5.4 C
Bucharest
7 decembrie 2022
Ocuparea forței de muncă și politică socială Știri

Reuniune informală a Comitetului pentru Protecție Socială, la Palatul Parlamentului, în 4 și 5 martie 2019

Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius-Constantin Budăi, a deschis astăzi lucrările Reuniunii Informale a Comitetului pentru Protecție Socială (The Social Protection Committee – SPC), un eveniment organizat în 4 și 5 martie la București în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene, la care au mai fost prezenți Rait Kuuse, președinte SPC, secretarul de stat MMJS Elena Solomonesc și experți în domeniu din statele membre UE.

Oficialii europeni au discutat în prima zi a întâlnirii despre asigurarea unei asistențe adecvate pentru cele mai vulnerabile persoane, veniturile minime pentru asigurarea unei vieți decente care să permită accesul la servicii sociale și integrarea pe piața muncii și despre combaterea inegalităților și promovarea incluziunii active.

În discursul ținut cu această ocazie, ministrul român al Muncii a spus celor prezenți că motto-ul Uniunii Europene – Uniți în diversitate – exprimă foarte bine cel mai important obiectiv comun, acela de menținere și consolidare în continuare a unității europene.

Marius-Constantin Budăi a adăugat că și Președinția română a Consiliului Uniunii Europene vrea să contribuie la asigurarea convergenței și coeziunii în Europa, sub motto-ul COEZIUNE, VALOARE EUROPEANĂ COMUNĂ.

“Președinția română a Consiliului Uniunii Europene, sub motto-ul COEZIUNE, VALOARE EUROPEANĂ COMUNĂ, are ca scop să aducă o contribuție la asigurarea convergenței și coeziunii în Europa, pentru a obține oportunități de dezvoltare durabile și egale pentru toți cetățenii și statele membre, prin creșterea competitivității și reducerea decalajelor de dezvoltare, digitalizarea, stimularea antreprenoriatului și consolidarea politicii industriale europene”, a declarat acesta.

Ministrul Marius-Constantin Budăi a precizat, de asemenea, că una dintre prioritățile Președinției României este dezvoltarea dimensiunii sociale a UE, prin punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale.

Mâine, în ce-a de-a doua zi a reuniunii, vor fi dezbătute, printre altele, rezultatele implementării  Strategiei Europa 2020 și  Raportul OECD privind stimulentele financiare si planurile de economii pentru pensionare.

Informații suplimentare:

Comitetul pentru protecție socială (SPC) are un caracter consultativ, în scopul de a promova cooperarea în materie de protecție socială între statele membre UE și Comisia Europeană.

Comitetul are ca misiune:

— să urmărească situația socială și evoluția politicilor de protecție socială în statele membre și în Uniune;

— să faciliteze schimbul de informații, de experiență și de bune practici între statele membre și Comisia Europeană;

  • să pregătească rapoarte, să formuleze avize sau să întreprindă alte activități în domeniile care țin de competența sa, atât la cererea Consiliului UE sau a Comisiei Europene, cât și din proprie inițiativă.

Pentru îndeplinirea mandatului său, Comitetul stabilește contacte adecvate cu partenerii sociali.

Fiecare stat membru și Comisia Europeană numesc doi membri ai Comitetului.

Related posts

Uniunea piețelor de capital: Consiliul adoptă noi norme de facilitare a accesului la produsele de pensii și la fondurile de investiții

Iulian Anghel

Consiliul Afaceri Externe, 13/05/2019 – principalele rezultate

Alexandru Stefan

Reuniunea informală a Grupului Politico-Militar al UE, la București

Iulian Anghel