3.1 C
Bucharest
1 februarie 2023
Politica de coeziune Știri

Progrese semnificative pentru obținerea acordului Statelor Membre în Consiliul UE privind Politica de Coeziune au fost realizate sub Președinția română a Consiliului UE

După 3 luni de negocieri intense, Statele Membre au ajuns, sub Președinția română a Consiliului UE, la un compromis privind regulamentul FSE+ și a altor prevederi importante, pe care le presupune pachetul de coeziune propus de Comisia Europeană în mai 2018.

Astfel, Comitetul Reprezentanților Permanenți (COREPER) a adoptat, în săptămâna care se încheie, poziția Consiliului asupra Regulamentului privind Fondul Social European Plus (FSE+) și asupra unor componente din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (CPR). Este vorba despre prevederile comune care reglementează aspecte legate de monitorizarea, comunicarea și vizibilitatea Politicii de Coeziune și aspectele relevante privind fomele de sprijin (granturi și instrumente financiare finanțate prin această politică de investiții).

Noul FSE+ va stimula investițiile în capitalul uman, va sprijini dimensiunea socială a UE și investițiile multianuale. FSE + va sprijini, în egală măsură, reformele naționale definite prin Recomandările Specifice de Țară, în contextul Semestrului European.

Dna. Rovana Plumb a arătat că „Noul regulament FSE+ a fost o prioritate pentru Președinția română a Consiliului UE, ca parte a pachetului legislativ privind Politica de Coeziune. Datorită investițiilor în oameni și în reformele necesare lor, vor fi reduse diferențele sociale și va fi mai bine promovată dreptatea socială în interiorul Uniunii. Cetățenii noștri vor percepe mai bine valoarea pe care o generează investițiile din fonduri europene în fiecare Stat Membru.”

Ce este regulamentul FSE+

Regulamentul FSE+ este principalul fond european care finanțează investiții publice pentru: dezvoltarea capitalului uman, solidaritatea și incluziunea socială sau inovarea și cooperarea în domeniul sănătății publice la nivelul Uniunii.

 

Ce este CPR?

Regulamentul de stabilire a unor Dispoziții Comune stabilește prevederile pentru 7 tipuri de fonduri UE, astfel: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC), Fondul Social European (FSE), Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM), Fondul pentru Azil și Migrație (FAMI), Fondul de Gestionare Integrată a Frontierelor (FGIF), Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Vize (IMFV).

Progresele înregistrate în negocierile privind Politica de Coeziune se adaugă celor din luna februarie 2019 când, tot sub Președinția română a Consiliului UE, a fost validat compromisul Statelor Membre privind Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune (FEDR si FC), precum și alte prevederi din regulamentul comun (CPR) legate de condițiile de accesare a fondurilor europene.

Prin aceste etape tehnice de lucru, Uniunea Europeană dorește să se asigure ca banii europeni alocați prin Politica de Coeziune sunt folosiți cât mai inteligent, cu obiectivul declarat de a reduce diferențele de dezvoltare între diferitele regiuni și țări, precum și inegalitățile sociale, economice și teritoriale.

 

Ce este Politica de Coeziune?

Politica de Coeziune este un instrument de finanțare care asigură solidaritatea între Statele Membre și regiunile europene, ca principiu fondator al integrării europene.

Banii alocați prin Politica de Coeziune au generat beneficii indiscutabile pentru cetățenii europeni. Se poate spune că niciun alt instrument financiar nu are o legătură mai clară cu cetățenii și cu economiile locale.

Datorită Politicii de Coeziune, oamenii sunt conectați la infrastructura de apă, la cea de internet și transport, beneficiază de o educație mai bună în școli, de asistență și tratamente medicale în spitale sau de noi calificări pe piața muncii. Tot datorită investițiilor din Politica de Coeziune oamenii lucrează, inovează sau își încep propria afacere. Beneficiile ei sunt uriașe, de aceea Politica de Coeziune rămâne în continuare esențială pentru solidaritatea europeană.

 

Background:

În contextul noului Cadrului Financiar Multianual (CFM), Comisia Europeană a adoptat, în luna mai 2018, propunerea de regulament privind FSE+ pentru perioada 2021-2027, care regrupează Fondul Social European existent, Inițiativa pentru Ocuparea Forței de Muncă în Rândul Tinerilor (YEI), Fondul pentru Ajutor pentru Persoanele cele mai Defavorizate (FEAD), Programul UE pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (EaSI) și Programul UE în domeniul Sănătății.

Prin acestă nouă abordare, Comisia Europeană urmărește o mai bună complementaritate a investițiilor în domeniul social și o vizibilitate sporită la nivel național, regional și local.

 

Reamintim că bugetul multianual pe 7 ani propus de Comisia Europeana se ridică la peste 101 miliarde euro, astfel:

– 761 milioane euro pentru componenta „Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială”;

– 413 milioane euro pentru componenta de sănătate publică;

– 1,2 miliarde euro pentru inovare socială.

Bugetul total va fi stabilit ulterior de Consiliu, după ce va fi creionată orientarea politică de către șefii de state și de guverne și în urma negocierilor cu viitorul Parlament European.

Related posts

Consiliul Afaceri Externe, principalele rezultate

Alexandru Stefan

Consiliul Afaceri Externe – principalele rezultate

Alexandru Stefan

Vizita prim-ministrului Viorica Dăncilă la Strasbourg

Alexandru Stefan