33.5 C
Bucharest
2 iulie 2022
Demersuri politice la nivel inalt Galerie video Știri

Prim-ministrul Viorica Dăncilă prezintă bilanțul rezultatelor obținute de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene în primele 100 de zile de mandat

Viorica Dăncilă: Bună seara! Voi face bilanțul celor 100 de zile de exercitare a mandatului Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

În fiecare din cele 100 de zile de mandat, Guvernul României a dovedit  eficiență, determinare și capacitatea de a găsi soluții bune pentru cetățenii europeni.

Miniștrii PSD-ALDE au coordonat dosare dificile, unele dintre ele amânate din mandatele președințiilor precedente, le-au negociat și adus în stadiul de finalizare.

Am dovedit că avem forța și priceperea să deblocăm discuții cu privire la problematici importante pentru viitorul european și să le punem o amprentă practică.

Am dovedit alături de Reprezentanța Permanentă și de experții din ministere că avem o echipă puternică și responsabilă.

Am convingerea că după acest mandat de șase luni, se va vorbi mai mult despre România ca despre o țară cu o voce puternică și respectată în Europa.

Îmi este confirmat acest lucru la toate întâlnirile cu oficialii europeni, care ne felicită pentru reușitele mandatului Președinției rotative.

În primele 100 de zile de mandat am gestionat peste 1.100 de evenimente și reuniuni. Înseamnă o medie de 11 reuniuni în fiecare zi, organizate în țară și la Bruxelles.

Acest lucru arată capacitatea noastră de a aduce la masa discuțiilor toți actorii care au un cuvânt de spus în creionarea viitorului european.

În calitate de prim-ministru m-am implicat în toate dezbaterile asupra celor mai complexe teme aflate în discuție și am participat activ la mai multe evenimente cu vizibilitate politică.

Voi puncta câteva dintre acestea:

  • Summit-ul European al Orașelor şi Regiunilor – eveniment dedicat sporirii convergenței economice, sociale și teritoriale;
  • Summit-ul Social Tripartit cu tema „O Europă mai puternică, unită și orientată spre viitor”, în cadrul cărora am subliniat importanța principiului coeziunii pentru conturarea unei Europe unite, coezive și eficiente, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă;
  • Consiliul European al Femeilor – Am susținut o mai bună implicare și reprezentare a femeilor în politică, promovarea femeilor în poziții de conducere, promovarea principiului egalității de gen și rolul sporit al femeilor pe piața muncii.

În linie cu obiectivul nostru de promovare a valorilor europene, am continuat demersurile începute în februarie la Bruxelles în cadrul conferinței „Combaterea antisemitismului: o abordare comună pentru a proteja mai bine comunitățile evreiești din Europa – de la politică la acțiune”.

Astfel, în luna martie am organizat la București un alt eveniment important dedicat acestei teme, un bun prilej pentru a sublinia încă o dată angajamentul nostru pentru promovarea valorilor comune și pentru combaterea oricărei forme de discriminare.

A fost o perioadă extrem de densă din punct de vedere al activității legislative la nivel european, având în vedere că începerea campaniei pentru alegerile europene a determinat încadrarea într-un calendar bine determinat de negocieri cu Parlamentul European.

Eforturile noastre s-au concretizat în rezultate substanțiale în negocierile privind dosarele legislative active – am reușit finalizarea unui număr de 90 de dosare legislative, acestea fiind toate confirmate în Consiliu și în mare parte și de Parlamentul European.

De asemenea, pe durata primelor 100 zile, Președinția României la Consiliului UE a condus negocierile concretizate prin adoptarea a 24 de Concluzii ale Consiliului pe diferite teme de interes la nivel european.

De asemenea, am asigurat reprezentarea Consiliului UE la 6 sesiuni plenare ale Parlamentului European, participând la 33 dezbateri pe diferite teme europene. Totodată, reprezentanții români au co-semnat, în calitate de Președinție a Consiliului UE,  22 acte legislative împreună cu Parlamentul European.

Salut adoptarea formală în Consiliu, la începutul acestei săptămâni, ca ultim pas al procedurii legislative, a  normelor comune pentru piața gazelor naturale, cele privind drepturile de autor, normele referitoare la contractele de vânzări de bunuri și contractele de furnizare de conținut digital online, precum și cadrul specific de funcționare a Programului de cercetare-inovare Orizont Europa.

Acestea sunt dosare cu un impact major în UE, extrem de complexe și dificil de negociat, care au fost finalizate în mandatul României, prin efortul susținut al Guvernului, echipelor de experți coordonate de miniștri și al Reprezentanței Permanente a României la UE.

Am reușit să închidem revizuirea directivei privind Gazele Naturale, un dosar extrem de dificil și complex pentru Statele Membre și pentru ecuația securității energetice europene.

Președinția Română a avut un rol crucial în aceste negocieri care aduc garanții că regulile Uniunii Energetice se vor aplica și în cazul conductelor de gaze către și din țările terțe.

Prin revizuirea Directivei Gaze Naturale am avut în vedere stabilirea unui cadru de reglementare stabil, transparent, nediscriminatoriu și am adus mai multă coerență în relația cu ţările terțe.

