3.1 C
Bucharest
1 februarie 2023
Mediu Știri

Reuniunea informală a miniștrilor mediului

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în perioada 20 – 21 mai 2019, va avea loc reuniunea informală a miniștrilor mediului din statele membre ale Uniunii Europene (Consiliul informal de mediu).

Evenimentul se va desfășura la București, la Palatul Parlamentului și va fi găzduit și co-prezidat de viceprim-ministrul, ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu împreună cu ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș (foto).

La reuniunea informală  vor participa miniștri pentru mediu din statele membre UE, statele AELS și statele candidate la aderarea UE,   comisarul european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit – Karmenu Vella, reprezentanți ai Secretariatului General al Consiliului, directorul executiv al Agenției Europene de Mediu și Secretarul General al Biroului European de Mediu.

Luni, 20 mai 2019, în prima sesiune a Consiliului informal de mediu, va avea loc o dezbatere privind schimbările climaticeSoluții inovative și rolul cetățenilor în asigurarea unui viitor cu emisii reduse de carbon: cum să fructificăm mai bine oportunitățile legate de stilul de viață, economie circulară, planificare spațială, etc.

În a doua sesiune de lucru se va aborda tematica biodiversității – „Rezultatele IPBES asupra Evaluării  Globale ale Biodiversității și Serviciilor Ecosistemelor: Implicații pentru cadrul global și al Uniunii Europene pentru biodiversitate post 2020

Marți, 21 mai 2019, va avea loc cea de-a treia sesiune de lucru a reuniunii pe tema managementului resurselor de apă – controlul poluării apei cu plastice/microplastice din râuri către mări.

Agenda reuniunii informale a miniștrilor pentru mediu:

Schimbări climatice

Prima sesiune de lucru a Consiliului Informal de Mediu, ce are loc în 20 mai 2019, este dedicată domeniului schimbărilor climatice. Dezbaterile se axează pe soluțiile inovative și pe rolul cetățeanului în viitorul cu emisii scăzute de carbon: cum să valorifice mai bine oportunitățile legate de stilul de viață, circularitate, planificare spațială. Acțiunea cetățenilor trebuie recunoscută și integrată într-o economie neutră din punct de vedere climatic. Utilizarea tuturor opțiunilor disponibile, inclusiv a soluțiilor auxiliare, poate diversifica variantele de reducere ale emisiilor de carbon.

Cetățenilor europeni li se cere o participare puternică și implicare în acțiunile pentru o decarbonizare de lungă durată. Aceasta presupune o mai bună informare a cetățenilor în legătură cu impactul acțiunilor lor, care să conducă la un comportament mai conștient în ceea ce privește clima și la un sentiment sporit de responsabilitate individuală. Opțiunile consumatorilor, de exemplu în ceea ce privește mobilitatea, locuințele și consumul de alimente, care reduc consumul de energie sau utilizarea anumitor produse și servicii cu un volum mare de carbon pot contribui direct la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. O societate neutră din punct de vedere climatic va beneficia de mai multă circularitate. Aceste schimbări vor trebui să treacă dincolo de activitățile de reciclare și să aibă o abordare sistemică autentică.

Biodiversitate

Cea de-a doua sesiune de lucru a Consiliului Informal de Mediu  va fi dedicată domeniului biodiversității. Dezbaterile vor începe cu rezultatele evaluării globale a Platformei interguvernamentale privind biodiversitatea și serviciile ecosistemelor (IPBES): implicațiile pentru UE și cadrul global privind biodiversitatea după 2020, urmate de mesajele principale din Rezumatul pentru factorii de decizie (SPM) din Evaluarea globală a serviciilor biodiversității și a ecosistemelor. SPM propune obiective și direcții de guvernare pentru sustenabilitate și posibile acțiuni și căi de realizare a acestora.

Prezentarea aspectelor menționate mai sus va fi urmată de cea referitoare la legătura dintre rapoartele IPBES, cadrul global privind biodiversitatea după 2020 si cadrul strategic până în 2030 al IPBES. Acest cadru urmărește să avanseze realizarea obiectivului general al IPBES, acela de a consolida interfața științifică-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemelor pentru conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității, bunăstarea umană pe termen lung și dezvoltarea durabilă.

