3.8 C
Bucharest
28 noiembrie 2022
Afaceri economice și financiare Comerț exterior Știri

Comitetul pentru Politică Comercială – Servicii și Investiții a discutat, la București, despre comerțul electronic și perspectivele înființării unei Curți Multilaterale de Investiții

Reuniunea informală a Comitetului pentru Politică Comercială – Servicii și Investiții (CPC-SI), sub mandatul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene (UE), a avut loc la București, în perioada 6-7 mai 2019. Comitetul are rolul de a pregăti procesul decizional la nivelul Consiliului UE în ceea ce privește relațiile comerciale bilaterale, negocierile din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și legislația UE din domeniul politicilor comerciale în materie de servicii și investiții.

La reuniunea de la București, reprezentanții statelor membre și ai Comisiei Europene au discutat despre strategia UE în negocierile privind comerțul electronic derulate în cadrul OMC. Aceste negocieri au fost lansate la 25 ianuarie 2019, printr-o declarație comună făcută la Davos de 76 de membri ai OMC (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157643.pdf), și au ca obiect stabilirea de reguli globale privind comerțul electronic, precum: facilitarea tranzacțiilor informatizate transfrontaliere (inclusiv în ceea ce privește procedurile vamale sau utilizarea semnăturilor și contractelor electronice), eliminarea obstacolelor de tip protecționist referitoare la transferul internațional de date, protecția consumatorilor și îmbunătățirea încrederii acestora în mediul on-line, combaterea spam-ului, interzicerea permanentă a taxelor vamale la transmisiunile electronice etc.

Uniunea Europeană participă activ în cadrul negocierilor comerciale desfășurate la Geneva. Sub mandatul Președinției Române, au fost discutate în cadrul CPC-SI propunerile inițiale de text ale Uniunii Europene în cadrul acestor negocieri (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157880.pdf) și sunt dezbătute în prezent, în vederea adoptării, directive de negociere suplimentare. Obiectivele Uniunii Europene sunt inițierea unui proces de negociere transparent și deschis participării unui număr cât mai mare de membrii OMC și generarea de noi oportunități privind comerțul transfrontalier, inclusiv pentru IMM-uri, prin eliminarea unor obstacole tradiționale asociate cu distanța.

Discuțiile de la București au abordat și subiectul protecției investițiilor, din perspectiva promovării noii abordări a UE privind reglementarea diferendelor între investitori și stat în cadrul forurilor internaționale. Punctul focal al discuțiilor a fost reprezentat de inițiativa UE de reformă a sistemului de soluționare a litigiilor între investitori și stat (ISDS), care se desfășoară sub egida Comisiei ONU pentru Dreptul Comerțului Internațional (UNCITRAL), și înființarea Curții Multilaterale de Investiții.

Președinția română a CPC-SI a coordonat dezbaterile în vederea consolidării poziției Uniunii Europene cu privire la subiectele de pe agenda, prin armonizarea elementelor de poziționare ale statelor membre, mandatul său fiind ghidat de cei patru piloni principali de acțiune definiți în cadrul Programului Președinției Române: (1) Europa convergenței, (2) Europa siguranței, (3) Europa – actor global și (4) Europa valorilor comune.

Discuțiile purtate la București cu privire la agrearea unei strategii comune a statelor membre și a Comisiei Europene în două domenii importante și de actualitate ale politicii comerciale comune, respectiv comerțul electronic și propunerea UE de înființare a Curții Multilaterale de Investiții, reflectă importanța pe care PRES RO o acordă menținerii și promovării rolului UE de actor global.

Related posts

Reuniunea ministerială UE-SUA în domeniul Justiție și Afaceri Interne București, 19 iunie 2019

Alexandru Stefan

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: Consiliul confirmă acordul cu privire la consolidarea mandatului

Iulian Anghel

Uniunea bancară: Consiliul adoptă măsuri de reducere a riscurilor în sistemul bancar

Alexandru Stefan