14.6 C
Bucharest
24 septembrie 2022
Ocuparea forței de muncă și politică socială Știri

Autoritatea Europeană a Muncii: Președinția română ajunge la un acord provizoriu cu Parlamentul European

Astăzi, Președinția română a Consiliului și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind un regulament de instituire a unei Autorități Europene a Muncii (ELA). Scopul acestui nou organism este de a sprijini statele membre în vederea punerii în aplicare a actelor juridice ale UE în domeniul mobilității forței de muncă pe teritoriul întregii Uniuni, precum și a coordonării sistemelor de securitate socială. De asemenea, acesta va oferi informații angajaților și angajatorilor cu privire la aspectele complexe ale mobilității transfrontaliere a forței de muncă. În etapa următoare, acordul va fi transmis reprezentanților statelor membre în cadrul Consiliului UE, în vederea aprobării.

„Acest acord reprezintă un alt pas important în asigurarea unei bune funcționări a pieței muncii din UE. ELA va acorda o asistență esențială administrațiilor naționale în punerea în aplicare a legislației relevante a Uniunii. În același timp, statele membre vor participa la activitățile ELA numai în mod voluntar.”

Marius-Constantin Budăi, Ministerul Muncii și Justiției Sociale al României

Atunci când va fi adoptat, regulamentul va prevedea următoarele activități principale pentru noul organism:

  • facilitarea accesului la informațiile referitoare la drepturi și obligații în cazuri de mobilitate transfrontalieră pentru lucrători, angajatori și administrații naționale;
  • sprijinirea coordonării dintre statele membre în asigurarea respectării transfrontaliere a legislației relevante a Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor comune și concertate;
  • sprijinirea cooperării dintre statele membre în efortul de combatere a muncii nedeclarate;
  • sprijinirea autorităților statelor membre în soluționarea litigiilor transfrontaliere.

Viitorul regulament prevede un proces de mediere în două etape: prima etapă va implica un mediator din partea ELA și reprezentanți ai statelor membre vizate și se va încheia prin emiterea unui aviz fără caracter obligatoriu. În cazul în care nu este găsită nicio soluție, statele membre implicate pot conveni să deruleze a doua etapă a medierii, inspirată de Comitetul de conciliere al Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială. Atunci când un litigiu se referă la coordonarea sistemelor de securitate socială, orice stat membru vizat poate solicita transmiterea cazului către Comisia administrativă. Comisia administrativă, în acord cu statele membre vizate, poate prezenta aceeași solicitare.

De asemenea, ELA va reuni atribuțiile tehnice și operaționale ale mai multor organisme existente ale UE (Biroul european de coordonare al EURES, Comitetul tehnic pentru libera circulație a lucrătorilor, Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor și Platforma europeană de combatere a muncii nedeclarate). Scopul este instituirea unei structuri permanente, care să asigure o reacție rapidă și continuitate. Aceasta va obține rezultate mai bune și mai eficiente pe baza unei cooperări consolidate.

Sediul ELA va fi decis după adoptarea actului legislativ.

Context și etapele următoare

Comisia și-a prezentat propunerea la 13 martie 2018. La 6 decembrie 2018, Consiliul și-a adoptat poziția, care a constituit baza negocierilor cu Parlamentul European. Acordul provizoriu va fi examinat acum de Comitetul Reprezentanților Permanenți al Consiliului, care trebuie să îl aprobe. Votul oficial, atât în cadrul Consiliului, cât și al Parlamentului European, va urma într-o etapă ulterioară.

Related posts

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a închis lucrările Conferinței interparlamentare privind viitorul Uniunii Europene

Iulian Anghel

Conferința și Întâlnirea Plenară a Comitetului Permanent pentru Cadastru în Uniunea Europeană

Tatiana Hagiescu

Programul și prioritățile MMACA în perioada Președinției Consiliului Uniunii Europene

matei.ioan