5 C
Bucharest
7 decembrie 2022
Afaceri generale Știri

Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, a prezidat o nouă reuniune a Consiliului Afaceri Generale, organizată în mandatul Președinției României la Consiliul UE – Luxemburg

Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, a prezidat, marți, 9 aprilie 2019, la Luxemburg, o nouă reuniune a Consiliului Afaceri Generale organizată pe durata mandatului Președinției României la Consiliul UE. Agenda reuniunii a cuprins o dezbatere tematică privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, adoptarea concluziilor Consiliului asupra Agendei 2030 privind dezvoltarea durabilă, stadiul evoluțiilor privind valorile UE în Ungaria și statul de drept în Polonia, precum și o dezbatere privind viitoarele alegeri europene.

Dezbaterea tematică pe marginea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027 a vizat politica de coeziune și Politica Agricolă Comună, doi dintre pilonii viitorului buget UE. Schimbul de opinii pe această temă a fost unul consistent, fiind analizate modalitățile în care viitorul buget european poate finanța în continuare cele două politici, astfel încât acestea să permită stimularea unei convergențe sporite la nivelul întregii Uniuni și, în același timp, modernizarea acestor politici și oferirea unui răspuns adecvat la noi provocări. În contextul abordării acestui subiect, Președinția României la Consiliul UE a prezentat progresele în negocierile privind propunerile sectoriale aferente viitorului buget multianual al Uniunii.

”Am prezentat astăzi rezultatele obținute de Președinția României la Consiliul UE în negocierile privind programele sectoriale aferente Cadrului Financiar Multianual. Astfel, Consiliul UE și Parlamentul European împărtășesc în prezent o înțelegere comună asupra a zece programe deosebit de relevante în contextul viitorului exercițiu financiar”, a arătat ministrul afacerilor europene, George Ciamba.

Președinția română a obținut consens pentru a avansa programe sectoriale precum: Fondul European de Apărare, Programul Fiscalis, Programul InvestEU, Programul Europa Digitală 2021-2027, Facilitatea Conectarea Europei, Programul Spațiu, Programul Justiție, Programul Drepturi și Valori, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Programul LIFE.

Miniștrii pentru afaceri europene au adoptat Concluzii asupra dezvoltării durabile, ca răspuns la documentul de reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030”, publicat de Comisia Europeană în ianuarie 2019. Totodată, miniștrii au trecut în revistă stadiul lucrărilor din cadrul procedurilor în temeiul articolului 7 alineatul (1) privind statul de drept în Polonia și valorile UE în Ungaria.

Agenda Consiliului a inclus și un schimb de opinii cu privire la alegerile europene, în continuarea dezbaterilor anterioare pe acest subiect și a concluziilor Consiliului adoptate la reuniunea CAG din 19 februarie. Discuțiile au vizat stadiul pregătirii la nivelul fiecărui stat membru UE al alegerilor pentru Parlamentul European, inclusiv în raport cu tematicile care fac obiectul dezbaterilor în acest context.

Viitoarele alegeri europene vor avea un impact semnificativ asupra viitoarei arhitecturi instituționale a UE și implicit asupra modului în care vom defini politicile europene în anii ce vor urma. De aceea, Președinția română a Consiliului UE consideră că este nevoie de o înțelegere mai bună a provocărilor actuale în contextul alegerilor europene, concomitent cu luarea de măsuri adecvate care să reducă riscurile asociate cu campaniile de dezinformare și încercările de manipulare a electoratului, a menționat oficialul român.

Consiliul a adoptat, ca puncte fără dezbatere, o serie de acte legislative cu impact asupra bunei funcționări a activității în domeniile piața internă și industrie, agricultură, transport, ocuparea forței de muncă, politică economică și socială. Un exemplu este Directiva privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar. Actul adoptat își propune să împiedice exploatarea micilor fermieri de către marii operatori din zona de retail.

Lista completă a actelor legislative adoptate poate fi consultată aici:

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/04/09/legislative-acts-adopted-by-the-general-affairs-council/

În marja participării la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, ministrul afacerilor europene a semnat, în calitate de reprezentant al Președinției Consiliului UE, o serie de acte legislative adoptate la nivel UE.

Related posts

Consiliul Afaceri Generale, 18 iunie, Luxemburg – declarația ministrului delegat pentru afaceri europene George Ciamba

Alexandru Stefan

Participarea ministrului afacerilor europene, George Ciamba, la vernisajul expoziției „O experiență europeană, moștenirea istorică și culturală a germanilor din România”

Alexandru Stefan

Prima zi a participării ministrului pentru afaceri europene, George Ciamba, la a 14-a ediție a Globsec Bratislava Forum

Iulian Anghel