Managementul apelor

În cea de-a doua zi a Consiliului Informal de Mediu va avea loc sesiunea a III-a a lucrărilor privind managementul resurselor de apă și controlul poluării apei cu plastice/microplastice din râuri către mări. Efectele plasticului și microplasticului asupra ecosistemelor acvatice sunt generate de persistența, deteriorarea, acumularea și toxicitatea potențială. Plasticul și microplasticul au fost identificate în apă, pe fundul mării, în zonele de mare adâncime și în biotă. Pentru apele de suprafață există câteva studii realizate pe râuri mari și lacuri. Soarta acestor produse este analizată în special în ecosistemele marine ca urmare a impactului negativ pe care aceste substanțe o au asupra biotei.

Experimentele de laborator au demonstrat ingestia și bioacumularea acestor reziduuri de către vertebratele și nevertebratele marine (pești, mamifere), precum și de organismele de apă dulce. În vederea combaterii problemelor referitoare la producția, comercializarea, utilizarea și reciclarea plasticului este necesară regândirea și îmbunătățirea funcționării acestei rețele, ceea ce implică o cooperare mai bună între toți factori implicați: producători, reciclatori, comercianți, consumatori și factori de decizie.

 Informații practice:

ACREDITARE

Acreditarea jurnaliștilor se poate face direct la Palatul Parlamentului, intrarea S2, între  07:30 și 17:00, urmând procedura de late accreditation.

Pentru a obține ecusoanele de acreditare pentru acest eveniment, jurnaliștii vor trebui să prezinte buletinul sau pașaportul precum și scrisoarea de solicitare pentru acreditare de la instituția media pe care o reprezintă.

Obținerea ecusonului de acces la acest eveniment se poate face doar personal.

CENTRUL DE PRESĂ

Ore de funcționare: 7:30 – 20:00

Adresa: Strada Izvor, nr. 2-4, Sector 5, intrarea S2

Centrul de presă este accesibil jurnaliștilor în timpul Reuniunii informale și se află la Palatul Parlamentului din București, în Sala Iuliu Maniu, Nivel P.

Mai multe informații utile pentru jurnaliști pot fi accesate în GHIDUL MEDIA: https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/media-guide_en-1.pdf

PROGRAM MEDIA PRELIMINAR:

Luni, 20 mai 2019

Locație : Palatul Parlamentului

  • 08:30 – 09:15 Doorstep (în interiorul clădirii, intrarea C1)
  • 08:45 – 09:15 Handshake – (intrarea C1, în fața Sălii Brătianu)
  • 09:15 – 09:30 Tour de table (Sala Brătianu)
  • 13:00 – 13:15 Fotografie de familie (în fața Sălii Cuza)
  • 15:00–15:30 Conferință de presă cu participarea viceprim-ministrului, ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu și a comisarului european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete (Sala Nicolae Iorga)

Marți, 21 mai, 2019

 Locație: Palatul Parlamentului

  • 08:30 – 09:15 Doorstep (în interiorul clădirii, intrarea C1)
  • 08:45 – 09:15 Handshake (intrarea C1, în fața Sălii Brătianu)
  • 09:15 – 09:30 Tour de table (Sala Brătianu)
  • 11:00 – 11:15 Fotografie de familie (în fața Sălii Cuza)
  • 11:15–12:00 Conferință de presă cu participarea viceprim-ministrului, ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, a ministrului Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș și a comisarului european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella  ( Sala Nicolae Iorga)

WHO’S WHO

Related posts

Președinția română a Consiliului UE a obținut acord politic cu Parlamentul European pe 9 dosare din domeniul Uniunii Piețelor de Capital

Iulian Anghel

Garantarea unor alegeri europene libere și corecte: Consiliul a adoptat concluzii

Iulian Anghel

Conferința ”e – Justiție – Provocări și Oportunități în Era Digitală” – 20-21 mai 2019

Iulian Anghel