22.9 C
Bucharest
8 august 2022
Afaceri Interne Dosare inchise Știri

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: Consiliul confirmă acordul cu privire la consolidarea mandatului

UE depune eforturi pentru a îmbunătăți gradul de protecție a frontierelor externe, ca parte a abordării sale globale referitoare la migrație. Astăzi, ambasadorii la UE au confirmat, în numele Consiliului, acordul informal la care s-a ajuns între reprezentanții Parlamentului European și președinția română a Consiliului cu privire la un regulament privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. În continuare, noile norme trebuie să fie adoptate în mod formal de către Parlamentul European și Consiliu.

„O protecție mai solidă a frontierelor externe este esențială pentru un spațiu Schengen mai sigur și pentru o gestionare mai eficientă a migrației. Noile norme vor permite agenției Frontex să furnizeze statelor membre un sprijin mai rapid și mai eficient cu privire la o serie de sarcini, inclusiv la controalele la frontieră și la returnarea persoanelor fără drept de ședere.”
Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne din România

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) este consolidată cu personal și echipamente tehnice. De asemenea, primește un mandat mai amplu de sprijinire a activităților statelor membre cu privire la protecția frontierelor, la returnare și la cooperarea cu țările terțe. Noile norme propuse vor integra Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) în cadrul agenției Frontex, pentru a-i îmbunătăți funcționarea.

Un corp permanent format din polițiști de frontieră, gărzi de coastă și experți în materie de returnare

Pentru asigurarea unei gestionări coerente a frontierelor externe și pentru garantarea capacității de reacție la situații de criză, va fi instituit un corp permanent, care va ajunge în 2027 să dispună de un personal operațional de până la 10 000 de persoane. Acest corp permanent va cuprinde personal operațional al agenției Frontex, personal din statele membre detașat pe termen lung sau trimis pe termen scurt, precum și o rezervă pentru reacție rapidă.

Trimiterile la corpul permanent vor începe la 1 ianuarie 2021. Pentru a permite adaptarea la viitoarele situații și capabilități, Comisia Europeană va prezenta Consiliului și Parlamentului European, până la 31 decembrie 2023, o analiză a numărului total și a alcătuirii corpului permanent. Apoi, după caz, Comisia va prezenta până în martie 2024 propuneri de modificare a numărului, a alcătuirii și a contribuțiilor statelor membre la acest corp.

Statele membre își vor păstra responsabilitatea principală pentru gestionarea frontierelor proprii, iar agenția Frontex și personalul acesteia vor oferi asistență tehnică și operațională sub rezerva acordului statelor membre implicate. Conform noilor norme propuse, personalul corpului permanent trimis într-un stat membru va putea exercita anumite competențe executive pentru a efectua sarcini de control la frontiere sau de returnare, întotdeauna cu autorizarea prealabilă a statului membru gazdă, inclusiv recurgerea la forță și la arme.

Returnări

Normele propuse vor permite agenției Frontex să furnizeze sprijin tehnic și operațional statelor membre în operațiunile de returnare.

Agenția va oferi sprijin la cererea statului membru în cauză sau din proprie inițiativă și de comun acord cu statul membru respectiv. Acest sprijin va acoperi toate aspectele returnării, de la activitățile pregătitoare până la activitățile legate de returnare, activitățile ulterioare returnării și activitățile ulterioare sosirii. Acesta vizează și returnarea voluntară asistată și asistența acordată statelor membre pentru identificarea resortisanților statelor terțe și obținerea documentelor de călătorie.

Cooperarea cu țările terțe

Normele propuse vor contribui la consolidarea cooperării cu țările terțe, prin faptul că îi vor conferi agenției o sferă mai largă de acțiune și nu îi vor restrânge posibilitățile de cooperare cu țările vecine.

De exemplu, vor putea fi încheiate acorduri privind statutul între UE și țările terțe (posibilitate limitată la țările vecine în conformitate cu normele actuale), ceea ce ar permite trimiterea unor echipe de gestionare a frontierelor din cadrul agenției Frontex, precum și desfășurarea de operațiuni pe teritoriul unor țări terțe.

Agenția va putea, de asemenea, să trimită experți în calitate de ofițeri de legătură, care vor face parte din rețelele locale sau regionale de cooperare ale ofițerilor de legătură în materie de imigrație și ale experților în domeniul securității din UE și din statele membre. Se va acorda prioritate trimiterii de ofițeri de legătură în țările de origine și de tranzit.

Related posts

Autoritatea Europeană a Muncii: Președinția română ajunge la un acord provizoriu cu Parlamentul European

Alexandru Stefan

Expoziția “…to the light!”, inaugurată de Președinția română a Consiliului UE în clădirea Berlaymont a Comisiei Europene

Iulian Anghel

Prezentarea priorităților Președinției României la Consiliul UE de către ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba

Alexandru Stefan