11.6 C
Bucharest
27 martie 2023
Demersuri politice la nivel inalt Galerie video Știri

Prezentarea bilanțului rezultatelor obținute de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, de către premierul Viorica Dăncilă

Prezentarea bilanțului rezultatelor obținute de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, de către premierul Viorica Dăncilă.

„Voi face astăzi bilanțul primelor două luni ale Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Comunitatea Europeană înseamnă o viață mai bună pentru sute de milioane de cetățeni, securitate socială și coeziune, drepturi și libertăți garantate. Sunt principiile care ne-au ghidat acțiunile și care ne inspiră în continuare în exercitarea acestui mandat.

Guvernul României, miniștrii și Reprezentanța Permanentă au acționat cu profesionalism și responsabilitate și am obținut în doar două luni rezultate pe care alte președinții nu le-au avut într-un mandat întreg.

Acest lucru demonstrează cât de nefondate au fost atacurile și previziunile sumbre lansate înainte de preluarea acestui mandat, iar cei care le-au făcut au acționat din considerente pur electorale, fără să le pese că pun România într-o lumină nefavorabilă în plan extern.

În ciuda acestor atacuri, am dovedit un mandat eficient și de calitate, extrem de apreciat de toți partenerii europeni. Românii au de ce să fie mândri, în toate întâlnirile la nivel înalt pe care le-am avut în această perioadă, România a fost felicitată pentru modul excepțional în care a gestionat dosarele grele aflate pe masa de lucru.

Miniștrii au prezidat numeroase reuniuni în care au dovedit că Guvernul României are capacitatea și experiența necesare să contribuie la identificarea celor mai bune soluții pentru temele majore de pe agenda europeană: definirea bugetului Uniunii Europene post-2020, funcționarea Pieței Unice Europene și competitivitatea industriei, impulsionarea digitalizării, protejarea drepturilor sociale, securitatea internă, combaterea terorismului, gestionarea provocărilor determinate de migrație,  viitorul Uniunii Europene post – Brexit.

Printr-o cooperare strânsă și un dialog deschis și constructiv cu reprezentanții Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai Secretariatului General al Consiliului, precum și cu toate statele membre, am obținut consens inclusiv pe dosare care stagnau de foarte mult timp.

De la preluarea mandatului am gestionat peste 650 de evenimente și reuniuni, atât în țară, cât și la Bruxelles, cu participarea a peste 2.600 de delegați.

Colaborarea interinstituțională este foarte importantă pentru exercitarea președinției rotative. De aceea, am avut consultări legate de prioritățile mandatului nostru cu toți partenerii europeni: Colegiul Comisarilor, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European (CESE), Comitetul Regiunilor (CoR) și cu toți liderii europeni.

Acționăm împreună pentru a răspunde cât mai bine  așteptărilor legitime pe care cetățenii le au, prin implicarea tuturor instituțiilor, societății civile și autorităților locale și regionale în elaborarea politicilor Uniunii Europene.

În egală măsură, ne-am dedicat promovării valorilor europene prin combaterea intoleranței, a xenofobiei, a antisemitismului și a rasismului.

Unul dintre primele evenimente pe care le-am organizat ca țară deținătoare a președinției rotative a fost Conferința privind lupta împotriva antisemitismului, tocmai pentru a transmite un mesaj ferm de respingere a oricăror forme de discriminare.

Am impus încă din primele zile de mandat un ritm alert al activităților, conștienți de faptul că avem de gestionat un număr important de dosare într-o perioadă mai scurtă de timp în comparație cu alte președinții.

Având în vedere că în mandatul nostru au loc alegerile europarlamentare, am intensificat discuțiile cu Parlamentul European pentru a închide cât mai multe dosare

Și am obținut finalizarea negocierilor pe 67 de dosare cu impact major la nivelul UE, ceea ce înseamnă că Guvernul României a obținut, în doar două luni, consensul pe un număr mai mare de teme europene decât au obținut în 6 luni alte guverne care au deținut președinția rotativă.

Avem realizări pe toți cei patru piloni ai priorităților de mandat: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa ca actor global și Europa valorilor comune.

Suntem, așadar, o președinție cu rezultate pentru cetățeni în toate domeniile.

În cadrul pilonului Europa Convergenței, am obținut rezultate în domeniile legate de creșterea economică și locuri de muncă.

În ceea ce privește promovarea digitalizării, a inovației și a conectivității am ajuns la acorduri provizorii cu Parlamentul European pe dosare precum drepturile de autor, relația dintre platformele online și  comercianți, Programul Europa Digitală sau reutilizarea pe scară mai largă a datelor finanțate din fonduri publice.

Actualizarea cadrului juridic privind drepturile de autor a reprezentat un succes major al Președinției noastre, având în vedere că discuțiile pe acest subiect stagnau de mai bine de 3 ani.