Directiva privind drepturile de autor pe piața unică

Noile reglementări vor contribui la realizarea unei piețe funcționale a drepturilor de autor, cu beneficii economice și sociale atât pentru creatori, cât și pentru consumatori.

În ceea ce privește Programul-cadru Orizont Europa, am obținut creșterea  resurselor financiare pentru extinderea participării la acest program și la reducerea diferențelor de salarizare pentru cercetători la nivelul Uniunii Europene.

De asemenea, înțelegerea comună la care au ajuns Președinția și Parlamentul European va contribui la reducerea decalajelor și la promovarea excelenței în cercetare și inovare.

Un reper important pentru perioada următoare îl constituie alegerile pentru Parlamentul European care se vor desfășura în perioada 23-26 mai 2019. Ca Președinție a Consiliului UE am lucrat pentru crearea unui mediu de desfășurare a alegerilor în mod liber și corect.

Am stabilit reguli mai clare pentru protecția datelor cu caracter personal și sancționarea folosirii acestora în scopul de a manipula desfășurarea și rezultatele alegerilor.

Totodată, am urmărit la nivelul Consiliului coordonarea eforturilor statelor membre pentru implementarea a două mecanisme-cheie: Rețeaua europeană de cooperare în materie electorală și Sistemul de alertă rapidă ce permite statelor membre schimbul de informații și trimiterea de alerte în timp real în caz de incidente de dezinformare.

Guvernul României a fost implicat activ în negocierile pentru Brexit.

În mandatul nostru au fost finalizate și adoptate formal la nivelul Consiliului 15 propuneri legislative care au rolul de a limita efectele unei retrageri fără acord a Marii Britanii.

Scopul nostru este acela de a proteja cetățenii și mediul de afaceri. De aceea, am făcut eforturi și am obținut decizii în domenii cheie, precum transportul rutier și aerian, coordonarea sistemelor de securitate socială, Erasmus+, vize, dar și funcționarea bugetului european pentru anul 2019.

În 100 zile de mandat, am reușit să obținem înțelegeri comune cu Parlamentul European pentru o serie de propuneri sectoriale prioritare aferente viitorului Cadru Financiar, precum: Fondul European de Apărare, Programul Europa Digitală 2021-2027, Facilitatea Conectarea Europei, Programul Orizont Europa, Programul Spațiu, Programul Justiție, Programul Drepturi și Valori, Programul InvestEU sau Programul LIFE.

În paralel, Președinția României la Consiliul UE a continuat negocierile privind arhitectura de ansamblu a viitorului buget european care urmează să fie agreată la nivelul Consiliului European în toamna acestui an.

Ne concentrăm acum pe elaborarea unui document simplificat și echilibrat de negociere care să faciliteze discuțiile liderilor europeni la Consiliul European din iunie și deciziile din a doua parte a anului.

Președinția României a depus, totodată, eforturi considerabile în avansarea negocierilor privind pachetul legislativ privind politica de coeziune post-2020.

În domeniul migrației, Președinția română a contribuit la avansarea discuțiilor pe toate componentele vizând o abordare cuprinzătoare a acestui fenomen, în linie cu obiectivele formulate la nivelul Consiliului European.

Am reușit revizuirea cadrului juridic pentru funcționarea rețelei europene a ofițerilor de legătură în materie de migrație.

Am finalizat negocierile privind extinderea mandatului Agenției Europene pentru Paza Frontierelor și Garda de Coastă, una dintre prioritățile majore ale UE în materie de securitate din ultima perioadă.

În ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital, Președinția rotativă deținută de către România a reușit închiderea unor dosare fundamentale menite să contribuie la finanțarea mai eficientă a proiectelor de investiții, cu efecte asupra creșterii economice și dezvoltării.

Așa cum am spus, toate acțiunile Președinției române a Consiliului Uniunii Europene au în centru cetățenii și respectarea drepturilor acestora.

Menționez aici finalizarea negocierilor și adoptarea mai multor reglementări europene, care au ca obiectiv condiții de lucru mai bune pentru cetățeni, cum ar fi: Regulamentul pentru instituirea unei Autorități Europene a Muncii sau Directiva privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă.

Doresc să vă ofer alte câteva exemple relevante cu privire la beneficiile de care se va bucura lucrătorul român:

limitarea la șase luni a perioadelor de probă;
posibilitatea de a solicita, după cel puțin șase luni de vechime la același angajator, un loc de muncă cu condiții mai previzibile și mai sigure;
dreptul de a beneficia de formare gratuită, pe baza legislației Uniunii sau a celei naționale.

Dar directiva se adresează și angajatorilor, sprijinindu-le activitatea. Pentru aceștia sunt eliminate anumite sarcini administrative, permițându-le să transmită în format electronic informațiile necesare către administrația publică. Acest lucru va contribui la îmbunătățirea concurenței corecte, între companii, pe Piața Internă.

