5.8 C
Bucharest
28 noiembrie 2022
Afaceri economice și financiare Știri

UE va consolida controalele privind accesul la precursorii de explozivi

Accesul la precursorii de explozivi va fi supus unor controale și mai stricte. Consiliul Reprezentanților Permanenți a aprobat astăzi acordul provizoriu la care s-a ajuns la 4 februarie între Președinția română a Consiliului și reprezentanții Parlamentului European cu privire la un proiect de regulament de instituire a unor reguli mai stricte privind disponibilitatea și utilizarea precursorilor de explozivi în întreaga UE.

Precursorii de explozivi sunt substanțe chimice care pot fi utilizate în scopuri legitime, dar a căror utilizare ar putea fi și deturnată în mod abuziv pentru fabricarea de explozivi artizanali iliciți.

Noile norme vor limita punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi pentru publicul larg și vor asigura raportarea adecvată a tranzacțiilor suspecte de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

Propunerea de regulament prevede două categorii distincte de precursori de explozivi:

  • „restricționați”, care nu pot fi puși la dispoziție, introduși, deținuți ori utilizați de persoane din rândul publicului larg peste anumite niveluri de concentrație și
  • „reglementați”, pentru care tranzacțiile suspecte ar trebui raportate de către operatorii economici, inclusiv pe piețele online.

Sub rezerva condițiilor prevăzute în regulament, statele membre își mențin posibilitatea de a institui sisteme de acordare de licențe, care ar permite anumitor precursori de explozivi restricționați să fie puși în continuare la dispoziția publicului larg.

Sub rezerva unui control efectuat de către Comisie, statele membre vor putea, de asemenea, să aplice normele referitoare la precursorii de explozivi restricționați în cazul substanțelor chimice care nu fac obiectul regulamentului.

Noile norme impun, de asemenea, o serie de obligații în materie de formare și de sensibilizare privind:

  • operatorii economici care desfășoară activități de fabricare sau de vânzare de precursori de explozivi și
  • autoritățile naționale de control

Regulamentul se aplică după optsprezece luni de la intrarea în vigoare.

Etapele următoare

Textul convenit, în urma examinării obișnuite efectuate de către experții juriști-lingviști, va fi prezentat Parlamentului European și Consiliului, în vederea adoptării formale.

Context

În scopul de a împiedica fabricarea ilicită de explozivi, Regulamentul (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi restricționează punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea de către publicul larg a anumitor precursori de explozivi și stabilește norme privind raportarea tranzacțiilor suspecte și stabilește norme privind raportarea tranzacțiilor suspecte.

Restricțiile și controalele existente s-au dovedit a fi insuficiente pentru a împiedica fabricarea ilicită de explozivi artizanali. De exemplu, cerința înregistrării tranzacțiilor nu descurajează și nici nu împiedică infractorii să achiziționeze precursori de explozivi.

În plus, regulamentul existent nu este suficient de clar în ceea ce privește mai multe dintre obligațiile pe care le impune, inclusiv cele care urmăresc să asigure transmiterea informațiilor de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Related posts

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, vorbește în Parlamentul European despre politica de coeziune pe durata președinției României la Consiliul UE

Alexandru Stefan

Conferința la nivel înalt privind bolile transfrontaliere la animale

Iulian Anghel

Participarea premierului Viorica Dancilă la concertul de gală organizat cu prilejul încheierii mandatului Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Alexandru Stefan