9.3 C
Bucharest
9 decembrie 2022
Sănătate și protecția consumatorului Știri

UE își intensifică eforturile pentru a nu permite pătrunderea produselor nesigure pe piața internă

UE introduce noi norme care vor garanta că produsele introduse pe piața unică sunt sigure și conforme cu legislația prin care UE asigură protecția intereselor publice precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, consumatorii, mediul și siguranța publică.

Comitetul Reprezentanților Permanenți din cadrul Consiliului a aprobat astăzi un acord provizoriu la care s-a ajuns la 7 februarie între președinția română a Consiliului și reprezentanți ai Parlamentului European cu privire la o propunere de regulament care îmbunătățește asigurarea respectării normelor UE privind produsele neconforme, consolidând totodată încrederea consumatorilor și a altor utilizatori finali în produsele introduse pe piața UE.

Regulamentul:

  • consolidează cadrul existent pentru activitățile de supraveghere a pieței;
  • abordează provocările din domeniul comerțului electronic internațional și al comerțului online;
  • încurajează acțiunile comune ale autorităților de supraveghere a pieței din mai multe state membre;
  • introduce un flux de lucru complet digital pentru îmbunătățirea schimbului de informații între autorități și Comisie;
  • creează un cadru consolidat pentru controlul produselor care intră pe piața unică și pentru îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale.

Etapele următoare

După examinarea sa obișnuită de către experții juriști-lingviști, textul asupra căruia s-a convenit va fi transmis Parlamentului European și Consiliului în vederea adoptării oficiale.

Context

În cadrul pieței unice, libera circulație a mărfurilor este cea mai dezvoltată dintre cele patru libertăți fundamentale. Ea generează circa 25% din PIB-ul UE și 75% din comerțul cu mărfuri între statele membre ale UE. UE este responsabilă pentru aproximativ o șesime din comerțul mondial cu mărfuri. În 2015, comerțul cu mărfuri între statele membre ale UE a fost evaluat la 3 063 miliarde EUR.

Obiectivul este îmbunătățirea funcționării pieței unice în vederea garantării faptului că numai produsele conforme sunt puse la dispoziție. Produsele neconforme care intră pe piața UE denaturează concurența și pun în pericol consumatorii și utilizatorii finali profesioniști. Întreprinderile sunt adesea active atât în cadrul UE, cât și la nivel mondial, iar lanțurile de aprovizionare moderne evoluează rapid, inclusiv vânzarea la distanță.

Autoritățile de supraveghere a pieței acționează în interesul operatorilor economici, al utilizatorilor finali și al publicului larg, pentru a asigura protejarea intereselor publice vizate de legislația de armonizare respectivă a UE privind produsele. În îndeplinirea activităților lor, autoritățile de supraveghere a pieței asigură un nivel înalt de transparență și pun la dispoziția publicului toate informațiile pe care le consideră relevante în vederea protejării intereselor utilizatorilor finali din Uniune.

Regulamentul privind supravegherea pieței și conformitatea face parte din așa-numitul „pachet privind mărfurile”, care mai cuprindea propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat membru, finalizată cu succes în 2018.

Related posts

Dezbatere și prezentarea unor instalații interactive de artă digitală – eveniment organizat la Bruxelles de Președinția română a Consiliului Uniunii Europene împreună cu Vodafone

Alexandru Stefan

Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, la dezbaterea privind relațiile UE-China – Bruxelles

Iulian Anghel

Ministrul Carmen Dan a prezentat prioritățile Președinției României la Consiliul UE în domeniul afacerilor interne, membrilor Comisiei pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne din Parlamentul European

Iulian Anghel