11.2 C
Bucharest
26 martie 2023
Afaceri generale Dosare inchise Știri

Drepturile omului: Consiliul aprobă Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea în acțiunea externă

Consiliul a adoptat concluzii prin care a aprobat Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea în acțiunea externă:

1. Consiliul reafirmă angajamentul UE față de obiectivele și principiile din Declarația universală a drepturilor omului, care se aplică tuturor ființelor umane, fără niciun fel de distincție.

2. Consiliul reamintește în plus că Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește că acțiunea Uniunii pe scena internațională are la bază principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea și extinderea sa și pe care intenționează să le promoveze în lumea întreagă: democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.

3. Consiliul reamintește că, totodată, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

4. Cu scopul de a spori eficacitatea UE în combaterea discriminării pe orice criteriu, precum și vizibilitatea și gradul de conștientizare a valorilor și acțiunilor UE în combaterea discriminării în acțiunea sa externă, Consiliul aprobă Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea în ceea ce privește acțiunea externă.

5. Aceste Orientări ale UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea pun în aplicare Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, completează și consolidează toate celelalte orientări ale UE privind drepturile omului și sprijină abordarea UE bazată pe drepturi în ceea ce privește dezvoltarea, care cuprinde toate drepturile omului.

6. Orientările privind nediscriminarea se vor difuza pe scară largă și accesibilitatea acestora va fi garantată, inclusiv pentru persoanele cu handicap. Operaționalizarea efectivă a acestor orientări privind nediscriminarea va fi întreprinsă în comun de către Uniunea Europeană și statele sale membre. Grupul de lucru pentru drepturile omului (COHOM) al Consiliului va sprijini punerea în aplicare, implicând, după caz, și alte grupuri de lucru ale Consiliului. Vor avea loc schimburi periodice de opinii cu privire la punerea în aplicare și revizuirea acestor orientări.

Related posts

Seminarul dedicat revizuirii metodologiei procesului de analiză coordonată a apărării la nivelul UE (CARD)

Iulian Anghel

Interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE: Președinția Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu

Alexandru Stefan

Reuniunea informală a miniştrilor cercetării şi inovării din ţările membre ale Uniunii Europene la Bucureşti

Iulian Anghel