Prin noile reglementări vor fi deblocate oportunitățile lumii digitale, atât pentru creatori, ale căror drepturi trebuie respectate pe deplin, cât și pentru cetățenii europeni, beneficiarii avantajelor pieței unice digitale.

În ceea ce privește Programul Europa Digitală,  am obținut, într-un singur trialog, un acord politic parțial provizoriu cu Parlamentul European. Avem convingerea că acest program va aduce beneficii substanțiale tuturor cetățenilor și companiilor noastre, prin stimularea investițiilor în domenii cruciale pentru competitivitate și inovare, cum ar fi inteligența artificială, computerele cu performanțe ridicate și securitatea informatică.

Pentru un mediu mai puțin poluat, am avansat pe agenda europeană dosarul privind  promovarea vehiculelor curate. Am obținut cu Parlamentul european stimularea pieței și încurajarea autorităților publice să utilizeze vehicule cu emisii reduse de dioxid de carbon. În plus, Președinția română și Parlamentul European au ajuns la un acord politic privind introducerea mai rapidă a cabinelor aerodinamice pe piața transporturilor. Aceste cabine vor economisi combustibil, vor îmbunătăți vizibilitatea, siguranța și confortul șoferilor și vor spori siguranța pentru ceilalți participanți la trafic.

Din punct de vedere social  am făcut pași concreți am făcut și în ceea ce privește protejarea drepturilor lucrătorilor. Am finalizat dosare cheie în domeniul social și aș vrea menționez câteva dintre acestea:

Directiva care va asigura o mai mare previzibilitate și claritate în ceea ce privește condițiile de muncă. Sunt norme de care vor beneficia milioane de lucrători europeni.

Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru părinți și îngrijitori cu o contribuție majoră în promovarea egalității de gen, sau normele privind reducerea expunerii la factorii cancerigeni la locul de muncă.

Sunt reglementări care răspund provocărilor actuale de la nivelul Uniunii Europene.

Președinția română a făcut, de asemenea, un pas important pentru o mai bună funcționare a pieței muncii la nivel european. Am ajuns la consens cu Parlamentul European pe regulamentul de instituire a Autorității europene a muncii (ELA). Acest organism va sprijini punerea în aplicare a legislației Uniunii și va oferi informații angajaților și angajatorilor cu privire la mobilitatea forței de muncă.

Un rezultat excepțional în domeniul energiei este acordul politic cu Parlamentul European privind propunerea de revizuire a Directivei Gazelor Naturale.

Este un rezultat cu atât mai important al Guvernului României cu cât a beneficiat de o largă susținere din partea statelor membre, după o perioadă lungă de timp de negocieri intense și extrem de dificile, având în vedere complexitatea și impactul acestei propuneri din perspectivă geo-strategică, precum şi pentru consolidarea securității energetice a UE.

Acest demers va contribui la asigurarea unui cadru unitar și transparent de reglementare, la nivel european, în ceea ce privește interconectările în domeniul gazelor naturale cu state terțe, în contextul obiectivului strategic al Uniunii Europene de a spori securitatea energetică.

Mai mult, Președinția  română a încheiat dosarul privind noile norme care vor garanta că produsele introduse pe piața unică sunt sigure și conforme cu legislația privind sănătatea, protecția consumatorului, protecția mediului și siguranța publică

Sănătatea finanțelor europene este esențială pentru creșterea economiei.

Miniștrii lucrează intens alături de reprezentanța permanentă pentru definirea viitorului buget multianual al Uniunii – unul dintre cele mai importante dosare pe care le gestionăm ca Președinție în exercițiu. Definitivarea Cadrului Financiar Multianual reprezintă mai mult decât un acord asupra sumelor pe care fiecare stat membru le primește de la bugetul european.

Consiliul European  a mandatat Consiliul Uniunii Europene să continue negocierile. Președinția României are rolul de a elabora orientări pentru următoarea etapă a acestora, în perspectiva obținerii unui acord politic în toamna acestui an.

În baza acestui mandat, urmărim realizarea unui document simplificat și echilibrat de negociere, care să faciliteze deciziile la nivelul liderilor europeni. În același timp, am înregistrat progrese cu privire la propunerile sectoriale aferente Cadrului Financiar Multianual.

Concret, am reușit obținerea unor acorduri cu Parlamentul European asupra unor propuneri sectoriale prioritare, precum: Fondul European de Apărare, Programul Fiscalis, Programul InvestEU, Programul Europa Digitală 2021-2027.

Totodată, au fost stabilite noi reguli care urmăresc reducerea riscurilor în sectorul bancar din UE. Aceste măsuri vor garanta că sectorul bancar dispune de capital suficient pentru a acorda împrumuturi persoanelor fizice și juridice în condiții de siguranță, în timp ce contribuabilii sunt protejați împotriva eventualelor dificultăți cu care s-ar putea confrunta băncile.

