1.9 C
Bucharest
5 decembrie 2022
Mediu Știri

Participarea delegaţiei României, în contextul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, la Conferinţele Părţilor la Convenţiile Basel, Rotterdam şi Stockholm

Delegația României a participat, în perioada 29 aprilie – 10 mai, la întâlnirile celei de-a paisprezecea Conferinţe a Părţilor la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, celei de-a noua Conferinţe a Părţilor la Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi şi a celei de-a noua Conferinţe a Părţilor la Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional.

La aceste conferințe au fost prezente state părţi la Convenţii, state care vor să adere la acestea, organizaţii internaţionale precum UNEP, UNIDO, UNDP şi ONG-uri internaţionale.

În contextul exercitării Președinției la Consiliul Uniunii Europene, România a asigurat coordonarea poziției comune a celor 28 de State Membre. Delegația României a fost condusă de domnul Róbert Szép, comisar general adjunct în cadrul Gărzii Naționale de Mediu și a fost compusă din specialiști ai instituțiilor responsabile cu punerea în aplicare a prevederilor Convențiilor și ai Misiunii Permanente a României la Geneva.

Tema principală a întâlnirilor a fost ” O planeta curată, oameni sănătoși: o bună gestionare a deșeurilor și a substanțelor chimice”. Întâlnirile au inclus sesiuni comune care să acopere aspecte relevante pentru cel puțin două convenții și sesiuni separate ale reuniunilor fiecăruia dintre cele trei COP-uri.

Convenţia de la Basel reglementează controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase, precum şi eliminarea acestora. Subiectul de pe agenda COP14 Basel care a stârnit interesul cel mai ridicat se referă la poluarea marină cu plastice şi microplastice. În sesiunea plenară în cadrul căreia s-a abordat acest subiect, peste 80 de delegaţii au avut intervenţii prin care au evidenţiat importanţa acestei probleme. În acest sens, COP14 şi-a propus să identifice şi să adopte soluţii agreate de cele 187  de ţări, Părţi la Convenţie cu privire la gestionarea ecologică a deşeurilor din plastic şi întărirea controlului transportului internaţional al acestor deşeuri.

Referitor la gestionarea şi controlul deşeurilor din plastic, România a susţinut că este necesar să se ţină cont de principiile Economiei Circulare pentru a încuraja reciclarea deşeurilor şi salvarea resurselor naturale.

COP14 Basel a adoptat ghiduri tehnice privind: gestionarea raţională din punct de vedere ecologic a deşeurilor periculoase şi a altor deşeuri, gestionarea deşeurilor cu conţinut sau contaminate cu poluanţi organici persistenţi şi mercur, gestionarea deşeurilor menajere, precum şi măsuri referitoare la o mai bună punere în aplicare a prevederilor Convenţiei de la Basel.

Convenția de la Stockholm privind Poluanții Organici Persistenți (POPs) este un tratat  internațional care are ca principal scop protejarea sănătății umane și a mediului față de chimicalele persistente pe termen lung în mediu, larg  răspândite în zonele geografice, care se acumulează în lanțul trofic.

Convenția de la Stockholm a fost ratificată de România, ca țară Parte, prin Legea 261/2004 pentru ratificarea Convenției privind poluații organici persistenți, fiind adoptată la Stockholm la 22 mai 2001.

În intervalul 29 aprilie – 2 mai au avut loc lucrările celei de-a noua Conferințe a Convenției de la Stockholm.

În cadrul acesteia au fost aprobate deciziile pentru includerea DICOFOL și PFOA în anexa A, deciziile pentru includerea PFOS în anexa B, cu excepțiile specifice pentru producție și utilizare. Țările în curs de dezvoltare au solicitat asistență tehnică și financiară pentru consolidarea capacităților de dezvoltare pentru gestionarea ecologică a  substanțelor menționate, identificarea și utilizarea alternativelor. De asemenea, au fost prezentate de către  Secretariatul Convenției, rapoartele privind implementarea acesteia.

Deciziile au fost discutate și adoptate în şedința Plenară ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul  grupurilor de contact (Grupul privind listarea substanțelor chimice; Grupul privind mecanismul de conformitate, Grupul privind asistența tehnică/resurse financiare).

Conform agendei de lucru privind desfăşurarea Conferinţei Părţilor 2019 (COP9), dezbaterile tematicilor Convenţiei de la Rotterdam au avut loc în ultima parte, astfel perioada rezervată acestora a fost 7 mai – 9 mai 2019.

După 15 ani de încercări de găsire a consensului între Părţi, a fost luată o decizie istorică  în data de 8 Mai 2019 (ziua a 9-a a dezbaterilor COP9) reprezentând primul vot COP din istoria de 20 de ani a Convenţiei de la Rotterdam, adoptându-se astfel noua anexă VII privind procedura şi mecanismul de conformitate.

De asemenea, s-a decis listarea substanțelor chimice Hexabromciclododecan (HBCDD) şi a Foratului în anexa III a Convenţiei de la Rotterdam, supunându-le astfel nu unei interdicţii, ci unei proceduri de consimţământ prealabil în cunoștință de cauză, ce permite țărilor să cunoască nivelul importului acestor substanțe chimice pe teritoriul lor, permițându-le totodată să aplice măsuri adecvate de gestionare a riscurilor, asigurând, în cele din urmă, utilizarea durabilă a acestor produse chimice.

În ceea ce privește listarea substanțelor chimice s-au înregistrat progrese remarcabile în cadrul Convenţiei de la Rotterdam, ce a fost ratificată în 10 septembrie 1998, iar până în acest moment sunt 161 de state semnatare, sporind astfel nivelul de protecție a sănătății umane și a mediului.

În ultima zi a reuniunii, 10 mai 2019 au fost supuse adoptării Deciziile privind aspectele comune ale celor 3 Convenții.

Related posts

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, vorbește în Parlamentul European despre politica de coeziune pe durata președinției României la Consiliul UE

Alexandru Stefan

Consiliul Afaceri Externe – declarația de presă a ministrului de externe român Teodor Meleșcanu

Alexandru Stefan

Soluții pentru o Europă 2050 fără emisii de carbon: contribuția tehnologiilor cu emisii reduse de carbon

Iulian Anghel