România sprijină puternic Piața Internă și dorim ca cetățenii români, în calitate de consumatori, să beneficieze de produse aflate la același nivel de calitate cu produse prezentate în mod similar, comercializate în alte state membre ale Uniunii Europene.

Am acordat atenția cuvenită întăririi drepturilor consumatorilor în Uniunea Europeană.

În acest sens, menționez propunerea de directivă Omnibus, care introduce reglementări privind transparența online, prețul personalizat și va veni în sprijinul statelor membre să administreze aspecte legate de eliminarea dublului standard.

România a încheiat activitatea pe acest dosar și așteaptă votul final al Parlamentului European în reuniunea sa plenară de astăzi. În luna mai Consiliul va adopta la rândul său, formal, această directivă.

Sprijin pentru agricultori și o mai bună siguranță alimentară

Menținerea Politicii Agricole Comune și susținerea unui nivel adecvat de finanțare pentru plățile directe și dezvoltarea rurală constituie o prioritate majoră a Președinției României la Consiliul UE.

În acest sens, România și-a impus punctul de vedere în cadrul comisiei AGRI din Parlamentul European cu ocazia votului privind viitoarea Politică Agricolă Comună.

Astfel, am obținut eliminarea plafonării obligatorii a subvențiilor pentru agricultură, fapt ce asigură o dezvoltare echilibrată a tuturor fermierilor europeni, fără discriminări.

În același timp, am ajuns la un acord cu Parlamentul European și în privința Legii Generale a Alimentelor ce va permite un acces mai facil al cetățenilor la informații complete referitoare la siguranța alimentară și sănătatea umană.

Și în domeniul mediului și schimbărilor climatice, Președinția României la Consiliul UE a înregistrat progrese considerabile, prin finalizarea negocierilor privind decarbonizarea și modernizarea transportului în UE, dar și îndeplinirea obiectivelor acordului de la Paris prin reducerea cu 30% a emisiilor de dioxid de carbon pentru noile camioane și autobuze până în 2030.

De asemenea, pentru un mediu mai curat, am finalizat dosarul privind norme și mai stricte pentru produsele și ambalaje care se află printre primele zece articole poluante ca frecvență a apariției pe plajele europene.

Un alt domeniu în care am făcut progrese importante este cel al transporturilor, în care am finalizat negocierile pe 12 dosare privitoare atât la transportul rutier, cât și la cel feroviar, naval și aerian.

Menționez aici, măsurile luate pentru limitarea efectelor Brexit în domeniu, cât și cele privitoare la îmbunătățirea siguranței participanților la trafic sau cele referitoare la creșterea competitivității în transporturi.

În toate reuniunile și întâlnirile pe care le-am avut în primele 3 luni de mandat, am  înregistrat progrese în domenii relevante, precum regiunea Balcanilor de Vest, relația UE-Turcia, cooperarea UE-NATO. O conferință de nivel înalt dedicată acestui subiect a avut loc chiar astăzi, la București. Am acordat atenție, bineînțeles, și relației transatlantice.

În continuare, avem în vedere valorificarea eforturilor deja depuse pentru marcarea momentului aniversar al Parteneriatului Estic, implicarea UE în cooperarea regională la Marea Neagră, stimularea cooperării cu Asia Centrală, mai ales în cheia conectivității.

Pe parcursul următoarelor luni, va continua și dezbaterea privind viitorul UE. România se înscrie în mod natural în rândul statelor membre care promovează consolidarea Uniunii și continuarea procesului de integrare europeană, de o manieră unită şi coezivă.

Credem în proiectul european și în viitorul său.

Ne dorim o Uniune mai profund integrată, mai inclusivă, mai coezivă, o Uniune care, deși marcată de procesul Brexit, are capacitatea de a ieși întărită și încrezătoare în urma acestei provocări.

România a promovat în mod constant importanța menținerii unității în cadrul UE, fără diviziuni pe criterii geografice, economice sau sociale, state membre vechi și state membre noi, sau viteze diferite de integrare europeană.

De asemenea, avem nevoie de o Uniune sigură, în măsură să ofere răspunsuri și soluții amenințărilor curente la securitatea cetățenilor, fie de natură internă, cât și externă.

Nu în ultimul rând, susținem o Uniune mai activă în plan global, cu instrumente și resurse adecvate care să sprijine acest obiectiv.

Guvernul României și-a concentrat eforturile în acest sens și am convingerea că rezultatele muncii noastre contribuie la creșterea încrederii cetățenilor în viitorul proiectului european.

Vom continua această abordare şi pentru perioada ce urmează, inclusiv prin prisma acțiunilor şi demersurilor pe care le voi promova din postura de prim-ministru, pe linia unei Președinții rotative eficiente, care livrează rezultatele așteptate, dorite și utile statelor membre, cetățenilor europeni și mediului de afaceri.

Vă mulțumesc!

Related posts

UE consolidează normele privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

Iulian Anghel

Ministrul apărării naționale, la sărbătorirea a 15 ani de la înființarea Agenției Europene de Apărare

Iulian Anghel

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a organizat în cadrul RO2019EU primul eveniment dedicat diasporei și informării pe tema traficului de persoane

Alexandru Stefan