Pilonul Europa siguranței. Siguranța cetățenilor se află, de asemenea, în centrul acțiunilor pe care le-am întreprins și pe care le vom desfășura în continuare în mandatul de președinție rotativă.

Din acest punct de vedere, consolidarea protecției frontierelor externe ale Uniunii reprezintă un obiectiv prioritar.

În cadrul discuțiilor pe care le-am purtat în aceste două luni, am reușit  să avansăm în negocierile privind extinderea mandatului Agenției Europene pentru Paza Frontierelor și Garda de Coastă și am obținut acordul la nivelul Consiliului UE asupra întregului text al regulamentului vizând consolidarea mandatului acestei agenții

În domeniul migrației, Președinția română a contribuit la avansarea discuțiilor pe toate componentele ce vizează o abordare complexă a acestui fenomen.

Un progres important îl constituie obținerea acordului politic cu Parlamentul European cu privire la revizuirea cadrului juridic pentru funcționarea rețelei europene a ofițerilor de legătură în materie de migrație.

Urmărim creșterea rolului acestor ofițeri pentru combaterea contrabandei cu migranți și îmbunătățirea coordonării statelor membre cu state terțe. Beneficiul noilor reglementări este că vor permite un control mai eficient al frontierelor externe ale Uniunii.

În domeniul securității interne, am finalizat negocierile privind interoperabilitatea sistemelor informatice la nivelul UE.  Prin facilitarea schimbului de informații vor fi îmbunătățite securitatea și calitatea controalelor la frontierele externe în scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale.

Am finalizat și negocierile pe dosarele care privesc libera circulație în interiorul UE, reducerea riscului terorist și criminalității transfrontaliere, precum și revizuirea cadrului legal în materia acordării vizelor pentru facilitarea călătoriilor de afaceri și turismului.

Un alt dosar de impact asupra siguranței cetățenilor gestionat și finalizat cu succes de către Președinția României la Consiliul UE îl reprezintă Regulamentul privind precursorii de explozivi. Sunt norme mai stricte pentru utilizarea substanțelor explozibile, o măsură preventivă importantă în contextul eforturilor de combatere a amenințărilor teroriste.

În ceea ce privește consolidarea rolului Europei ca actor global, reuniunile miniștrilor de externe și ale miniștrilor apărării găzduite la București au prilejuit dezbateri constructive cu privire la o serie de teme de interes strategic ale agendei comune.

Voi puncta avansarea parcursului european al Balcanilor de Vest, perspectivele Parteneriatului Estic, respectiv consolidarea și asigurarea coerenţei noilor inițiative din domeniul apărării europene

Obiectivul central în jurul căruia Guvernul României și-a definit prioritățile este creșterea încrederii cetățenilor în proiectul european, prin menținerea unității, coeziunii și solidarității ca elemente fundamentale

În acest context, organizarea alegerilor pentru Parlamentul European pe durata mandatului nostru este un punct de atenție major. Suntem ferm angajați să contribuim la asigurarea unui mediu sigur pentru desfășurarea alegerilor în mod liber și corect.

Un progres al Președinției române a Consiliului este obținerea unui acord politic pentru modificarea legislației privind funcționarea și finanțarea partidelor și fundațiilor politice europene, în sensul prevenirii şi sancționării încălcării prevederilor de protecție a datelor personale în context electoral.

De asemenea, au fost adoptate Concluzii ale Consiliului Afaceri Generale privind o serie de măsuri nelegislative pentru a asigura integritatea și reziliența procesului electoral european.

Urmărim să asigurăm un răspuns coordonat la amenințările la adresa acestui proces electoral decisiv pentru viitorul Uniunii, care pot îmbrăca diverse forme, printre care amenințările hibride, amenințările cibernetice și dezinformarea. Dorim să ne asigurăm, astfel, că Europa valorilor este promovată în beneficiul direct al cetățeanului european.

Atât la Bruxelles, cât și la București, am subliniat faptul că Uniunea Europeană poate progresa în spiritul ideilor fondatoare ale proiectului european, doar menținând coeziunea și depășind decalajele între statele membre, în toate formele lor de manifestare.

Este, de altfel, cheia Moto-ului președinției noastre: „coeziunea, o valoare comună europeană”.

Din această perspectivă miniștrii se implică în continuare pentru susținerea politicilor europene tradiționale: Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, ambele cu impact major în reducerea decalajelor de dezvoltare și asigurarea convergenței economice și sociale.

Deja am reușit împreună cu Parlamentul European și Comisia Europeană finalizarea negocierilor privind propunerea de regulament referitoare la plățile directe și sprijinul pentru dezvoltare rurală pentru anii 2019-2020.  Am urmărit un cadru legislativ care să vină în sprijinul statelor membre  în vederea pregătirii la timp a punerii în aplicare a viitoarei politici agricole comune (PAC) și pentru a se asigura o trecere ușoară în următoarea perioadă de programare.

