic delegației finlandeze ștafeta Președinției Consiliului UE.

Related posts

Diferențele de remunerare între femei și bărbați și investiții în dezvoltarea de competențe, temele discutate în prima zi a Reuniunii informale a Consiliului EPSCO

Alexandru Stefan

Reuniunea informală a miniștrilor de finanțe, 5-6 aprilie, București

Alexandru Stefan

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a organizat în cadrul RO2019EU primul eveniment dedicat diasporei și informării pe tema traficului de persoane

Alexandru Stefan