11.2 C
Bucharest
22 martie 2023
Competitivitate Știri

Miniștrii responsabili pentru Competitivitate, prezenți la București pentru lucrările informale ale Consiliului COMPET – secțiunea Piață Internă și Industrie

În contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în data de 3 mai 2019, la București, la Palatul Parlamentului, a avut loc reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru competitivitate și creștere.

Evenimentul, ce a fost prezidat de către Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a reunit demnitari din state membre ale UE, precum și reprezentanți ai SME United (Asociația Europeană a IMM-urilor), ai Business Europe (Confederația Întreprinderilor Europene), ai Comitetului Regiunilor și ai statelor membre AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb). O particularitate a reuniunii informale a Consiliului COMPET desfășurate la București a fost aceea că miniștrii statelor membre au fost însoțiți de câte un antreprenor de succes. Antreprenorii europeni au avut oportunitatea de a participa la un eveniment de interconectare, în seara zilei de 2 mai, iar în data de 3 mai au avut o sesiune paralelă de lucru cu miniștrii responsabili pentru competitivitate și creștere, în care au dezbătut modalitățile prin care Europa poate fi mai bine conectată prin intermediul antreprenoriatului.

Reuniunea miniștrilor UE a inclus două sesiuni tematice de mare actualitate pe agenda europeană pentru autorități și pentru mediul de afaceri, prima fiind dedicată contribuției antreprenoriatului, IMM-urilor, companiilor de tip start-up și scale-up, la competitivitatea UE. A doua sesiune a fost concentrată pe abordarea integrată a Pieței Unice în sprijinul industriei și pentru o mai bună punere în aplicare și asigurare a respectării cadrului legislativ. Dejunul de lucru al demnitarilor a fost dedicat foii de parcurs a industriilor europene energo-intensive.

În cadrul primei sesiuni de dezbateri, miniștrii COMPET au solicitat consolidarea eforturilor și punerea în aplicare rapidă a priorităților politice în ceea ce privește digitalizarea industriei, cu un accent deosebit pe sprijinirea inițiativelor precum Centrele de Inovare Digitală și a altor inițiative aflate în cadrul platformei europene pentru digitalizarea industriei care sprijină IMM-urile în transformarea lor digitală. Totodată, aceștia au încurajat întreprinderile start-up și scale-up, IMM-urile și companiile inovatoare să contribuie și să beneficieze de dezvoltarea și utilizarea pe scară largă a Inteligenței Artificiale în economie.

„IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei europene, cu 24 de milioane de IMM-uri angajând peste 90 de milioane de persoane. În prezent, peste 85% din noile locuri de muncă au fost create în ultimii 5 ani de către IMM-uri, acestea reprezentând 67% din totalul ocupării forței de muncă din UE în sectorul afacerilor non-financiare. Necesitatea creșterii productivității întreprinderilor pentru competitivitatea industriei europene și contribuția internaționalizării IMM-urilor la creșterea economică sunt deosebit de importante. Pentru Președinția Română identificarea celor mai adecvate soluții care să conducă la creșterea și dezvoltarea competitivității economiei europene este o prioritate. De asemenea, doresc să evidențiez importanța pe care o are dezvoltarea clusterelor și integrarea IMM-urilor în lanțurile valorice europene și internaționale pentru creșterea competitivității economiei UE.”, a declarat Ministrul Economiei Niculae Bădălău.

În cadrul celei de a doua sesiuni, miniștrii COMPET au discutat despre Piața Unică, respectiv despre modalitățile pe care le consideră cele mai adecvate pentru îmbunătățirea respectării și punerii în aplicare a regulilor Pieței Unice care să susțină competitivitatea la nivel global a companiilor europene. Demnitarii prezenți la București au reiterat faptul că o Piață Unică puternică, aprofundată și funcțională reprezintă piatra de hotar pentru baza industrială integrată, durabilă și competitivă a UE și contribuie la succesul acesteia la nivel mondial. Piața Unică facilitează integrarea și dezvoltarea lanțurilor valorice europene contribuind la asigurarea menținerii în UE a industriei și a serviciilor asociate. În acest sens, Piața Unică este crucială pentru IMM-uri oferindu-le oportunități de dezvoltare, de integrare în lanțurile valorice, acolo unde este necesar, și de extindere.

Cei peste 25 de ani de funcționare a Pieței Unice au dovedit că aceasta reprezintă cel mai mare avantaj al Europei în generarea de creștere și inovare, atragerea investițiilor și stimularea competitivității companiilor europene pe piețele globalizate. De asemenea, beneficiile sale sunt clare și pentru cetățeni. Adoptarea Regulamentului privind supravegherea pieței și conformitatea produselor este un pas important în consolidarea protecției consumatorilor europeni, în special în contextul noilor pericole și riscuri la care aceștia sunt expuși, având în vedere accesul larg al produselor neconforme pe piața Uniunii, datorită creșterii intense a vânzărilor online. În acest context, doresc să evidențiez importanța standardelor armonizate și a procedurilor de evaluare a conformității pentru a avea produse conforme și certificate pe Piața Internă”, a declarat Ministrul român al Economiei, Niculae Bădălău.

În cadrul dezbaterii la dejunul de lucru, miniștrii COMPET au evidențiat rolul industriilor energo-intensive pentru competitivitatea economiei europene și faptul că aceste sectoare reprezintă facilitatori importanți pentru tehnologiile curate, jucând astfel un rol semnificativ în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră atât în UE cât și la nivel mondial. Industriile energo-intensive sunt influențate semnificativ de politicile climatice și energetice, fapt ce evidențiază interdependența puternică dintre politica industrială și politicile climatice/energetice. Miniștrii responsabili pentru competitivitate și creștere au discutat despre necesitatea ca politicile europene să fie convergente și să asigure încredere pe termen lung, permițând industriei să își pregătească investițiile semnificative în tehnologiile cu emisii scăzute, astfel încât inovarea și investițiile să aibă loc mai întâi în Europa.

În încheierea reuniunii informale a Consiliului COMPET, Ministrul Niculae Bădălău a declarat: „Am deplină încredere în faptul că discuțiile pe care le-am avut la București vor aduce contribuții semnificative în pregătirea și adoptarea următoarei agende strategice a UE. Antreprenoriatul, Piața Unică și competitivitatea industriei europene reprezintă cei trei piloni esențiali pentru dezvoltarea economiei europene și pentru asigurarea prosperității Uniunii și a bunăstării cetățenilor săi”.

 

Related posts

Prima zi a participării ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la a 14-a ediție a Globsec Bratislava Forum

Iulian Anghel

Acord provizoriu asupra propunerii de Regulament privind Legea Generală a Alimentelor

Alexandru Stefan

Standul expozițional al României a fost amenajat în sala Atrium a clădirii Justus Lipsius

Adrian Epure