11.2 C
Bucharest
22 martie 2023
Comerț exterior Știri

Prezervarea Acordului privind Spațiul Economic European, necesară pentru integritatea Pieței interne, într-un context internațional volatil

Marți, 13 martie 2019, a avut loc cea de-a 52-a reuniune a Comisiei Parlamentare Mixte a Spațiului Economic European, la sediul Parlamentului European din Strasbourg. Președinția Română a Consiliului UE, în calitate de Președinție în exercițiu a Consiliului Spațiului Economic European (SEE), a fost reprezentată de către președintele și vice-președintele Grupului de Lucru pentru Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) a Consiliului UE. Președintele grupului de lucru AELS a transmis mesajul ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț şi Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea, în cadrul discuției referitoare la evoluțiile Acordului privind SEE.

Pe agenda de lucru s-au regăsit de asemenea, subiecte precum: inițiativele Parlamentului European și ale parlamentelor statelor AELS; coordonarea sistemelor de securitate socială; alegerile europene din 2019; hărțuirea la locul de muncă; prezentarea Raportului anual pentru 2018 referitor la funcționarea Acordului privind SEE; programul de lucru prevăzut pentru următoarea reuniune a Comisiei Parlamentare Mixte a SEE.

În intervenția sa, Președinția română a reliefat contribuția acestei comisii la cooperarea strânsă dintre UE și statele SEE AELS în domeniile reglementate de Acordul privind SEE.

Președinția română a subliniat că, de la intrarea sa în vigoare, în urmă cu 25 de ani, Acordul SEE s-a dovedit a fi foarte flexibil, numărul amendamentelor aduse acestuia în decursul anilor fiind cu adevărat impresionant. Caracterul său viu, împreună cu stabilitatea și calitatea instituțiilor sale, reprezintă elemente cheie pentru durabilitatea sa dovedită.

De asemenea, Președinția română a evidențiat importanța prezervării Acordului SEE pentru a asigura continuitatea bunei funcționări și omogenitatea SEE, pentru a menține integritatea Pieței interne într-o Europă și o lume în schimbare. De exemplu, retragerea Marii Britanii din UE ridică importante întrebări, atât pentru UE, cât și pentru statele SEE AELS.

Intervenția Președinției române s-a axat pe temele prevăzute a fi abordate în cadrul Consiliului SEE. Acestea acoperă o gamă largă de aspecte, inclusiv strategiile pentru o piață digitală și pentru modernizarea Pieței unice, aspecte privind sectorul financiar și Uniunea bancară, politicile privind mediul, energia și schimbările climatice, agricultura, domeniul social și al ocupării forței de muncă, precum și evaluarea periodică a funcționării Acordului SEE și evoluția relațiilor bilaterale.

La finalul intervenției, au fost evidențiate eforturile de reducere a întârzierilor în ce privește numărul de acte legislative ale UE care trebuie să fie încorporate în Acordul privind SEE. Aceste eforturi au început să producă rezultate, în special în domeniul serviciilor financiare, în care includerea recentă a mai multor acte-cheie, legate între altele de piețele instrumentelor financiare și de cerințele privind capitalul, a condus la o reducere semnificativă a acestor restanțe.

Elemente de background

Comitetul parlamentar mixt al SEE a fost înființat în temeiul Acordului privind Spațiul Economic European (Acordul SEE), semnat la 2 mai 1992 și intrat în vigoare la 1 ianuarie 1994.

Comitetul parlamentar mixt al SEE este un organism consultativ alcătuit din 24 de membri, dintre care 12 membri ai Parlamentului European și câte 3 membri din fiecare dintre parlamentele statelor AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția). Membrii Parlamentului elvețian participă la reuniuni în calitate de observatori, fără drept de vot.

Comitetul parlamentar mixt al SEE adoptă rapoarte sau rezoluții și examinează raportul anual al Comitetului mixt al SEE.

Participarea reprezentantului Președinției în exercițiu a Consiliului UE la reuniunile bianuale ale Comitetului mixt al SEE a devenit o tradiție. Președinția UE este, de obicei, reprezentată de președintele grupului de lucru AELS din Consiliu. Președinția Consiliului SEE este deținută, prin rotație, de președinția rotativă a Consiliului UE și de EFTA. În primul semestru al anului curent, președinția Consiliului SEE este deținută de Președinția Română a Consiliului UE.

 

Related posts

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european: Consiliul confirmă acordul cu privire la consolidarea mandatului

Iulian Anghel

Participarea secretarului de stat Melania-Gabriela Ciot în calitate de reprezentant special al Guvernului României pe perioada Președinției României la Consiliul UE, la dezbaterea organizată de Comisia ENVI pe tema schimbărilor climatice

Iulian Anghel

Participarea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, în calitate de reprezentant al Președinției Consiliului UE, la sesiunea plenară a Parlamentului European de la Strasbourg

Iulian Anghel