Mai mult, acordul privind setul de norme privind practicile comerciale neloiale vor asigura protecția tuturor agricultorilor din UE și a întreprinderilor europene agroalimentare

De asemenea, am acordat atenție dimensiunii externe a politicii comune în domeniul pescuitului, continuând demersurile privind definitivarea planurilor de gestionare multianuale și obținând cu sprijinul co-decidenților acordul politic asupra mai multor dosare

Rezultate concrete am obținut și în domeniul siguranței alimentare în cadrul Pieței Interne. Din această perspectivă, acordul politic cu Parlamentul European pe marginea propunerii regulamentului referitor la Legea Generală a Alimentelor va crește încrederea cetățenilor în cadrul de reglementare al Uniunii în materie de siguranță alimentară.

Practic, cetățenii vor avea acces mai facil la informații referitoare la siguranța alimentară și sănătatea  umană.

Ceea ce am reușit să facem în primele două luni ale mandatului prin implicare activă, dialog deschis cu toți partenerii europeni, arată atașamentul puternic al Guvernului României față de proiectul european.

Prin rezultatele obținute până acum și determinarea de a continua în același ritm am arătat că România crede cu fermitate într-o Europă puternică și unitară în toate dimensiunile ei: politică, economică și socială.

Miniștrii cabinetului alături de echipele de experți pe care le coordonează și împreună cu Reprezentanța Permanentă a României au confirmat că Președinția română a Consiliului Uniunii Europene are și capacitatea și experiența de a produce rezultatele așteptate de cetățeni, iar acest lucru a fost remarcat de toți partenerii noștri europeni.

Acesta este un bilanț de etapă și am toată încrederea că vom continua în același ritm susținut, iar la finalul celor șase luni de mandat, ne vom prezenta în fața tuturor ca o președinție a eficienței și calității,  care a obținut rezultatele așteptate pentru o viață mai bună pentru toți cetățenii europeni.

Suntem pregătiți pentru negocierea următoarelor dosare și pentru a conduce evenimente ale căror concluzii vor contribui la îmbunătățirea politicilor europene

Guvernul României este în grafic cu pregătirea și organizarea Summit-ului de la Sibiu din 9 mai 2019, dedicat viitorului Uniunii Europene și viitoarei agende strategice a liderilor pentru perioada 2019-2024.

În același timp, vom continua dezbaterile asupra unor teme importante pentru viitorul Europei precum:

  • combaterea discriminării, intoleranței, xenofobiei, antisemitismului și a rasismului;
  • politica de migrație și azil
  • reducerea decalajelor între regiunile de dezvoltare
  • consolidarea pieței unice
  • dezvoltare durabilă
  • securitatea socială și a frontierelor

Am încredere că Guvernul României va continua să obțină rezultatele așteptate având în vedere și faptul că ne aflăm acum în echipă completă, după numirea noilor miniștri ai Dezvoltării Regionale și Transporturilor

La final, pentru că astăzi este Ziua Internațională a Femeii, le urez tuturor femeilor la mulți ani și să le reușească tot ce și-au propus!

Doamnelor, domnișoarelor din întreaga Europă vreau să știți că aveți în premierul României un susținător ferm al promovării egalității de gen, în toate domeniile societății: economic, politic și social.

Miercuri am participat la Bruxelles la Consiliul European al Femeilor, iar ieri am deschis o dezbatere dedicată promovării egalității de gen organizată de Președinția română a Consiliului Uniunii Europene.

Am transmis mesajul în care cred cu toată convingerea: că este nevoie de noi măsuri la nivel național și european pentru a reduce diferențele salariale între femei și bărbați, pentru a promova femeile în afaceri și în funcții de conducere.

Ca prima femeie prim-ministru al României, am toată încrederea că femeile au forța și calitățile necesare pentru a schimba în continuare în bine societatea, implicit prin găsirea celor mai bune soluții pentru viitorul Europei.

 Vă mulțumesc!

Related posts

Președinția României la Consiliul UE a obținut mandat din partea statelor membre pentru începerea negocierilor cu Parlamentul European pe pachetul de măsuri vizând supravegherea prudențială a firmelor de investiții

Alexandru Stefan

Reuniunea informală a secretarilor de stat și secretarilor generali din ministerele afacerilor externe ale statelor UE

Adrian Epure

Mesajul ministrului afacerilor europene, George Ciamba, la finalul Președinției române a Consiliului Uniunii Europene. ”Prezidarea mesei Consiliului a fost testul de maturitate al României și reconfirmarea atașamentului față de proiectul european” – George Ciamba

Alexandru Stefan