17.6 C
Bucharest
25 mai 2022
Afaceri externe Știri

Participarea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, la Conferința ”Annual Industry Days”

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba a participat astăzi, 5 martie 2019, la seminarul “Navigating through SDGs. Aligning sustainability goals with the European industries” din cadrul Conferinței “Annual Industry Days”, care are loc la București, sub auspiciile Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și ale Săptămânii Industriei Europene.

În intervenția sa, ministrul delegat pentru afaceri europene a subliniat importanța pe care Președinția României la Consiliul Uniunii Europene o atașează obiectivelor de dezvoltare sustenabilă și generării convergenței economice și coeziunii sociale. În acest context, a subliniat importanța demersurilor la nivel european, menite a contribui la asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile, în condițiile unei utilizări raționale a resurselor și a protejării mediului.

Ministrul delegat pentru afaceri europene a afirmat faptul că punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă este o responsabilitate comună, solicitând un parteneriat eficient, cu implicarea activă a statelor membre, a sectorului privat și a societății civile. A punctat, de asemenea, necesitatea asigurării unei implicări profunde a sectorului privat pentru a da substanță relației dintre industrie și dezvoltarea durabilă.

În acest sens, ministrul delegat a arătat că eforturile depuse până în prezent la nivel european au început să producă rezultate concrete, fiind recunoscut faptul că industria UE a devenit una dintre cele mai eficiente la nivel global și a contribuit deja la reducerea netă a emisiilor de gaze cu efect de seră, crescând în același timp productivitatea.

A subliniat, totodată, faptul că aceste eforturi au condus la modernizarea economiei europene, la o creștere economică durabilă și a adus beneficii sociale și ecologice pentru cetățenii europeni. Cu toate acestea, sunt necesare, în continuare, demersuri în sensul asigurării unei mai bune comunicări către cetățeni a acțiunilor și demersurilor întreprinse la nivel european în beneficiul acestora.

În încheierea intervenției sale, ministrul delegat pentru afaceri europene a arătat că, pornind de la documentul de reflecție al Comisiei Europene „Către o Europă durabilă până în 2030”, care subliniază necesitatea unor acțiuni sporite pentru o dezvoltare durabilă, atât la nivel european, cât și global, în parteneriat cu Organizația Națiunilor Unite, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va urmări facilitarea dezbaterilor privind perspectivele de punere în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă la nivelul Uniunii Europene.

Related posts

Reuniunea Directorilor Generali pentru Ȋnvăţământ Superior (București, 5 – 7 iunie 2019

Iulian Anghel

Întrevederea ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, cu Președintele Comisiei pentru Afaceri Constituționale din Parlamentul European, Danuta Hübner și cu Prim-vicepreședintele Parlamentului European, Mairead McGuinness

Alexandru Stefan

Președinția română a Consiliului UE a obținut acord politic cu Parlamentul European pe 9 dosare din domeniul Uniunii Piețelor de Capital

Iulian Anghel