5.8 C
Bucharest
7 decembrie 2022
Afaceri generale Știri

Reuniunea informală a miniștrilor și secretarilor de stat pentru afaceri europene (12 martie 2019, București)

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezidat astăzi, 12 martie 2019, la București, reuniunea informală a miniștrilor și secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE, eveniment care face parte din agenda uzuală a Președințiilor rotative ale Consiliului UE. Alături de miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri europene, la eveniment a participat Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. De asemenea, reuniunea a fost precedată de un schimb de opinii informal, în prezența reprezentanților Parlamentului European, pe tema viitorului Cadru Financiar Multianual 2021-2027.

Reuniunea informală de la București a oferit ocazia unui prim schimb de opinii la nivel ministerial între statele membre asupra viitoarei Agende Strategice a UE pentru următorii ani, precum şi o nouă discuție asupra Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, prin intermediul căruia sunt puse în practică obiectivele politice formulate la nivel UE. Prin fixarea acestei agende de lucru, Președinția României la Consiliul UE a urmărit transmiterea unui mesaj referitor la importanța unei reflecții aprofundate asupra priorităților viitoare ale Uniunii, prin asigurarea unei coerențe sporite între diferitele politici și instrumente europene şi a modalităților optime de reflectare a acestor priorități în viitorul buget european.

Reuniunea a debutat cu o sesiune de lucru pe tema Cadrului Financiar Multianual 2021-2027. Statele membre au apreciat în mod deosebit inițiativa Președinției României la Consiliul UE de a organiza discuții la nivel ministerial asupra aspectelor vizând asigurarea coerenței politicilor europene și a flexibilității prin intermediul noului buget european. Participanții au exprimat în egală măsură interesul pentru continuarea acestui tip de dezbateri și pe alte aspecte cu relevanță deosebită în noul Cadru Financiar Multianual 2021-2027, pentru avansarea negocierilor pe acest dosar prioritar la nivel UE.

Schimbul de vederi a reliefat importanța pe care statele membre o acordă asigurării unui buget deopotrivă flexibil, capabil să răspundă rapid la eventualele provocări, și predictibil, inclusiv din perspectiva adoptării la timp, aspect important pentru asigurarea continuității programelor și proiectelor europene în următorul exercițiu financiar. A rezultat, de asemenea, necesitatea agreării unui buget care permită un răspuns eficient în diverse domenii de interes pentru cetățeni, de la combaterea schimbărilor climatice, la ocuparea forței de muncă și întărirea pieței unice, la politica de coeziune și politica agricolă comună, sau la gestionarea unor eventuale situații de criză de natură securitară sau în privința migrației.

”Bugetul multianual al UE este un instrument cheie care permite punerea în aplicare a priorităților politice ale UE. Unul dintre aspectele pe care le-am analizat astăzi se referă la modalitățile în care acest buget poate fi mai bine adaptat și mai flexibil în fața noilor provocări. Discuțiile au relevat pe de o parte, importanța prezervării politicilor europene care generează creștere, competitivitate și convergență la nivelul Uniunii, iar pe de altă parte necesitatea unui buget care să permită un răspuns adecvat și rapid la noile provocările cu care se confruntă Uniunea, în plan intern și extern”, a declarat ministrul delegat pentru afaceri europene.   

În contextul discuțiilor, ministrul delegat George Ciamba a evidențiat progresele semnificative obținute de Președinția României a Consiliului UE concretizate prin acordurile provizorii cu Parlamentul European asupra unor propuneri sectoriale prioritare în ansamblul viitorului buget comunitar. A subliniat că Președinția României la Consiliul UE va continua negocierile într-un ritm intens pentru a facilita îndeplinirea obiectivului politic asumat la nivelul Uniunii privind facilitarea obținerii unui acord de către Consiliul European, în toamna anului 2019.

Discuțiile privind Cadrul Financiar Multianual din cadrul primei sesiuni au fost precedate de un schimb de opinii al oficialilor europeni cu reprezentanții Parlamentului European asupra acestei tematici. Atât membrii Parlamentului European, cât şi statele membre au salutat inițiativa Președinției României la Consiliul UE de organizare a acestei discuții inter-instituționale, având în vedere rolul important care revine Parlamentului European în definirea viitorului buget multianual al Uniunii, împreună cu Consiliul și Comisia Europeană.

A doua sesiune de lucru a oficialilor europeni s-a concentrat asupra viitoarei Agende Strategice a Uniunii Europene, în contextul apropiatelor alegeri europene și setării următorului ciclu instituțional. Ministrul delegat George Ciamba a arătat că dezbaterile au avut ca obiectiv o primă discuție la nivel ministerial cu privire la viitoarea Agendă Strategică, în pregătirea Consiliului European din iunie, când urmează să fie adoptat acest document de referință pentru orientarea activității Uniunii în următorii cinci ani.

Pornind de la evaluarea punerii în aplicare a obiectivelor strategice ale UE stabilite în 2014, oficialii europeni au reflectat asupra modalităților și instrumentelor necesare pentru adaptarea Agendei Strategice la noile realități, precum și asupra principalelor priorități care ar trebui să se regăsească în viitorul document strategic. Statele membre au exprimat preferința pentru consolidarea acțiunii în domenii precum piața internă, cu accent pe politica industrială și servicii digitale, consolidarea Uniunii Economice și Monetare, migrație, securitate, schimbări climatice, argumentând, totodată, necesitatea unei acțiuni eficiente care să conducă la întărirea Uniunii în plan global.

În acest sens, demnitarul român a afirmat următoarele: ” Avem nevoie de o viziune comună, inclusivă și orientată spre rezultate care să permită Uniunii să se adapteze la un mediu care evoluează rapid. Viitoarea Agendă Strategică trebuie să fie o reflectare clară a hotărârii la nivel UE de a obține rezultate. Avem nevoie de soluții care să vină în întâmpinarea preocupărilor cetățenilor și provocărilor curente, precum și de o gândire strategică pe termen lung. Domeniile și politicile evocate astăzi se subsumează, într-o măsură considerabilă, nevoii de întărire a coeziunii la nivel UE, în toate dimensiunile sale.”

 

Related posts

Întrevederi bilaterale ale ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, cu Emilia Kraleva, vice-ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria, și Denitsa Zheleva, consilier pentru politica externă al premierului Bulgariei

Iulian Anghel

Măsuri ale UE în sprijinul producătorilor de medicamente generice

Alexandru Stefan

A 7-a ediție a Conferinței Rectorilor și Forumului Studenților ASEF (ARC7), 11 – 14 mai 2019, București

Alexandru Stefan