5.4 C
Bucharest
7 decembrie 2022
Ocuparea forței de muncă și politică socială Știri

Consiliul UE a aprobat abordarea generală parțială pe Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG)

Consiliul UE a aprobat astăzi poziția sa (abordare generală parțială) privind Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG). Fondul este destinat sprijinirii Statelor Membre în care apar evenimente majore de restructurare neașteptate, ca urmare a provocărilor legate de globalizare. Printre acestea se numără schimbările în modelele comerțului mondial, litigiile comerciale, crizele financiare sau economice ori tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon.

În așteptarea unor progrese suplimentare cu privire la următorul Cadru Financiar Multianual (CFM), acordul de astăzi nu acoperă aspectele sau dispozițiile bugetare de natură orizontală.

FEG s-a dovedit a fi un instrument important pentru a permite Uniunii să sprijine statele membre în gestionarea situațiilor neprevăzute pe piața muncii. Dorim ca fondul să continue să ofere finanțare pentru îmbunătățirea competențelor și a capacității de angajare a lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă din întreaga UE„, a declarat Marius Constantin Budăi, ministrul Muncii și Justiției Sociale din România.

Printre noile elemente ale propunerii se numără:

  • un prag mai mic de 250 de lucrători concediați pentru ca un caz să fie eligibil;
  • un domeniu de aplicare extins și includerea unor motive suplimentare pentru ca restructurarea să fie eligibilă pentru finanțare;
  • alinierea ratei de cofinanțare la cea mai ridicată rată de cofinanțare FSE + pentru un anumit Stat Membru, dar nu mai mică de 60%.

Poziția Consiliului prevede alinierea perioadei de funcționare a FEG la perioada de aplicare a CFM, de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2027. De asemenea, aduce schimbări importante în relațiile comerciale ale UE și în componența pieței interne în ceea ce privește provocările legate de globalizare, care pot genera evenimente majore și neașteptate de restructurare.

Istoric

FEG a fost inițial creat în anul 2006 pentru perioada 2007-2013, cu scopul de a sprijini lucrătorii care și-au pierdut locurile de muncă, urmare a schimbărilor structurale majore legate de globalizare. Pentru perioada 2014-2020, sfera de aplicare a fondului a fost extinsă pentru a include pierderea locurilor de muncă generată de orice nouă criză financiară și economică globală. În mai 2018, Comisia și-a publicat propunerea privind continuarea FEG după 2020.

Pașii următori

Fără a aduce atingere negocierilor orizontale în desfășurare privind CFM 2021-2027, abordarea generală parțială la care a ajuns Consiliul va servi drept bază pentru viitoarele negocieri cu Parlamentul European.

Related posts

Întâlnirea bilaterală dintre ministrul Ștefan-Radu Oprea și șeful delegației Regatului Unit, înaintea reuniunii informale a Consiliului Afaceri Externe – Comerț

Alexandru Stefan

Reuniunea Informală a miniștrilor Sănătății din Statele Membre ale Uniunii Europene, 14-15 aprilie 2019

Iulian Anghel

Conferință privind mobilitatea forței de muncă și asigurarea echilibrului pieței muncii, organizată la București

Alexandru Stefan