26.6 C
Bucharest
26 septembrie 2021
Știri Transport

Formarea navigatorilor: acord provizoriu cu Parlamentul asupra unui cadru mai simplu

UE raționalizează cadrul de reglementare privind formarea și certificarea navigatorilor. Astăzi, președinția română a ajuns la un acord provizoriu cu privire la o reformă care are ca obiectiv să mențină alinierea normelor UE cu normele internaționale și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea mecanismului centralizat de recunoaștere a navigatorilor din țări terțe. Această revizuire va spori, de asemenea, claritatea juridică în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a certificatelor navigatorilor eliberate de statele membre. Acordul urmează să fie transmis spre aprobare reprezentanților statelor membre în Consiliu.

Formarea și certificarea maritimă de înaltă calitate sunt esențiale pentru menținerea unui nivel înalt de siguranță maritimă și pentru prevenirea poluării. Aceste norme mai simple vor facilita, de asemenea, libera circulație a navigatorilor pe teritoriul UE și vor face sectorul transportului maritim să devină o opțiune de carieră mai atractivă, pentru a contribui la soluționarea lipsei de personal calificat.

Rovana Plumb, ministrul român interimar al transporturilor, președinte al Consiliului

Cadrul internațional în acest domeniu este Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart a Organizației Maritime Internaționale („Convenția STCW”). În cadrul mecanismului comun al UE pentru recunoașterea brevetelor navigatorilor din țări terțe, Comisia efectuează verificări periodice privind respectarea cerințelor directivei UE și ale Convenției STCW de către statele membre ale UE și țările terțe. Directiva modificată va raționaliza procedura de recunoaștere a noi țări terțe și va revizui termenele.

În ceea ce privește recunoașterea navigatorilor din alte state membre, noile norme vor preciza certificatele care trebuie să fie recunoscute reciproc pentru a permite navigatorilor certificați de către o țară a Uniunii să lucreze la bordul navelor care arborează pavilionul unui alt stat membru al UE.

În urma aprobării, textul convenit va fi supus revizuirii de către experții juriști-lingviști. Apoi, textul va trebui să fie adoptat în mod formal atât de Parlament, cât și de Consiliu.

Related posts

Reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu dezvoltarea urbană

Alexandru Stefan

Reuniunea Directorilor Generali din Învățământul Profesional și Tehnic (Alba Iulia, 17-19 martie)

Alexandru Stefan

Transparența și durabilitatea evaluării științifice a siguranței alimentare de către UE: Regulamentul privind legislația alimentară a fost adoptat

Alexandru Stefan