24.7 C
Bucharest
18 iunie 2019
Ocuparea forței de muncă și politică socială Știri

Menținerea drepturilor în materie de securitate socială în cazul unui Brexit fără acord: Consiliul aprobă proiectul de măsuri de contingență

Uniunea Europeană ia măsuri pentru a garanta drepturile în materie de securitate socială ale cetățenilor statelor membre ale UE care se află în Regatul Unit și ale resortisanților Regatului Unit aflați în UE 27 care au beneficiat de dreptul la liberă circulație înainte de retragerea Regatului Unit din Uniune.

Astăzi, ambasadorii statelor membre în Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului au aprobat textul unui proiect de regulament de stabilire a măsurilor de contingență în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială. Coreperul va informa acum Parlamentul European că, dacă acesta își adoptă poziția în primă lectură în aceeași formă, Consiliul ar trebui să fie în măsură să aprobe poziția Parlamentului European.

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/02/22/preserving-social-security-entitlements-in-the-event-of-no-deal-brexit-council-approves-draft-contingency-measures/

Related posts

Uniunea Europeană facilitează mobilitatea transfrontalieră a societăților

Iulian Anghel

Mesajul ministrului delegat pentru afaceri europene cu ocazia Zilei Europei

Alexandru Stefan

Consiliul Agricultură și Pescuit, 15/04/2019, principalele rezultate

Alexandru Stefan