3.1 C
Bucharest
1 februarie 2023
Dezvoltare regională Știri

Întâlnirea Corespondenților Naționali CAF din cadrul EUPAN

În contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a organizat luni, 6 mai 2019, la Palatul Parlamentului, Întâlnirea Corespondenților Naționali CAF din cadrul Rețelei Europene pentru Administrație Publică (European Public Administration Network – EUPAN).

La eveniment au participant 50 de practicieni din domeniul administrației publice, iar principalele teme de discuție au fost reprezentate de evoluția și progresele implementării CAF în sectorul public și de continuarea demersului de îmbunătățire a modelului CAF prin elaborarea unei noi versiuni – CAF 2020 – care va păstra însă toate elementele definitorii care au consacrat actuala variantă a Ghidului de implementare CAF.

„Definirea liniilor prioritare viitoare ale proiectului comunitar nu poate fi făcută decât prin implicarea cetățenilor săi și prin racordarea politicilor publice la așteptările acestora. Uniunea Europeană are nevoie de creativitate, de o perspectivă consolidată, pentru a depăși provocările cu care se confruntă. De aceea avem în vedere, prin intermediul reuniunilor tematice organizate sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, valorificarea eforturilor deja depuse și înregistrarea de noi progrese în vederea promovării unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate“, declară coordonatorul evenimentelor Președinției României la Consiliul Uniunii Europene la nivelul MDRAP, secretarul de stat Virgil-Alin Chirilă.

CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) este un instrument de management al calității utilizat în sectorul public din Europa pentru îmbunătățirea performanțelor organizaționale şi reprezintă un rezultat important al cooperării în cadrul rețelei EUPAN.

* * *

EUPAN este o reţea informală a practicienilor din administraţia publică din statele membre ale Uniunii Europene, din Comisia Europeană și din statele cu statut de observator, care are un impact semnificativ asupra initiaţivelor administraţiei publice din fiecare ţară. Rețeaua este organizată în jurul unor domenii de interes prioritare, precum managementul resurselor umane și dezvoltarea organizațională, inovarea și livrarea serviciilor publice, dar este deschisă și altor aspecte specifice administrației publice, cum ar fi implementarea reformei administrației publice, guvernarea deschisă etc. Totodată, EUPAN este un forum propice schimbului de informaţii, de experienţe şi de bune practici, care permite formarea unei perspective comparate a reformelor şi măsurilor de modernizare a administrației publice din statele membre, astfel încât acestea să poată promova strategii şi măsuri similare, care să permită o dezvoltare şi o evoluţie unitară şi coerentă pe întreg cuprinsul Europei, ca răspuns la provocările comune în domeniu.

Related posts

Pachetul privind probele electronice: Consiliul convine asupra poziției sale vizând normele privind desemnarea reprezentanților legali pentru obținerea de probe

Alexandru Stefan

Seminar regional privind arhitectura de cooperare regională în Europa de Sud-Est, organizat de Președinția română a Consiliului UE

Iulian Anghel

Prioritățile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației, culturii, tineretului și sportului, prezentate de miniștrii Valer -Daniel Breaz, Ecaterina Andronescu și Constantin-Bogdan Matei

Iulian Anghel