17.3 C
Bucharest
23 martie 2023
Afaceri economice și financiare Știri

Consiliul Afaceri Economice și Financiare – principalele rezultate

Arhitectura europeană a sistemului de supraveghere financiară

Consiliul și-a confirmat abordarea generală cu privire la propunerile de revizuire a funcționării actualului sistem european de supraveghere financiară. Acordul acoperă toate aspectele, cu excepția supravegherii activităților de combatere a spălării banilor, pentru care a fost realizat deja un mandat de negociere parțial în decembrie 2018. Președinția a fost invitată să inițieze negocierile cu Parlamentul European cât mai curând posibil.

„Autoritățile europene de supraveghere joacă un rol esențial prin contribuția lor la configurarea uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital. Prin intermediul acestui acord foarte important, suntem pe cale să îmbunătățim eficiența sistemului de supraveghere financiară existent. Ne asigurăm, de asemenea, că normele noastre comune sunt puse în aplicare în mod coerent în întreaga UE și că autoritățile naționale de supraveghere cooperează într-un mod cât mai eficient posibil”
Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor al României, statul care deține în prezent președinția Consiliului

În septembrie 2017, Comisia a înaintat un pachet de propuneri privind revizuirea sarcinilor, competențelor, guvernanței și finanțării autorităților europene de supraveghere și ale CERS, în scopul adaptării autorităților la schimbările contextului în care își desfășoară activitatea. În plus, Comisia a înaintat, în octombrie 2018, o propunere modificată conținând dispoziții care întăresc rolul ABE din punctul de vedere al riscurilor pe care le prezintă pentru sectorul financiar activitățile de spălare a banilor.

Procesul decizional cu privire la chestiuni de natură fiscală

Comisia și-a prezentat comunicarea intitulată „Către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE”, publicată la 15 ianuarie 2019. Scopul comunicării este inițierea de către Comisie a unei dezbateri privind o tranziție progresivă și bine direcționată de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată și privind utilizarea „procedurii legislative ordinare” în anumite domenii de competență partajată a politicii fiscale a UE.

Miniștrii au desfășurat un schimb de opinii. Un număr considerabil au solicitat menținerea echilibrului actual al regulilor de vot în domeniul fiscal, în timp ce alții au arătat deschidere față de examinarea eventualelor posibilități de îmbunătățire. În plus, miniștrii au subliniat bilanțul impresionant al realizărilor în domeniul legislației fiscale a UE, precum și în activitățile interguvernamentale (Grupul de lucru pentru codul de conduită), în cadrul normelor actuale prevăzute în tratate. Discuția din cadrul Consiliului nu aduce atingere niciunei măsuri pe care Consiliul European ar putea-o lua cu privire la aceste aspecte.

Numirea unui nou membru al Comitetului executiv al BCE

Consiliul a recomandat Consiliului European să îl numească pe Philip Lane în calitatea de nou membru al Comitetului executiv al BCE.

Pe baza acestei recomandări, Consiliul European va solicita avize atât din partea Parlamentului European, cât și a Consiliului guvernatorilor BCE. Apoi, Consiliul European ar trebui să adopte o decizie finală în cadrul reuniunii sale din 22-23 martie.

Noul membru al comitetului executiv îl va înlocui pe Peter Praet și va avea un mandat de 8 ani, începând de la 1 iunie 2019, care nu va putea fi reînnoit.

Raportul privind sustenabilitatea financiară 2018

Consiliul a adoptat concluzii referitoare la cel mai recent raport al Comisiei privind sustenabilitatea finanțelor publice, publicat la 18 ianuarie 2019.

Consiliul a salutat raportul Comisiei și a reafirmat importanța analizei privind sustenabilitatea finanțelor publice, în special în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere și al semestrului european.

Bugetul UE

Consiliul a adoptat orientări pentru bugetul UE pentru 2020.

Consiliul consideră că următorul buget ar trebui să asigure o gestiune bugetară prudentă și să permită marje suficiente, în limita plafoanelor, pentru a se putea face față unor situații neprevăzute. În același timp, ar trebui alocate resurse suficiente pentru programele și acțiunile care contribuie în cea mai mare măsură la realizarea politicilor Uniunii. Mai mult, bugetul ar trebui să permită onorarea în timp util a angajamentelor deja asumate în actualul CFM, pentru a se evita orice creanță neachitată, în special în cadrul politicii de coeziune.

De asemenea, miniștrii au recomandat Parlamentului European să acorde Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului UE pentru 2017.

Related posts

Reuniunea informală a Grupurilor de lucru ale Comitetului Militar al Uniunii Europene

Alexandru Stefan

Preluarea simbolică a Președinției EPSCO în domeniul muncii și politicilor sociale

Iulian Anghel

Reuniunea informală a miniștrilor mediului

Alexandru Stefan