21.9 C
Bucharest
4 iunie 2020
Comerț exterior Știri

Sesiunea Grupului de Lucru III al UNCITRAL privind Soluționarea Litigiilor între Investitori și Stat

România a susținut demararea unui proces de reformă ambițioasă a Sistemului de Soluționare a Litigiilor între Investitori și Stat (ISDS), sub egida Comisiei ONU pentru Dreptul Comercial Internațional (UNCITRAL), în cadrul unei reuniuni care a avut loc, la New York, în această săptămână.

Grupul de Lucru III al UNCITRAL privind Reforma ISDS s-a reunit la New York pentru cea de-a 37-a sesiune, în perioada 1-5 aprilie 2019. Evenimentul a constituit o importantă oportunitate pentru reprezentanții Comisiei Europene și ai statelor membre de a susține proiectul UE de reformă sistemică – înființarea Curții Multilaterale de Investiții (CMI).

Promovarea înființării CMI reprezintă o prioritate asumată la nivel politic de către România în domeniul politicii comerciale, pe perioada exercitării mandatului de Președinție la Consiliul UE.

În cadrul UE, România sprijină noua abordare în materie de protecție a investițiilor, bazată pe echilibrul între drepturile investitorilor și prerogativele statelor de a reglementa în interes public, precum și tranziția de la paradigma arbitrajului comercial la reglementarea diferendelor între investitori și state, realizată de către o curte permanentă, organizată pe două niveluri de jurisdicție.

Subiectul înființării CMI este discutat la Bruxelles în cadrul Consiliului UE, în Comitetul pentru Politică Comercială – Servicii și Investiții, prezidat în prezent de către România. Comitetul a adoptat, în ianuarie 2019, propunerile Uniunii Europene și ale statelor membre în legătură cu derularea discuțiilor viitoare privind determinarea opțiunilor de reformă a mecanismelor internaționale de soluționare a litigiilor dintre investitori și stat.

Comisia UNCITRAL a încredințat Grupului de Lucru III un mandat specific pentru a evalua posibilitățile de reformă a ISDS. Procedura de lucru în cadrul grupului a fost structurată în trei faze:

(i) identificarea principalelor insuficiențe ale actualelor mecanisme ISDS;

(ii) determinarea necesității reformei;

(iii) determinarea opțiunilor pentru reformă și discuții pe substanță.

În dezbaterile de la New York, s-au conturat două curente: opțiunea unei reforme punctuale, progresive, a actualului sistem ISDS, pe de o parte, și opțiunea unui proces ambițios de reformă prin constituirea unui mecanism permanent pentru reglementarea diferendelor privind investițiile, pe de altă parte.

Sub coordonarea Președinției canadiene a Grupului de Lucru III, statele au agreat o soluție de compromis, păstrând cele două curente drept bază pentru viitoare negocieri și parcurgerea unor etape specifice în vederea conturării viitoarelor opțiuni pentru reformă. Decizia finală cu privire la tipologia reformei și soluțiile asupra cărora Grupul de Lucru III se va concentra a fost amânată pentru următoarea sesiune a grupului.

Cea de-a 38-a sesiune a grupului de lucru este programată în perioada 14-18 octombrie 2019, la Viena.

Related posts

Supravegherea financiară: Președinția Consiliului și Parlamentul au ajuns la un acord provizoriu privind cadrul de supraveghere pentru instituțiile financiare europene

Iulian Anghel

Reuniune a „Grupurilor de lucru de Sănătate publică și pentru Produse farmaceutice și dispozitive medicale“

Alexandru Stefan

Consiliul Afaceri Generale – prioritățile președinției române

Alexandru Stefan